Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 7,35
 • Değişim :0,68 %
 • Hacim TL :487.388.883
 • Hacim Adet :66.206.013
* SG: 11.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • KARSAN OTOMOTIV Hisse Senedi
 • XGIDA,XMESY,XSBUR,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : KARSN | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 732.621.043
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 732.621.043
 • NAKİT DEĞERLER 732.621.043
 • 1.1 Kasa 7.484.507
 • A. Hazır Değerler 7.484.507
 • Kasa 7.484.507
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 8.652.756
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 8.652.756
 • Sigortalılar 8.652.756
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 455.818.243
 • Acenteler 455.818.243
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 455.818.243
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 21.704.533
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 21.704.533
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 21.704.533
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 6.651.891
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 6.651.891
 • İkrazlar 6.651.891
 • 6.1 Kısa Vadeli 142.131.251
 • E. Stoklar 142.131.251
 • İŞTİRAKLER 142.131.251
 • 6. Diğer Stoklar 90.177.862
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 90.177.862
 • Menkuller 90.177.862
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 732.621.043
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 732.621.043
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 732.621.043
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.136.979.116
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.136.979.116
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.136.979.116
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 131.628.695
 • Devam Eden Yatırımlar 131.628.695
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 131.628.695
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 130.055.064
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 130.055.064
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 130.055.064
 • 15.2 Menkul Değerlerin 5.695.610
 • C. Finansal Duran Varlıklar 5.695.610
 • Reasürörler Payı (-) 5.695.610
 • 16.1 Defter Değeri 28.674.273
 • 3. İştirakler 28.674.273
 • Reasürörler Payı (-) 28.674.273
 • AKTİF TOPLAMI 467.619.189
 • D. Maddi Duran Varlıklar 467.619.189
 • Reasürörler Payı (-) 467.619.189
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 198.129.186
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 198.129.186
 • Ödenmiş Sermaye 198.129.186
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 82.070.619
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 82.070.619
 • Kanuni Yedek Akçeler 82.070.619
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 93.106.480
 • F. Diğer Duran Varlıklar 93.106.480
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 93.106.480
 • A K T İ F T O P L A M I 1.869.600.159
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.869.600.159
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.869.600.159
 • 4.1 Bonolar 946.859.831
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 946.859.831
 • Maliyet Artış Fonu 946.859.831
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 671.736.853
 • A. Finansal Borçlar 671.736.853
 • Özel Fonlar 671.736.853
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 3.918.257
 • Net Dönem Karı 3.918.257
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 3.918.257
 • B. Ticari Borçlar 184.466.596
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 184.466.596
 • P A S İ F T O P L A M I 184.466.596
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.692.377
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.692.377
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.692.377
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 23.421.630
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 23.421.630
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 23.421.630
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 946.859.831
 • 8. Borç Reeskontu (-) 946.859.831
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 946.859.831
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 569.251.052
 • Diğer Gelirler 569.251.052
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 569.251.052
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 530.833.352
 • A. Finansal Borçlar 530.833.352
 • TEKNİK GİDERLER (-) 530.833.352
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 11.159.157
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 11.159.157
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 11.159.157
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 15.551.247
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.551.247
 • GENEL GİDERLER (-) 15.551.247
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.193.898
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.193.898
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.193.898
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 353.489.276
 • Faiz Gelirleri 353.489.276
 • III. ÖZ SERMAYE 353.489.276
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 353.489.276
 • A. Sermaye 353.489.276
 • Kar Payı Gelirleri 353.489.276
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 600.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 600.000.000
 • Satış Karları 600.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 22.585.778
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 22.585.778
 • MALİ GİDERLER (-) 22.585.778
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -106.231
 • 5. Maliyet Artış Fonu -106.231
 • Diğer Giderler (-) -106.231
 • F. Net Dönem Karı 106.231
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 106.231
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 106.231
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.031.613
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.031.613
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.869.600.159
 • P A S İ F T O P L A M I 1.869.600.159
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 615.460.321
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 615.460.321
 • 1. Satıştan İadeler (-) -547.862.285
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -547.862.285
 • 2. Satış İskontoları (-) 67.598.036
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 67.598.036
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 178.145.050
 • 3. Diğer İndirimler (-) 178.145.050
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 93.983.490
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 93.983.490
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -23.796.770
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -23.796.770
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -27.333.346
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -27.333.346
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -3.576.651
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -3.576.651
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -54.706.767
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -54.706.767
 • 4.1.3 Diğer 39.276.723
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 39.276.723
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -5.725.026
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -5.725.026
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3.187.271
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -3.187.271
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -8.912.297
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -8.912.297
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -8.912.297
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -8.912.297
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -4.823.922
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -4.088.375
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 43,56
  3. 10,00
  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 291,00
  3. 9,98
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 5,99
  3. 9,91
  1. DMSAS DEMISAS DOKUM
  2. 5,77
  3. 9,90
  1. KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS
  2. 4,24
  3. 9,84

Azalan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN
  2. 2,91
  3. -56,57
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 187,20
  3. -10,00
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 31,40
  3. -9,98
  1. TIRE MONDI TIRE KUTSAN
  2. 19,84
  3. -9,98
  1. CMENT CIMENTAS
  2. 39,16
  3. -9,98

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,65
  3. 0,55
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,62
  3. 3,88
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,47
  3. 6,68
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,07
  3. 2,76
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,15
  3. 1,82

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 61,40
  3. 2,08
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,07
  3. 2,76
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,62
  3. 3,88
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 52,70
  3. -0,19
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 18,07
  3. 8,20
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.