Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 12,83
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :13.577.969
 • Hacim Adet :1.031.826
* SG: 29.06.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • KAREL ELEKTRONIK Hisse Senedi
 • XBLSM,XSANK,XTUMY,XULUS,XUTEK,XUTUM : KAREL | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 401.893.738
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 401.893.738
 • NAKİT DEĞERLER 401.893.738
 • 1.1 Kasa 29.807.623
 • A. Hazır Değerler 29.807.623
 • Kasa 29.807.623
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 157.666.856
 • Acenteler 157.666.856
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 157.666.856
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 296.321
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 296.321
 • İkrazlar 296.321
 • 6.1 Kısa Vadeli 180.745.000
 • E. Stoklar 180.745.000
 • İŞTİRAKLER 180.745.000
 • 6. Diğer Stoklar 33.377.938
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 33.377.938
 • Menkuller 33.377.938
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 401.893.738
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 401.893.738
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 401.893.738
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 121.451.450
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 121.451.450
 • II. DURAN VARLIKLAR 121.451.450
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.458
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.458
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.458
 • AKTİF TOPLAMI 26.242.189
 • D. Maddi Duran Varlıklar 26.242.189
 • Reasürörler Payı (-) 26.242.189
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 72.596.337
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 72.596.337
 • Ödenmiş Sermaye 72.596.337
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 431.946
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 431.946
 • Nominal Sermaye 431.946
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 12.421.774
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 12.421.774
 • Kanuni Yedek Akçeler 12.421.774
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 10.187.692
 • F. Diğer Duran Varlıklar 10.187.692
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 10.187.692
 • A K T İ F T O P L A M I 523.345.188
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 523.345.188
 • Yeniden Değerleme Fonu 523.345.188
 • 4.1 Bonolar 208.903.243
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 208.903.243
 • Maliyet Artış Fonu 208.903.243
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 111.040.193
 • A. Finansal Borçlar 111.040.193
 • Özel Fonlar 111.040.193
 • B. Ticari Borçlar 51.296.785
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 51.296.785
 • P A S İ F T O P L A M I 51.296.785
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.080.629
 • 2. Borç Senetleri 1.080.629
 • Alınan Primler 1.080.629
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 4.266.725
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 4.266.725
 • Diğer Teknik Karşılıklar 4.266.725
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 38.973.985
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 38.973.985
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 38.973.985
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 208.903.243
 • 8. Borç Reeskontu (-) 208.903.243
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 208.903.243
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 111.274.921
 • Diğer Gelirler 111.274.921
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 111.274.921
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 95.235.950
 • A. Finansal Borçlar 95.235.950
 • TEKNİK GİDERLER (-) 95.235.950
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 16.038.971
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 16.038.971
 • GENEL GİDERLER (-) 16.038.971
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 203.167.024
 • Faiz Gelirleri 203.167.024
 • III. ÖZ SERMAYE 203.167.024
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 203.552.785
 • A. Sermaye 203.552.785
 • Kar Payı Gelirleri 203.552.785
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 58.320.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 58.320.000
 • Satış Karları 58.320.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -13.114
 • 5. Maliyet Artış Fonu -13.114
 • Diğer Giderler (-) -13.114
 • F. Net Dönem Karı 13.114
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 13.114
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 13.114
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 5.956.976
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 5.956.976
 • 2. ........... Yılı Zararı -385.761
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -385.761
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 523.345.188
 • P A S İ F T O P L A M I 523.345.188
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 311.831.878
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 311.831.878
 • 1. Satıştan İadeler (-) -234.296.774
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -234.296.774
 • 2. Satış İskontoları (-) 77.535.104
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 77.535.104
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 77.535.104
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 77.535.104
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -15.209.296
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -15.209.296
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.549.930
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -7.549.930
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -18.488.985
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -18.488.985
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -41.248.211
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -41.248.211
 • 4.1.3 Diğer 36.286.893
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 36.286.893
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 31.294.011
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 31.294.011
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.532.373
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.532.373
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 26.761.638
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 26.761.638
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 26.761.638
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 26.761.638
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -387.186
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 27.148.824
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. MEMSA MENSA
  2. 0,31
  3. 6,90
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU
  2. 24,82
  3. 2,22

Azalan

  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88
  1. BMELK PAMUKOVA ELEKTRIK
  2. 28,50
  3. -0,70
  1. MAREN MARGUN ENERJI
  2. 8,37
  3. -0,48
  1. USDTRF ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF
  2. 367,90
  3. -0,22

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,53
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,29
  3. 0,00
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 2,90
  3. 0,00
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 2,02
  3. 0,00
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 46,18
  3. 0,00
  1. SISE SISE CAM
  2. 20,68
  3. 0,00
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 26,54
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 22,68
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,02
  3. 0,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.