Lider Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 2,90
 • Değişim :-1,36 %
 • Hacim TL :2.966.386
 • Hacim Adet :1.024.855
* SG: 11.06.2021 - 18:05 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • LİDER FAKTORİNG Hisse Senedi
 • XFINK,XHARZ,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : LIDFA | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 20.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 20.000
 • NAKİT DEĞERLER 20.000
 • B. Menkul Kıymetler 8.598.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 8.598.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 8.598.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 1.107.961.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 1.107.961.000
 • Sigortalılar 1.107.961.000
 • 2.1.3 Diğer 1.093.796.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 1.093.796.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 1.093.796.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 1.151.647.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 1.151.647.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 1.151.647.000
 • 1. Alıcılar -57.851.000
 • Acenteler -57.851.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -57.851.000
 • 2. Alacak Senetleri 14.165.000
 • 3.1 Bankalar 14.165.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 14.165.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 14.165.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 14.165.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 14.165.000
 • 4. Mamüller 33.198.000
 • SABİT DEĞERLER 33.198.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 33.198.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -33.198.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -33.198.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -33.198.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 38.426.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 38.426.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 38.426.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 558.000
 • Borç Reeskontu (-) 558.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 558.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 558.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 558.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 558.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 6.398.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 6.398.000
 • Diğer Borçlar 6.398.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 347.000
 • KARŞILIKLAR 347.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 347.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 347.000
 • A-Teknik Karşılıklar 347.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 347.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.297.450.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.297.450.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.297.450.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 846.512.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 846.512.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 846.512.000
 • 16.1 Defter Değeri 1.686.000
 • 3. İştirakler 1.686.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.686.000
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 21.714.000
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 21.714.000
 • Deprem Hasar Karşılığı 21.714.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 25.390.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 25.390.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 25.390.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) -3.676.000
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) -3.676.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı -3.676.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 284.270.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 284.270.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 284.270.000
 • AKTİF TOPLAMI 272.308.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 272.308.000
 • Reasürörler Payı (-) 272.308.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 11.962.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 11.962.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 11.962.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 806.000
 • 3. Binalar 806.000
 • Reasürörler Payı (-) 806.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 54.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 54.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 54.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.532.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.532.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.532.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.787.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.787.000
 • Nominal Sermaye 4.787.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.701.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.701.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.701.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 86.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 86.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 86.000
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 540.000
 • 5. Verilen Avanslar 540.000
 • İhtiyari Yedek Akçeler 540.000
 • 1. Banka Kredileri 132.749.000
 • 4.3 Tahviller 132.749.000
 • Zarar (-) 132.749.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 30.000.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 30.000.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 30.000.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 48.254.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 48.254.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 48.254.000
 • 11.4 Diğer 10.133.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 10.133.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 10.133.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 38.121.000
 • 4. Ödenecek Giderler 38.121.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 38.121.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 22.571.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 22.571.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 22.571.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 22.571.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 22.571.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 22.571.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.297.450.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 1.297.450.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 1.297.450.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 192.685.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 192.685.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 192.685.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 192.685.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 192.685.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 192.685.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 183.899.000
 • Diğer Gelirler 183.899.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 183.899.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 182.609.000
 • A. Finansal Borçlar 182.609.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 182.609.000
 • 1. Banka Kredileri 1.290.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 1.290.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 1.290.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 8.786.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 8.786.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 8.786.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 8.667.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 8.667.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 8.667.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 119.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 119.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 119.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -43.219.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -43.219.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -43.219.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -29.208.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -29.208.000
 • GENEL GİDERLER (-) -29.208.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -828.000
 • PASİF TOPLAMI -828.000
 • Personel Giderleri (-) -828.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -12.672.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -12.672.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -12.672.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -511.000
 • Amortisman Giderleri (-) -511.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -511.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 56.551.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 56.551.000
 • Karşılıklar (-) 56.551.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 262.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 262.000
 • Diğer Giderler (-) 262.000
 • 1. Yasal Yedekler 24.635.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 24.635.000
 • Satış Zararları (-) 24.635.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 31.654.000
 • 2. Statü Yedekleri 31.654.000
 • Kambiyo Zararları (-) 31.654.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -1.551.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -1.551.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -24.263.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -24.263.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -24.263.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -24.263.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 28.609.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 28.609.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 28.609.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 28.609.000
 • 4.1.3 Diğer -5.497.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -5.497.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -5.966.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -5.966.000
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 469.000
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 469.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 23.112.000
 • 4.2.3 Diğer 23.112.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 23.112.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 23.112.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. AYES AYES ÇELİK HASIR
  2. 20,76
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.
  2. 22,54
  3. 9,95
  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 27,02
  3. 9,93

Azalan

  1. CLEBI ÇELEBİ
  2. 230,50
  3. -10,00
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 157,70
  3. -9,99
  1. YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG
  2. 3,16
  3. -9,97
  1. MRGYO MARTI GMYO
  2. 1,03
  3. -8,04
  1. RODRG RODRİGO TEKSTİL
  2. 17,00
  3. -7,81

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,22
  3. 2,78
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,27
  3. -0,87
  1. ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
  2. 1,63
  3. 0,62
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,46
  3. -0,24

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,59
  3. 1,11
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,46
  3. -0,24
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,22
  3. 2,78
  1. BASGZ BAŞKENTGAZ
  2. 9,67
  3. 0,00
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.