Konya Çimento Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 1.269,90
 • Değişim :1,71 %
 • Hacim TL :50.168.195
 • Hacim Adet :39.730
* SG: 11.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • KONYA CIMENTO Hisse Senedi
 • XTAST,XUSIN,XUTUM : KONYA | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 247.757.863
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 247.757.863
 • NAKİT DEĞERLER 247.757.863
 • 1.1 Kasa 79.455.944
 • A. Hazır Değerler 79.455.944
 • Kasa 79.455.944
 • B. Menkul Kıymetler 9.135.362
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 9.135.362
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 9.135.362
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 95.472.060
 • Acenteler 95.472.060
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 95.472.060
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 70.089
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 70.089
 • İkrazlar 70.089
 • 6.1 Kısa Vadeli 62.407.923
 • E. Stoklar 62.407.923
 • İŞTİRAKLER 62.407.923
 • 6. Diğer Stoklar 1.216.485
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.216.485
 • Menkuller 1.216.485
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 247.757.863
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 247.757.863
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 247.757.863
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 185.276.308
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 185.276.308
 • II. DURAN VARLIKLAR 185.276.308
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.379.781
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.379.781
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.379.781
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 288.372
 • 15.3 Diğer 288.372
 • Muallak Hasar Karşılığı 288.372
 • AKTİF TOPLAMI 181.588.121
 • D. Maddi Duran Varlıklar 181.588.121
 • Reasürörler Payı (-) 181.588.121
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 420.927
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 420.927
 • Ödenmiş Sermaye 420.927
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 294.815
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 294.815
 • Kanuni Yedek Akçeler 294.815
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.304.292
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.304.292
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.304.292
 • A K T İ F T O P L A M I 433.034.171
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 433.034.171
 • Yeniden Değerleme Fonu 433.034.171
 • 4.1 Bonolar 69.691.026
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 69.691.026
 • Maliyet Artış Fonu 69.691.026
 • B. Ticari Borçlar 55.773.650
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 55.773.650
 • P A S İ F T O P L A M I 55.773.650
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.400.573
 • 2. Borç Senetleri 2.400.573
 • Alınan Primler 2.400.573
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.312.365
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.312.365
 • XII. KARŞILIKLAR 4.312.365
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.790.405
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.790.405
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.790.405
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 983.298
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 983.298
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 983.298
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 69.691.026
 • 8. Borç Reeskontu (-) 69.691.026
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 69.691.026
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 15.806.282
 • Diğer Gelirler 15.806.282
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 15.806.282
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 7.570.921
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.570.921
 • GENEL GİDERLER (-) 7.570.921
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 2.570.489
 • PASİF TOPLAMI 2.570.489
 • Personel Giderleri (-) 2.570.489
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.664.872
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.664.872
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.664.872
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 347.536.863
 • Faiz Gelirleri 347.536.863
 • III. ÖZ SERMAYE 347.536.863
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 347.451.120
 • A. Sermaye 347.451.120
 • Kar Payı Gelirleri 347.451.120
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 4.873.440
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 4.873.440
 • Satış Karları 4.873.440
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -71.220
 • C. Emisyon Primi -71.220
 • Kira Gelirleri -71.220
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 61.484.151
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 61.484.151
 • MALİ GİDERLER (-) 61.484.151
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 39.901.061
 • 5. Maliyet Artış Fonu 39.901.061
 • Diğer Giderler (-) 39.901.061
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 43.745.018
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 43.745.018
 • 2. ........... Yılı Zararı 85.743
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 85.743
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 433.034.171
 • P A S İ F T O P L A M I 433.034.171
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 337.829.071
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 337.829.071
 • 1. Satıştan İadeler (-) -261.479.359
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -261.479.359
 • 2. Satış İskontoları (-) 76.349.712
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 76.349.712
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 76.349.712
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 76.349.712
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -6.818.768
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -6.818.768
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -28.648.927
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -28.648.927
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -35.467.695
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -35.467.695
 • 4.1.3 Diğer 40.882.017
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 40.882.017
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 52.634.416
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 52.634.416
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -10.697.318
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -10.697.318
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 41.937.098
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 41.937.098
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 41.937.098
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 41.937.098
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 14.051
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 41.923.047
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 43,56
  3. 10,00
  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 291,00
  3. 9,98
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 5,99
  3. 9,91
  1. DMSAS DEMISAS DOKUM
  2. 5,77
  3. 9,90
  1. KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS
  2. 4,24
  3. 9,84

Azalan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN
  2. 2,91
  3. -56,57
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 187,20
  3. -10,00
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 31,40
  3. -9,98
  1. TIRE MONDI TIRE KUTSAN
  2. 19,84
  3. -9,98
  1. CMENT CIMENTAS
  2. 39,16
  3. -9,98

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,65
  3. 0,55
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,62
  3. 3,88
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,47
  3. 6,68
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,07
  3. 2,76
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,15
  3. 1,82

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 61,40
  3. 2,08
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,07
  3. 2,76
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,62
  3. 3,88
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 52,70
  3. -0,19
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 18,07
  3. 8,20
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.