Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 8,69
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :17.799.059
 • Hacim Adet :2.064.706
* SG: 10.08.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • KARDEMIR (B) Hisse Senedi
 • XMANA,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : KRDMB | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.288.166.079
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.288.166.079
 • NAKİT DEĞERLER 2.288.166.079
 • 1.1 Kasa 836.628.258
 • A. Hazır Değerler 836.628.258
 • Kasa 836.628.258
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 640.695
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 640.695
 • Sigortalılar 640.695
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 522.520.516
 • Acenteler 522.520.516
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 522.520.516
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 19.261.445
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 19.261.445
 • İkrazlar 19.261.445
 • 6.1 Kısa Vadeli 817.930.625
 • E. Stoklar 817.930.625
 • İŞTİRAKLER 817.930.625
 • 6. Diğer Stoklar 91.184.540
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 91.184.540
 • Menkuller 91.184.540
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.288.166.079
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.288.166.079
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.288.166.079
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.114.546.619
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.114.546.619
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.114.546.619
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 270.770
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 270.770
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 270.770
 • 15.2 Menkul Değerlerin 8.302.988
 • C. Finansal Duran Varlıklar 8.302.988
 • Reasürörler Payı (-) 8.302.988
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 14.490.792
 • 15.3 Diğer 14.490.792
 • Muallak Hasar Karşılığı 14.490.792
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 630.551
 • Hayat Matematik Karşılığı 630.551
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 630.551
 • AKTİF TOPLAMI 3.909.769.925
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.909.769.925
 • Reasürörler Payı (-) 3.909.769.925
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 34.169.821
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.169.821
 • Ödenmiş Sermaye 34.169.821
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 135.867.250
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 135.867.250
 • Kanuni Yedek Akçeler 135.867.250
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 11.044.522
 • F. Diğer Duran Varlıklar 11.044.522
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 11.044.522
 • A K T İ F T O P L A M I 6.402.712.698
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.402.712.698
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.402.712.698
 • 4.1 Bonolar 2.418.818.235
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.418.818.235
 • Maliyet Artış Fonu 2.418.818.235
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 576.602.293
 • A. Finansal Borçlar 576.602.293
 • Özel Fonlar 576.602.293
 • B. Ticari Borçlar 1.139.818.815
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.139.818.815
 • P A S İ F T O P L A M I 1.139.818.815
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.901.439
 • 2. Borç Senetleri 1.901.439
 • Alınan Primler 1.901.439
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 131.166
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 131.166
 • XII. KARŞILIKLAR 131.166
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 689.313.129
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 689.313.129
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 689.313.129
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.418.818.235
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.418.818.235
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.418.818.235
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.574.822.987
 • Diğer Gelirler 1.574.822.987
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.574.822.987
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.364.894.949
 • A. Finansal Borçlar 1.364.894.949
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.364.894.949
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 36.741.421
 • B. Ticari Borçlar 36.741.421
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 36.741.421
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 166.444.769
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 166.444.769
 • GENEL GİDERLER (-) 166.444.769
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6.741.848
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 6.741.848
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 6.741.848
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.409.071.476
 • Faiz Gelirleri 2.409.071.476
 • III. ÖZ SERMAYE 2.409.071.476
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.409.187.312
 • A. Sermaye 2.409.187.312
 • Kar Payı Gelirleri 2.409.187.312
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.140.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.140.000.000
 • Satış Karları 1.140.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -79.980.372
 • C. Emisyon Primi -79.980.372
 • Kira Gelirleri -79.980.372
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 4.613.596
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 4.613.596
 • MALİ GİDERLER (-) 4.613.596
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 34.304.148
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 34.304.148
 • 2. ........... Yılı Zararı -115.836
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -115.836
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 6.402.712.698
 • P A S İ F T O P L A M I 6.402.712.698
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.818.391.571
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.818.391.571
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.420.419.515
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.420.419.515
 • 2. Satış İskontoları (-) 397.972.056
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 397.972.056
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 397.972.056
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 397.972.056
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -27.323.426
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -27.323.426
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -32.065.218
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -32.065.218
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -59.388.644
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -59.388.644
 • 4.1.3 Diğer 338.583.412
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 338.583.412
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 166.634.514
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 166.634.514
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -13.856.183
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -13.856.183
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 180.490.697
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 180.490.697
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 180.490.697
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 180.490.697
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -774
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 180.491.471
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. MEMSA MENSA
  2. 0,31
  3. 6,90
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU
  2. 24,82
  3. 2,22

Azalan

  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88
  1. BMELK PAMUKOVA ELEKTRIK
  2. 28,50
  3. -0,70
  1. MAREN MARGUN ENERJI
  2. 8,37
  3. -0,48
  1. USDTRF ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF
  2. 367,90
  3. -0,22

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,63
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,41
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 2,62
  3. 0,00
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,00
  3. 0,00
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,04
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 60,15
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,41
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,80
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,63
  3. 0,00
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 16,70
  3. 0,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.