İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 18,85
 • Değişim :-4,22 %
 • Hacim TL :40.935.260
 • Hacim Adet :2.112.964
* SG: 29.06.2022 - 17:59 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • IS Y. MEN. DEG. Hisse Senedi
 • XARKU,XKURY,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISMEN | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 7.510.183.455
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 7.510.183.455
 • NAKİT DEĞERLER 7.510.183.455
 • 1.1 Kasa 3.879.420.964
 • A. Hazır Değerler 3.879.420.964
 • Kasa 3.879.420.964
 • B. Menkul Kıymetler 760.714.160
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 760.714.160
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 760.714.160
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 108.779.939
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 108.779.939
 • Sigortalılar 108.779.939
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.499.512.671
 • Acenteler 2.499.512.671
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.499.512.671
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 146.316.108
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 146.316.108
 • İkrazlar 146.316.108
 • 6.1 Kısa Vadeli 61.699.114
 • E. Stoklar 61.699.114
 • İŞTİRAKLER 61.699.114
 • 6. Diğer Stoklar 42.428.011
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 42.428.011
 • Menkuller 42.428.011
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 7.498.870.967
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 7.498.870.967
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.498.870.967
 • 8.1.3 Diğer 11.312.488
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 11.312.488
 • Gayrimenkuller 11.312.488
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 163.310.083
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 163.310.083
 • II. DURAN VARLIKLAR 163.310.083
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 377.340
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 377.340
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 377.340
 • 15.2 Menkul Değerlerin 34.491.291
 • C. Finansal Duran Varlıklar 34.491.291
 • Reasürörler Payı (-) 34.491.291
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 19.335.288
 • 15.3 Diğer 19.335.288
 • Muallak Hasar Karşılığı 19.335.288
 • AKTİF TOPLAMI 41.684.118
 • D. Maddi Duran Varlıklar 41.684.118
 • Reasürörler Payı (-) 41.684.118
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 57.472.598
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.472.598
 • Ödenmiş Sermaye 57.472.598
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 38.593.847
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 38.593.847
 • Nominal Sermaye 38.593.847
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 9.496.352
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 9.496.352
 • Kanuni Yedek Akçeler 9.496.352
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 453.096
 • F. Diğer Duran Varlıklar 453.096
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 453.096
 • A K T İ F T O P L A M I 7.673.493.538
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.673.493.538
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.673.493.538
 • 4.1 Bonolar 6.571.650.272
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.571.650.272
 • Maliyet Artış Fonu 6.571.650.272
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 4.217.738.511
 • A. Finansal Borçlar 4.217.738.511
 • Özel Fonlar 4.217.738.511
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 8.940.085
 • KAR 8.940.085
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 8.940.085
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 60.398.963
 • Net Dönem Karı 60.398.963
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 60.398.963
 • B. Ticari Borçlar 2.210.529.554
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.210.529.554
 • P A S İ F T O P L A M I 2.210.529.554
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 15.338.327
 • 2. Borç Senetleri 15.338.327
 • Alınan Primler 15.338.327
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.992.399
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.992.399
 • XII. KARŞILIKLAR 1.992.399
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 23.735.783
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 23.735.783
 • Diğer Teknik Karşılıklar 23.735.783
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 31.126.047
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 31.126.047
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 31.126.047
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.571.650.272
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.571.650.272
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.571.650.272
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 126.051.563
 • Diğer Gelirler 126.051.563
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 126.051.563
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 95.620.834
 • A. Finansal Borçlar 95.620.834
 • TEKNİK GİDERLER (-) 95.620.834
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.766.751
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.766.751
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.766.751
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 7.758.813
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.758.813
 • GENEL GİDERLER (-) 7.758.813
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 17.122.892
 • PASİF TOPLAMI 17.122.892
 • Personel Giderleri (-) 17.122.892
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.782.273
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.782.273
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.782.273
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 975.791.703
 • Faiz Gelirleri 975.791.703
 • III. ÖZ SERMAYE 975.791.703
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 681.877.659
 • A. Sermaye 681.877.659
 • Kar Payı Gelirleri 681.877.659
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 355.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 355.000.000
 • Satış Karları 355.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -5.005.609
 • 5. Maliyet Artış Fonu -5.005.609
 • Diğer Giderler (-) -5.005.609
 • F. Net Dönem Karı 5.005.609
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 5.005.609
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 5.005.609
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 62.346.550
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 62.346.550
 • 2. ........... Yılı Zararı 293.914.044
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 293.914.044
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.673.493.538
 • P A S İ F T O P L A M I 7.673.493.538
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 49.200.993.260
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 49.200.993.260
 • 1. Satıştan İadeler (-) -48.622.885.569
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -48.622.885.569
 • 2. Satış İskontoları (-) 578.107.691
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 578.107.691
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 578.107.691
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 578.107.691
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -105.619.781
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -105.619.781
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -238.734.372
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -238.734.372
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -3.633.043
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -3.633.043
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -347.987.196
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -347.987.196
 • 4.1.3 Diğer 230.120.495
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 230.120.495
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 199.315.812
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 199.315.812
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -44.463.621
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -44.463.621
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 154.852.191
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 154.852.191
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 154.852.191
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 154.852.191
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -2.122.966
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 156.975.157
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
  2. 18,35
  3. 9,95
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 11,54
  3. 9,90
  1. TURSG TURKIYE SIGORTA
  2. 5,35
  3. 9,86
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68

Azalan

  1. RTALB RTA LABORATUVARLARI
  2. 6,79
  3. -52,78
  1. LIDFA LIDER FAKTORING
  2. 12,60
  3. -10,00
  1. BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO
  2. 3,78
  3. -10,00
  1. MAKIM MAKIM MAKINE
  2. 16,94
  3. -9,99
  1. RODRG RODRIGO TEKSTIL
  2. 20,08
  3. -9,96

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,53
  3. -3,44
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,29
  3. -4,03
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 2,90
  3. -4,92
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 2,02
  3. -2,42
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 46,18
  3. -3,87
  1. SISE SISE CAM
  2. 20,68
  3. -3,45
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 26,54
  3. -3,70
  1. ASELS ASELSAN
  2. 22,68
  3. -2,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,02
  3. -3,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.