KORDSA TEKNIK TEKSTIL

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 102,80
 • Değişim :-0,68 %
 • Hacim TL :92.555.188
 • Hacim Adet :901.017
* SG: 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • KORDSA TEKNIK TEKSTIL Hisse Senedi
 • XSKOC,XTEKS,XTMTU,XTUMY,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : KORDS | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.197.106.104
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.197.106.104
 • NAKİT DEĞERLER 1.197.106.104
 • 1.1 Kasa 15.561.882
 • A. Hazır Değerler 15.561.882
 • Kasa 15.561.882
 • B. Menkul Kıymetler 121.377
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 121.377
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 121.377
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 5.893.324
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 5.893.324
 • Sigortalılar 5.893.324
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 483.495.983
 • Acenteler 483.495.983
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 483.495.983
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.482.795
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.482.795
 • İkrazlar 5.482.795
 • 6.1 Kısa Vadeli 585.300.852
 • E. Stoklar 585.300.852
 • İŞTİRAKLER 585.300.852
 • 6. Diğer Stoklar 90.055.106
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 90.055.106
 • Menkuller 90.055.106
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.185.911.319
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.185.911.319
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.185.911.319
 • 8.1.3 Diğer 11.194.785
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 11.194.785
 • Gayrimenkuller 11.194.785
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.669.447.282
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.669.447.282
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.669.447.282
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 30.603.616
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 30.603.616
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 30.603.616
 • 15.2 Menkul Değerlerin 411.103
 • C. Finansal Duran Varlıklar 411.103
 • Reasürörler Payı (-) 411.103
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 47.041.172
 • Hayat Matematik Karşılığı 47.041.172
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 47.041.172
 • AKTİF TOPLAMI 1.426.734.593
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.426.734.593
 • Reasürörler Payı (-) 1.426.734.593
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 82.521.648
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.521.648
 • Ödenmiş Sermaye 82.521.648
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 45.595.167
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 45.595.167
 • Nominal Sermaye 45.595.167
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 38.415.780
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 38.415.780
 • Kanuni Yedek Akçeler 38.415.780
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 43.719.370
 • F. Diğer Duran Varlıklar 43.719.370
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 43.719.370
 • A K T İ F T O P L A M I 2.866.553.386
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.866.553.386
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.866.553.386
 • 4.1 Bonolar 929.319.653
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 929.319.653
 • Maliyet Artış Fonu 929.319.653
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 530.993.142
 • A. Finansal Borçlar 530.993.142
 • Özel Fonlar 530.993.142
 • B. Ticari Borçlar 314.302.020
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 314.302.020
 • P A S İ F T O P L A M I 314.302.020
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 11.783.607
 • 2. Borç Senetleri 11.783.607
 • Alınan Primler 11.783.607
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 23.612.739
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 23.612.739
 • Diğer Teknik Karşılıklar 23.612.739
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 43.318.219
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 43.318.219
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 43.318.219
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 924.057.787
 • 8. Borç Reeskontu (-) 924.057.787
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 924.057.787
 • D. Alınan Sipariş Avansları 5.261.866
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 5.261.866
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 5.261.866
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 289.261.857
 • Diğer Gelirler 289.261.857
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 289.261.857
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 101.310.884
 • A. Finansal Borçlar 101.310.884
 • TEKNİK GİDERLER (-) 101.310.884
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 16.847.743
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 16.847.743
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 16.847.743
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 59.833.164
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 59.833.164
 • GENEL GİDERLER (-) 59.833.164
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 109.829.915
 • PASİF TOPLAMI 109.829.915
 • Personel Giderleri (-) 109.829.915
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.647.971.876
 • Faiz Gelirleri 1.647.971.876
 • III. ÖZ SERMAYE 1.647.971.876
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.276.950.976
 • A. Sermaye 1.276.950.976
 • Kar Payı Gelirleri 1.276.950.976
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 194.529.076
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 194.529.076
 • Satış Karları 194.529.076
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -289.264.396
 • 5. Maliyet Artış Fonu -289.264.396
 • Diğer Giderler (-) -289.264.396
 • F. Net Dönem Karı 289.264.396
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 289.264.396
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 289.264.396
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 54.948.350
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 54.948.350
 • 2. ........... Yılı Zararı 371.020.900
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 371.020.900
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.866.553.386
 • P A S İ F T O P L A M I 2.866.553.386
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.485.165.623
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.485.165.623
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.035.686.160
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.035.686.160
 • 2. Satış İskontoları (-) 449.479.463
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 449.479.463
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 449.479.463
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 449.479.463
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -99.904.410
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -99.904.410
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -107.819.874
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -107.819.874
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -5.512.793
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -5.512.793
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -213.237.077
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -213.237.077
 • 4.1.3 Diğer 236.242.386
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 236.242.386
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 244.548.486
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 244.548.486
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -35.828.809
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -35.828.809
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 208.719.677
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 208.719.677
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 212.223.019
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 212.223.019
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 47.120.946
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 165.102.073
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. HRKET HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI
  2. 84,70
  3. 10,00
  1. ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
  2. 15,62
  3. 10,00
  1. DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL
  2. 19,80
  3. 10,00
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT.
  2. 39,64
  3. 9,99
  1. DESPC DESPEC BILGISAYAR
  2. 53,50
  3. 9,99

Azalan

  1. ZEDUR ZEDUR ENERJI
  2. 13,41
  3. -87,08
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK
  2. 83,80
  3. -9,99
  1. AGROT AGROTECH TEKNOLOJI
  2. 20,90
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 17,87
  3. -9,97
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI
  2. 293,50
  3. -9,97

TL

  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 15,44
  3. 0,46
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 35,30
  3. -2,00
  1. KOCMT KOÇ METALURJİ
  2. 22,80
  3. 0,44
  1. TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF
  2. 2,13
  3. -2,74
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 8,88
  3. -1,77

LOT

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 35,30
  3. -2,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 318,25
  3. 0,24
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 49,42
  3. 1,85
  1. KOCMT KOÇ METALURJİ
  2. 22,80
  3. 0,44
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 15,44
  3. 0,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.