T.Kalkınma Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 12,40
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :357.254
 • Hacim Adet :28.296
* SG: 29.06.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T. KALKINMA BANK. Hisse Senedi
 • XBANK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : KLNMA | Piyasa Oncesi islem Platformu
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 710
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 710
 • NAKİT DEĞERLER 710
 • 1. Alıcılar 1.335.190
 • Acenteler 1.335.190
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.335.190
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 326.024
 • IV. PARA PİYASALARI 326.024
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 326.024
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 316.014
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 316.014
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 316.014
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 10.010
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 10.010
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 10.010
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 257.341
 • Diğer Alacaklar 257.341
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 257.341
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 8.037
 • 5.1 Hisse Senetleri 8.037
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 8.037
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 90.355
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 90.355
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 90.355
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 6.928.921
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 6.928.921
 • VI. KREDİLER 6.928.921
 • 6.1 Kısa Vadeli 6.878.318
 • E. Stoklar 6.878.318
 • İŞTİRAKLER 6.878.318
 • 2. Yarı Mamüller 123.012
 • 6.3 Takipteki Krediler 123.012
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 123.012
 • 3. Ara Mamüller -72.409
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -72.409
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -72.409
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 46.804
 • Devam Eden Yatırımlar 46.804
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 46.804
 • 1. Alıcılar 35.992
 • 9.1 Mali İştirakler 35.992
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 35.992
 • 2. Alacak Senetleri 10.812
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 10.812
 • A K T İ F T O P L A M I 10.812
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 9
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 9
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 9
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 63.452
 • Muallak Hasar Karşılığı 63.452
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 63.452
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.048
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.048
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.048
 • 17.2 Diğer 1.048
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 1.048
 • Reasürörler Payı (-) 1.048
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 17.770
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 17.770
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 17.770
 • AKTİF TOPLAMI 8.983.163
 • D. Maddi Duran Varlıklar 8.983.163
 • Reasürörler Payı (-) 8.983.163
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 130
 • DİĞER PASİFLER 130
 • II. PARA PİYASALARI 130
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 130
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 130
 • Nominal Sermaye 130
 • 2. Haklar 7.315.664
 • III. ALINAN KREDİLER 7.315.664
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 7.315.664
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 268.615
 • Dönem Zararı (-) 268.615
 • V. FONLAR 268.615
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 18.622
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 18.622
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 18.622
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 6.051
 • KAR 6.051
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 6.051
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 108.753
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 108.753
 • XII. KARŞILIKLAR 108.753
 • 12.1 Genel Karşılıklar 72.623
 • 4. Ödenecek Giderler 72.623
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 72.623
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 36.128
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 36.128
 • Diğer Teknik Karşılıklar 36.128
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2
 • 1. Vergi Karşılıkları 1.256.265
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 1.256.265
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 1.256.265
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 500.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 500.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 500.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 222.066
 • Diğer Gelirler 222.066
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 222.066
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.582
 • A. Finansal Borçlar 1.582
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.582
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 12.546
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 12.546
 • Ödenen Komisyonlar (-) 12.546
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 207.938
 • B. Ticari Borçlar 207.938
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 207.938
 • 15.3 Kâr Yedekleri 405.933
 • 2. Borç Senetleri 405.933
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 405.933
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 32.150
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 32.150
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 32.150
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 370.897
 • 5. Borç Reeskontu (-) 370.897
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 370.897
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.886
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 2.886
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 2.886
 • 1. Ortaklara Borçlar 128.266
 • 15.4 Kâr veya Zarar 128.266
 • Diğer Giderler (-) 128.266
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 128.266
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 128.266
 • GENEL GİDERLER (-) 128.266
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 8.983.163
 • PASİF TOPLAMI 8.983.163
 • Personel Giderleri (-) 8.983.163
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 375.009
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 375.009
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 375.009
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 259.665
 • 6. Borç Reeskontu (-) 259.665
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 259.665
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 67.540
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 67.540
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 67.540
 • 1. Yasal Yedekler 31.345
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 31.345
 • Satış Zararları (-) 31.345
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 16.421
 • 2. Statü Yedekleri 16.421
 • Kambiyo Zararları (-) 16.421
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 16.406
 • 4. Olağanüstü Yedek 16.406
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 16.406
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 15
 • 5. Maliyet Artış Fonu 15
 • Diğer Giderler (-) 15
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 38
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 38
 • DÖNEM KAR/ZARARI 38
 • F. Net Dönem Karı -95.587
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -95.587
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -95.587
 • 2. Yurtdışı Satışlar -1.819
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.819
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -93.768
 • 3. Diğer Satışlar -93.768
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 279.422
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 279.422
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 12.718
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 12.718
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 13.328
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 13.328
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 1.031
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 1.031
 • 4.1.3 Diğer 12.297
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 12.297
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -610
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -610
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -610
 • 4.2.3 Diğer -610
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 296
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 296
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -3.642
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -3.642
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -3
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -3
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3.639
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -3.639
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 6.350
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 6.350
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 295.144
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 295.144
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -40.098
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -40.098
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -90.402
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -90.402
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 164.644
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 164.644
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 164.644
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 164.644
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -36.378
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -36.378
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 128.266
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. MEMSA MENSA
  2. 0,31
  3. 6,90
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU
  2. 24,82
  3. 2,22

Azalan

  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88
  1. BMELK PAMUKOVA ELEKTRIK
  2. 28,50
  3. -0,70
  1. MAREN MARGUN ENERJI
  2. 8,37
  3. -0,48
  1. USDTRF ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF
  2. 367,90
  3. -0,22

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,53
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,29
  3. 0,00
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 2,90
  3. 0,00
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 2,02
  3. 0,00
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 46,18
  3. 0,00
  1. SISE SISE CAM
  2. 20,68
  3. 0,00
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 26,54
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 22,68
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,02
  3. 0,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.