;

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 0,54
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :91.373
 • Hacim Adet :169.210
* SG: 24.05.2022 - 13:55 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • KERVANSARAY YAT. HOLDING Hisse Senedi
 • XHOLD,XIKIU,XSIST,XTUMY,XUMAL,XUTUM : KERVN | Yakin izleme Pazari
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 324.109.922
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 324.109.922
 • NAKİT DEĞERLER 324.109.922
 • 1.1 Kasa 5.379.351
 • A. Hazır Değerler 5.379.351
 • Kasa 5.379.351
 • B. Menkul Kıymetler 143
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 143
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 143
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 35.622.684
 • Acenteler 35.622.684
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 35.622.684
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 232.987.489
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 232.987.489
 • İkrazlar 232.987.489
 • 6.1 Kısa Vadeli 33.056.826
 • E. Stoklar 33.056.826
 • İŞTİRAKLER 33.056.826
 • 6. Diğer Stoklar 17.063.429
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 17.063.429
 • Menkuller 17.063.429
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 324.109.922
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 324.109.922
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 324.109.922
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 526.854.360
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 526.854.360
 • II. DURAN VARLIKLAR 526.854.360
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.139.459
 • Devam Eden Yatırımlar 1.139.459
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.139.459
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 471.394
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 471.394
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 471.394
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 43.789.447
 • Hayat Matematik Karşılığı 43.789.447
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 43.789.447
 • AKTİF TOPLAMI 416.676.233
 • D. Maddi Duran Varlıklar 416.676.233
 • Reasürörler Payı (-) 416.676.233
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 34.421
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.421
 • Ödenmiş Sermaye 34.421
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 23.000.849
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 23.000.849
 • Kanuni Yedek Akçeler 23.000.849
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.685.022
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.685.022
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.685.022
 • A K T İ F T O P L A M I 850.964.282
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 850.964.282
 • Yeniden Değerleme Fonu 850.964.282
 • 4.1 Bonolar 705.135.991
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 705.135.991
 • Maliyet Artış Fonu 705.135.991
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 536.943.336
 • A. Finansal Borçlar 536.943.336
 • Özel Fonlar 536.943.336
 • B. Ticari Borçlar 32.408.832
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 32.408.832
 • P A S İ F T O P L A M I 32.408.832
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 90.605.368
 • 2. Borç Senetleri 90.605.368
 • Alınan Primler 90.605.368
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.986.973
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.986.973
 • XII. KARŞILIKLAR 1.986.973
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 38.571.611
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 38.571.611
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 38.571.611
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 705.135.991
 • 8. Borç Reeskontu (-) 705.135.991
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 705.135.991
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 52.324.260
 • Diğer Gelirler 52.324.260
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 52.324.260
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11.063.342
 • A. Finansal Borçlar 11.063.342
 • TEKNİK GİDERLER (-) 11.063.342
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 23.960.291
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 23.960.291
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 23.960.291
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.166.731
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.166.731
 • GENEL GİDERLER (-) 1.166.731
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 16.133.896
 • PASİF TOPLAMI 16.133.896
 • Personel Giderleri (-) 16.133.896
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 93.504.031
 • Faiz Gelirleri 93.504.031
 • III. ÖZ SERMAYE 93.504.031
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 141.977.342
 • A. Sermaye 141.977.342
 • Kar Payı Gelirleri 141.977.342
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 588.505.080
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 588.505.080
 • Satış Karları 588.505.080
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -43.873.237
 • C. Emisyon Primi -43.873.237
 • Kira Gelirleri -43.873.237
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 77.882.450
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 77.882.450
 • MALİ GİDERLER (-) 77.882.450
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -167.247
 • 5. Maliyet Artış Fonu -167.247
 • Diğer Giderler (-) -167.247
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 4.105.657
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 4.105.657
 • 2. ........... Yılı Zararı -48.473.311
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -48.473.311
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 850.964.282
 • P A S İ F T O P L A M I 850.964.282
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 80.019.828
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 80.019.828
 • 1. Satıştan İadeler (-) -54.927.080
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -54.927.080
 • 2. Satış İskontoları (-) 25.092.748
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 25.092.748
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 25.092.748
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 25.092.748
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.596.323
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.596.323
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -17.503.746
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -17.503.746
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -20.100.069
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -20.100.069
 • 4.1.3 Diğer 4.992.679
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.992.679
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -24.055.066
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -24.055.066
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.244.131
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.244.131
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -21.810.935
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -21.810.935
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -32.287.145
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -32.287.145
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -1.332.091
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -30.955.054
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. RODRG RODRIGO TEKSTIL
  2. 17,60
  3. 10,00
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. LIDFA LIDER FAKTORING
  2. 10,00
  3. 9,77
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48

Azalan

  1. IHAAS IHLAS HABER AJANSI
  2. 23,28
  3. -9,28
  1. AKFGY AKFEN GMYO
  2. 2,84
  3. -6,58
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. KAPLM KAPLAMIN
  2. 60,00
  3. -4,15
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88

TL

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV
  2. 6,69
  3. 4,53
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 3,82
  3. 1,60
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,62
  3. 0,38

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 44,90
  3. 0,99
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV
  2. 6,69
  3. 4,53
  1. KRDMD KARDEMIR (D)
  2. 14,86
  3. 1,43
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 33,38
  3. 2,96
  1. SISE SISE CAM
  2. 20,62
  3. -1,34
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.