Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 48,10
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :34.439.251
 • Hacim Adet :718.043
* SG: 09.08.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • LOGO YAZILIM Hisse Senedi
 • XBLSM,XKURY,XSKOC,XTUMY,XULUS,XUTEK,XUTUM : LOGO | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 162.176.702
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 162.176.702
 • NAKİT DEĞERLER 162.176.702
 • 1.1 Kasa 51.633.614
 • A. Hazır Değerler 51.633.614
 • Kasa 51.633.614
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 104.524.024
 • Acenteler 104.524.024
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 104.524.024
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 700.688
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 700.688
 • İkrazlar 700.688
 • 6.1 Kısa Vadeli 604.300
 • E. Stoklar 604.300
 • İŞTİRAKLER 604.300
 • 6. Diğer Stoklar 4.714.076
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.714.076
 • Menkuller 4.714.076
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 162.176.702
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 162.176.702
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 162.176.702
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 220.988.786
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 220.988.786
 • II. DURAN VARLIKLAR 220.988.786
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.535.680
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.535.680
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.535.680
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.130.653
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.130.653
 • Reasürörler Payı (-) 1.130.653
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 558.663
 • 15.3 Diğer 558.663
 • Muallak Hasar Karşılığı 558.663
 • AKTİF TOPLAMI 19.941.705
 • D. Maddi Duran Varlıklar 19.941.705
 • Reasürörler Payı (-) 19.941.705
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 191.896.685
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 191.896.685
 • Ödenmiş Sermaye 191.896.685
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 83.294.475
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 83.294.475
 • Nominal Sermaye 83.294.475
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 327.762
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 327.762
 • Kanuni Yedek Akçeler 327.762
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 3.597.638
 • F. Diğer Duran Varlıklar 3.597.638
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 3.597.638
 • A K T İ F T O P L A M I 383.165.488
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 383.165.488
 • Yeniden Değerleme Fonu 383.165.488
 • 4.1 Bonolar 115.034.637
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 115.034.637
 • Maliyet Artış Fonu 115.034.637
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 19.284.820
 • A. Finansal Borçlar 19.284.820
 • Özel Fonlar 19.284.820
 • B. Ticari Borçlar 20.198.763
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 20.198.763
 • P A S İ F T O P L A M I 20.198.763
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.892.841
 • 2. Borç Senetleri 6.892.841
 • Alınan Primler 6.892.841
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 531.612
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 531.612
 • XII. KARŞILIKLAR 531.612
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 12.850.335
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 12.850.335
 • Diğer Teknik Karşılıklar 12.850.335
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 55.276.266
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 55.276.266
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 55.276.266
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 115.034.637
 • 8. Borç Reeskontu (-) 115.034.637
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 115.034.637
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 58.855.384
 • Diğer Gelirler 58.855.384
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 58.855.384
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 46.173.847
 • A. Finansal Borçlar 46.173.847
 • TEKNİK GİDERLER (-) 46.173.847
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.809.414
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.809.414
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.809.414
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 8.298.563
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8.298.563
 • GENEL GİDERLER (-) 8.298.563
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 2.573.560
 • PASİF TOPLAMI 2.573.560
 • Personel Giderleri (-) 2.573.560
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 209.275.467
 • Faiz Gelirleri 209.275.467
 • III. ÖZ SERMAYE 209.275.467
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 208.508.292
 • A. Sermaye 208.508.292
 • Kar Payı Gelirleri 208.508.292
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 25.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 25.000.000
 • Satış Karları 25.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 2.991.336
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 2.991.336
 • MALİ GİDERLER (-) 2.991.336
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -17.370.735
 • 5. Maliyet Artış Fonu -17.370.735
 • Diğer Giderler (-) -17.370.735
 • F. Net Dönem Karı 12.738.172
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 12.738.172
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 12.738.172
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 11.829.019
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 11.829.019
 • 2. ........... Yılı Zararı 767.175
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 767.175
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 383.165.488
 • P A S İ F T O P L A M I 383.165.488
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 256.168.914
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 256.168.914
 • 1. Satıştan İadeler (-) -12.046.520
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -12.046.520
 • 2. Satış İskontoları (-) 244.122.394
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 244.122.394
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 244.122.394
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 244.122.394
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -51.657.912
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -51.657.912
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -31.785.508
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -31.785.508
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -101.997.313
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -101.997.313
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -185.440.733
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -185.440.733
 • 4.1.3 Diğer 58.681.661
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 58.681.661
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 52.908.316
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 52.908.316
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3.153.050
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -3.153.050
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 49.755.266
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 49.755.266
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 49.755.266
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 49.755.266
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -1.073.299
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 50.828.565
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. MEMSA MENSA
  2. 0,31
  3. 6,90
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU
  2. 24,82
  3. 2,22

Azalan

  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88
  1. BMELK PAMUKOVA ELEKTRIK
  2. 28,50
  3. -0,70
  1. MAREN MARGUN ENERJI
  2. 8,37
  3. -0,48
  1. USDTRF ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF
  2. 367,90
  3. -0,22

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,46
  3. 0,00
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,96
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,24
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 2,59
  3. 0,00
  1. MOBTL MOBILTEL ILETISIM
  2. 1,99
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,60
  3. 0,00
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,96
  3. 0,00
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 50,20
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,24
  3. 0,00
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 284,70
  3. 0,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.