Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 3,54
 • Değişim :-1,67 %
 • Hacim TL :18.358.487
 • Hacim Adet :5.127.796
* SG: 15.06.2021 - 18:05 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • KATMERCİLER EKİPMAN Hisse Senedi
 • XIKIU,XMESY,XSIZM,XTUMY,XUSIN,XUTUM : KATMR | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 360.837.392
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 360.837.392
 • NAKİT DEĞERLER 360.837.392
 • 1.1 Kasa 8.293.498
 • A. Hazır Değerler 8.293.498
 • Kasa 8.293.498
 • B. Menkul Kıymetler 84.120
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 84.120
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 84.120
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 140.926.603
 • Acenteler 140.926.603
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 140.926.603
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.094.739
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.094.739
 • İkrazlar 2.094.739
 • 6.1 Kısa Vadeli 169.570.026
 • E. Stoklar 169.570.026
 • İŞTİRAKLER 169.570.026
 • 6. Diğer Stoklar 39.868.406
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 39.868.406
 • Menkuller 39.868.406
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 360.837.392
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 360.837.392
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 360.837.392
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 86.686.141
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 86.686.141
 • II. DURAN VARLIKLAR 86.686.141
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 21.898
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 21.898
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 21.898
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 198.925
 • 15.3 Diğer 198.925
 • Muallak Hasar Karşılığı 198.925
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 7.952.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 7.952.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 7.952.000
 • AKTİF TOPLAMI 49.794.012
 • D. Maddi Duran Varlıklar 49.794.012
 • Reasürörler Payı (-) 49.794.012
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 16.040.244
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.040.244
 • Ödenmiş Sermaye 16.040.244
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 8.409.124
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 8.409.124
 • Kanuni Yedek Akçeler 8.409.124
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 4.269.938
 • F. Diğer Duran Varlıklar 4.269.938
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 4.269.938
 • A K T İ F T O P L A M I 447.523.533
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 447.523.533
 • Yeniden Değerleme Fonu 447.523.533
 • 4.1 Bonolar 211.742.248
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 211.742.248
 • Maliyet Artış Fonu 211.742.248
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 151.237.815
 • A. Finansal Borçlar 151.237.815
 • Özel Fonlar 151.237.815
 • B. Ticari Borçlar 35.759.791
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 35.759.791
 • P A S İ F T O P L A M I 35.759.791
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.899.935
 • 2. Borç Senetleri 1.899.935
 • Alınan Primler 1.899.935
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 923.959
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 923.959
 • Diğer Teknik Karşılıklar 923.959
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 21.539.076
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 21.539.076
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 21.539.076
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 211.742.248
 • 8. Borç Reeskontu (-) 211.742.248
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 211.742.248
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 151.778.094
 • Diğer Gelirler 151.778.094
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 151.778.094
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 139.993.147
 • A. Finansal Borçlar 139.993.147
 • TEKNİK GİDERLER (-) 139.993.147
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.168.998
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.168.998
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.168.998
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.024.719
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.024.719
 • GENEL GİDERLER (-) 4.024.719
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 6.591.230
 • PASİF TOPLAMI 6.591.230
 • Personel Giderleri (-) 6.591.230
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 84.003.191
 • Faiz Gelirleri 84.003.191
 • III. ÖZ SERMAYE 84.003.191
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 83.973.756
 • A. Sermaye 83.973.756
 • Kar Payı Gelirleri 83.973.756
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 25.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 25.000.000
 • Satış Karları 25.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.895.196
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.895.196
 • Diğer Giderler (-) -1.895.196
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 3.765.426
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 3.765.426
 • 2. ........... Yılı Zararı 29.435
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 29.435
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 447.523.533
 • P A S İ F T O P L A M I 447.523.533
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 115.552.667
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 115.552.667
 • 1. Satıştan İadeler (-) -54.354.699
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -54.354.699
 • 2. Satış İskontoları (-) 61.197.968
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 61.197.968
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 61.197.968
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 61.197.968
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -13.311.058
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -13.311.058
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -12.812.060
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -12.812.060
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -434.436
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -434.436
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -26.557.554
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -26.557.554
 • 4.1.3 Diğer 34.640.414
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 34.640.414
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 10.028.923
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 10.028.923
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.201.207
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.201.207
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 8.827.716
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 8.827.716
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 8.827.716
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 8.827.716
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 6.861
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 8.820.855
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 41,80
  3. 10,00
  1. MRSHL MARSHALL
  2. 277,20
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EUKYO EURO KAPİTAL YAT. ORT.
  2. 7,07
  3. 9,95

Azalan

  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 23,22
  3. -10,00
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 127,80
  3. -10,00
  1. BAYRK BAYRAK EBT
  2. 10,79
  3. -9,93
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 20,34
  3. -9,92
  1. DERHL DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
  2. 4,37
  3. -9,90

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,19
  3. 0,46
  1. HALKB T. HALK BANKASI
  2. 5,36
  3. 6,14
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,25
  3. 0,00
  1. VAKBN VAKIFLAR BANKASI
  2. 3,78
  3. 3,00
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21

LOT

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,19
  3. 0,46
  1. HALKB T. HALK BANKASI
  2. 5,36
  3. 6,14
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,42
  3. 0,72
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,49
  3. -0,89
  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 7,50
  3. -1,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.