Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 6,51
 • Değişim :-1,21 %
 • Hacim TL :2.849.913
 • Hacim Adet :437.393
* SG: 04.07.2022 - 11:46 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • KUYAS YATIRIM Hisse Senedi
 • XIKIU,XINSA,XSIST,XTUMY,XUHIZ,XUTUM : KUYAS | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 107.138.782
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 107.138.782
 • NAKİT DEĞERLER 107.138.782
 • 1.1 Kasa 1.511.182
 • A. Hazır Değerler 1.511.182
 • Kasa 1.511.182
 • B. Menkul Kıymetler 1.232.549
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.232.549
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.232.549
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 9.199.578
 • Acenteler 9.199.578
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 9.199.578
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 27.159.573
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 27.159.573
 • İkrazlar 27.159.573
 • 6.1 Kısa Vadeli 45.907.407
 • E. Stoklar 45.907.407
 • İŞTİRAKLER 45.907.407
 • 6. Diğer Stoklar 22.128.493
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 22.128.493
 • Menkuller 22.128.493
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 107.138.782
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 107.138.782
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 107.138.782
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 138.025.318
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 138.025.318
 • II. DURAN VARLIKLAR 138.025.318
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 11.912.312
 • Devam Eden Yatırımlar 11.912.312
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 11.912.312
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 119.155
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 119.155
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 119.155
 • 15.2 Menkul Değerlerin 95.709
 • C. Finansal Duran Varlıklar 95.709
 • Reasürörler Payı (-) 95.709
 • AKTİF TOPLAMI 43.242.573
 • D. Maddi Duran Varlıklar 43.242.573
 • Reasürörler Payı (-) 43.242.573
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 162.991
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 162.991
 • Ödenmiş Sermaye 162.991
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 12.768.334
 • F. Diğer Duran Varlıklar 12.768.334
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 12.768.334
 • A K T İ F T O P L A M I 245.164.100
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 245.164.100
 • Yeniden Değerleme Fonu 245.164.100
 • 4.1 Bonolar 95.932.315
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 95.932.315
 • Maliyet Artış Fonu 95.932.315
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 78.242.791
 • A. Finansal Borçlar 78.242.791
 • Özel Fonlar 78.242.791
 • B. Ticari Borçlar 731.895
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 731.895
 • P A S İ F T O P L A M I 731.895
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 501.384
 • 2. Borç Senetleri 501.384
 • Alınan Primler 501.384
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 90.204
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 90.204
 • Diğer Teknik Karşılıklar 90.204
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 14.072.450
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 14.072.450
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 14.072.450
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 95.932.315
 • 8. Borç Reeskontu (-) 95.932.315
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 95.932.315
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 67.267.871
 • Diğer Gelirler 67.267.871
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 67.267.871
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 40.248.638
 • A. Finansal Borçlar 40.248.638
 • TEKNİK GİDERLER (-) 40.248.638
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 787.992
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 787.992
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 787.992
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 300.018
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 300.018
 • GENEL GİDERLER (-) 300.018
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 10.878.000
 • PASİF TOPLAMI 10.878.000
 • Personel Giderleri (-) 10.878.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 15.053.223
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 15.053.223
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 15.053.223
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 81.963.914
 • Faiz Gelirleri 81.963.914
 • III. ÖZ SERMAYE 81.963.914
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 81.807.663
 • A. Sermaye 81.807.663
 • Kar Payı Gelirleri 81.807.663
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 27.218.798
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 27.218.798
 • Satış Karları 27.218.798
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.370.632
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.370.632
 • 2. ........... Yılı Zararı 156.251
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 156.251
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 245.164.100
 • P A S İ F T O P L A M I 245.164.100
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 20.143.201
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 20.143.201
 • 1. Satıştan İadeler (-) -13.418.351
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -13.418.351
 • 2. Satış İskontoları (-) 6.724.850
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 6.724.850
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.724.850
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.724.850
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -660.706
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -660.706
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.155.129
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -7.155.129
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -7.815.835
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -7.815.835
 • 4.1.3 Diğer -1.090.985
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1.090.985
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -7.663.982
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -7.663.982
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -311.037
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -311.037
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -7.975.019
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -7.975.019
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -7.975.019
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -7.975.019
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -43.749
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -7.931.270
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. OYAYO OYAK YAT. ORT.
  2. 9,45
  3. 9,25
  1. KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER
  2. 23,50
  3. 7,90

Azalan

  1. CANTE CAN2 TERMIK
  2. 40,02
  3. -9,37
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88
  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING
  2. 89,50
  3. -3,82
  1. FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI
  2. 12,08
  3. -3,13

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,83
  3. 0,71
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 2,86
  3. -1,04

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 49,36
  3. 0,12
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 197,60
  3. 5,67
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,72
  3. 1,78
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.