Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmet

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 16,69
 • Değişim :2,14 %
 • Hacim TL :3.247.660
 • Hacim Adet :195.788
* SG: 01.07.2022 - 17:57 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • LOKMAN HEKIM SAGLIK Hisse Senedi
 • XIKIU,XSANK,XTUMY,XUHIZ,XUTUM : LKMNH | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 84.129.146
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 84.129.146
 • NAKİT DEĞERLER 84.129.146
 • 1.1 Kasa 1.957.355
 • A. Hazır Değerler 1.957.355
 • Kasa 1.957.355
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 58.766.734
 • Acenteler 58.766.734
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 58.766.734
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 284.812
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 284.812
 • İkrazlar 284.812
 • 6.1 Kısa Vadeli 13.013.651
 • E. Stoklar 13.013.651
 • İŞTİRAKLER 13.013.651
 • 6. Diğer Stoklar 10.106.594
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.106.594
 • Menkuller 10.106.594
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 84.129.146
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 84.129.146
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 84.129.146
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 147.699.031
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 147.699.031
 • II. DURAN VARLIKLAR 147.699.031
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 112.177
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 112.177
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 112.177
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 13.991.900
 • Muallak Hasar Karşılığı 13.991.900
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 13.991.900
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 6.400.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.400.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 6.400.000
 • AKTİF TOPLAMI 89.998.909
 • D. Maddi Duran Varlıklar 89.998.909
 • Reasürörler Payı (-) 89.998.909
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 25.277.631
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.277.631
 • Ödenmiş Sermaye 25.277.631
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.848.336
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.848.336
 • Nominal Sermaye 1.848.336
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 11.476.913
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 11.476.913
 • Kanuni Yedek Akçeler 11.476.913
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 441.501
 • F. Diğer Duran Varlıklar 441.501
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 441.501
 • A K T İ F T O P L A M I 231.828.177
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 231.828.177
 • Yeniden Değerleme Fonu 231.828.177
 • 4.1 Bonolar 82.888.695
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 82.888.695
 • Maliyet Artış Fonu 82.888.695
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 30.715.184
 • A. Finansal Borçlar 30.715.184
 • Özel Fonlar 30.715.184
 • B. Ticari Borçlar 31.956.548
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 31.956.548
 • P A S İ F T O P L A M I 31.956.548
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 184.126
 • 2. Borç Senetleri 184.126
 • Alınan Primler 184.126
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.140.357
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.140.357
 • XII. KARŞILIKLAR 1.140.357
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 18.526.894
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 18.526.894
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 18.526.894
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 82.888.695
 • 8. Borç Reeskontu (-) 82.888.695
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 82.888.695
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 70.816.619
 • Diğer Gelirler 70.816.619
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 70.816.619
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 42.769.731
 • A. Finansal Borçlar 42.769.731
 • TEKNİK GİDERLER (-) 42.769.731
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.709.217
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.709.217
 • GENEL GİDERLER (-) 3.709.217
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 24.337.671
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 24.337.671
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 24.337.671
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 78.122.863
 • Faiz Gelirleri 78.122.863
 • III. ÖZ SERMAYE 78.122.863
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 60.481.078
 • A. Sermaye 60.481.078
 • Kar Payı Gelirleri 60.481.078
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 24.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 24.000.000
 • Satış Karları 24.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -4.371.842
 • 5. Maliyet Artış Fonu -4.371.842
 • Diğer Giderler (-) -4.371.842
 • F. Net Dönem Karı -247.337
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -247.337
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -247.337
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 7.036.533
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 7.036.533
 • 2. ........... Yılı Zararı 17.641.785
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 17.641.785
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 231.828.177
 • P A S İ F T O P L A M I 231.828.177
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 246.098.186
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 246.098.186
 • 1. Satıştan İadeler (-) -216.498.938
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -216.498.938
 • 2. Satış İskontoları (-) 29.599.248
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 29.599.248
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 29.599.248
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 29.599.248
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -3.161.173
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -3.161.173
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.538.040
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -7.538.040
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -10.699.213
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -10.699.213
 • 4.1.3 Diğer 18.900.035
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 18.900.035
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 7.357.561
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 7.357.561
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.802.278
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.802.278
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 13.159.839
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 13.159.839
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 13.159.839
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 13.159.839
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 6.866.237
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 6.293.602
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 187,00
  3. 10,00
  1. GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
  2. 46,22
  3. 10,00
  1. ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA
  2. 28,16
  3. 10,00
  1. ECZYT ECZACIBASI YATIRIM
  2. 62,85
  3. 9,97
  1. ULUUN ULUSOY UN SANAYI
  2. 22,74
  3. 9,96

Azalan

  1. RTALB RTA LABORATUVARLARI
  2. 6,80
  3. -8,85
  1. GLRYH GULER YAT. HOLDING
  2. 3,18
  3. -6,74
  1. BALAT BALATACILAR BALATACILIK
  2. 12,50
  3. -5,59
  1. BEYAZ BEYAZ FILO
  2. 8,77
  3. -5,09
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,81
  3. 6,44
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,41
  3. 1,85
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 2,89
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 49,30
  3. 5,34

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 49,30
  3. 5,34
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,34
  3. -0,74
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 187,00
  3. 10,00
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 27,06
  3. -0,29
  1. KOZAA KOZA MADENCILIK
  2. 27,86
  3. 7,90
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.