İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 2,69
 • Değişim :9,8 %
 • Hacim TL :247.660.492
 • Hacim Adet :93.053.922
* SG: 11.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • IZMIR DEMIR CELIK Hisse Senedi
 • XMANA,XSIZM,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : IZMDC | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 849.259.702
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 849.259.702
 • NAKİT DEĞERLER 849.259.702
 • 1.1 Kasa 153.882.215
 • A. Hazır Değerler 153.882.215
 • Kasa 153.882.215
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 255.218
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 255.218
 • Sigortalılar 255.218
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 239.278.812
 • Acenteler 239.278.812
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 239.278.812
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 34.075.458
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 34.075.458
 • İkrazlar 34.075.458
 • 6.1 Kısa Vadeli 400.067.748
 • E. Stoklar 400.067.748
 • İŞTİRAKLER 400.067.748
 • 6. Diğer Stoklar 21.700.251
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 21.700.251
 • Menkuller 21.700.251
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 849.259.702
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 849.259.702
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 849.259.702
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.982.389.254
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.982.389.254
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.982.389.254
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.711.142
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.711.142
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.711.142
 • 15.2 Menkul Değerlerin 931.043
 • C. Finansal Duran Varlıklar 931.043
 • Reasürörler Payı (-) 931.043
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 84.185.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 84.185.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 84.185.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.773.235.164
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.773.235.164
 • Reasürörler Payı (-) 1.773.235.164
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 777.395
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 777.395
 • Ödenmiş Sermaye 777.395
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 116.277.987
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 116.277.987
 • Kanuni Yedek Akçeler 116.277.987
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 4.271.523
 • F. Diğer Duran Varlıklar 4.271.523
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 4.271.523
 • A K T İ F T O P L A M I 2.831.648.956
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.831.648.956
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.831.648.956
 • 4.1 Bonolar 1.319.064.079
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.319.064.079
 • Maliyet Artış Fonu 1.319.064.079
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 409.791.752
 • A. Finansal Borçlar 409.791.752
 • Özel Fonlar 409.791.752
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 13.509
 • Net Dönem Karı 13.509
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 13.509
 • B. Ticari Borçlar 822.353.848
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 822.353.848
 • P A S İ F T O P L A M I 822.353.848
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.270.991
 • 2. Borç Senetleri 2.270.991
 • Alınan Primler 2.270.991
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 830.407
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 830.407
 • XII. KARŞILIKLAR 830.407
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 83.757.600
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 83.757.600
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 83.757.600
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.319.064.079
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.319.064.079
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.319.064.079
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 776.436.122
 • Diğer Gelirler 776.436.122
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 776.436.122
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 580.450.154
 • A. Finansal Borçlar 580.450.154
 • TEKNİK GİDERLER (-) 580.450.154
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 21.279.962
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 21.279.962
 • GENEL GİDERLER (-) 21.279.962
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 174.706.006
 • PASİF TOPLAMI 174.706.006
 • Personel Giderleri (-) 174.706.006
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 736.148.755
 • Faiz Gelirleri 736.148.755
 • III. ÖZ SERMAYE 736.148.755
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 688.373.613
 • A. Sermaye 688.373.613
 • Kar Payı Gelirleri 688.373.613
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 375.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 375.000.000
 • Satış Karları 375.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 22.763.962
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 22.763.962
 • MALİ GİDERLER (-) 22.763.962
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 25.832.374
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 25.832.374
 • 2. ........... Yılı Zararı 47.775.142
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 47.775.142
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.831.648.956
 • P A S İ F T O P L A M I 2.831.648.956
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.162.794.350
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.162.794.350
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.008.850.718
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.008.850.718
 • 2. Satış İskontoları (-) 153.943.632
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 153.943.632
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 153.943.632
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 153.943.632
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -23.977.996
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -23.977.996
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -17.415.430
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -17.415.430
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -41.393.426
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -41.393.426
 • 4.1.3 Diğer 112.550.206
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 112.550.206
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 70.063.926
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 70.063.926
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -10.183.641
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -10.183.641
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 59.880.285
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 59.880.285
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 59.880.285
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 59.880.285
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -1.871.262
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 61.751.547
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 43,56
  3. 10,00
  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 291,00
  3. 9,98
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 5,99
  3. 9,91
  1. DMSAS DEMISAS DOKUM
  2. 5,77
  3. 9,90
  1. KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS
  2. 4,24
  3. 9,84

Azalan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN
  2. 2,91
  3. -56,57
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 187,20
  3. -10,00
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 31,40
  3. -9,98
  1. TIRE MONDI TIRE KUTSAN
  2. 19,84
  3. -9,98
  1. CMENT CIMENTAS
  2. 39,16
  3. -9,98

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,65
  3. 0,55
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,62
  3. 3,88
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,47
  3. 6,68
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,07
  3. 2,76
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,15
  3. 1,82

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 61,40
  3. 2,08
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,07
  3. 2,76
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,62
  3. 3,88
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 52,70
  3. -0,19
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 18,07
  3. 8,20
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.