İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 11,70
 • Değişim :0,6 %
 • Hacim TL :11.835.297
 • Hacim Adet :1.017.079
* SG: 27.07.2021 - 14:36 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İSKENDERUN DEMİR ÇELİK Hisse Senedi
 • : ISDMR | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 4.349.986.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 4.349.986.000
 • NAKİT DEĞERLER 4.349.986.000
 • 1.1 Kasa 17.311.000
 • A. Hazır Değerler 17.311.000
 • Kasa 17.311.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 13.456.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 13.456.000
 • Sigortalılar 13.456.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 525.870.000
 • Acenteler 525.870.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 525.870.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.676.155.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.676.155.000
 • İkrazlar 1.676.155.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.067.527.000
 • E. Stoklar 2.067.527.000
 • İŞTİRAKLER 2.067.527.000
 • 6. Diğer Stoklar 49.667.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 49.667.000
 • Menkuller 49.667.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 4.349.986.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 4.349.986.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.349.986.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 7.204.776.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.204.776.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 7.204.776.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 12.808.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.808.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 12.808.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 12.493.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 12.493.000
 • Reasürörler Payı (-) 12.493.000
 • AKTİF TOPLAMI 6.990.439.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 6.990.439.000
 • Reasürörler Payı (-) 6.990.439.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 160.562.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 160.562.000
 • Ödenmiş Sermaye 160.562.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 28.474.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 28.474.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 28.474.000
 • A K T İ F T O P L A M I 11.554.762.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.554.762.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.554.762.000
 • 4.1 Bonolar 1.476.592.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.476.592.000
 • Maliyet Artış Fonu 1.476.592.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 639.875.000
 • A. Finansal Borçlar 639.875.000
 • Özel Fonlar 639.875.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 58.000
 • Net Dönem Karı 58.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 58.000
 • B. Ticari Borçlar 329.151.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 329.151.000
 • P A S İ F T O P L A M I 329.151.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 24.490.000
 • 2. Borç Senetleri 24.490.000
 • Alınan Primler 24.490.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 267.817.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 267.817.000
 • XII. KARŞILIKLAR 267.817.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 190.092.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 190.092.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 190.092.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.476.592.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.476.592.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.476.592.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.393.797.000
 • Diğer Gelirler 1.393.797.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.393.797.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 305.216.000
 • A. Finansal Borçlar 305.216.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 305.216.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 149.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 149.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 149.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 255.414.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 255.414.000
 • GENEL GİDERLER (-) 255.414.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 833.018.000
 • PASİF TOPLAMI 833.018.000
 • Personel Giderleri (-) 833.018.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 8.684.373.000
 • Faiz Gelirleri 8.684.373.000
 • III. ÖZ SERMAYE 8.684.373.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 8.684.373.000
 • A. Sermaye 8.684.373.000
 • Kar Payı Gelirleri 8.684.373.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.900.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.900.000.000
 • Satış Karları 2.900.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 164.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 164.000
 • MALİ GİDERLER (-) 164.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -3.514.196.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -3.514.196.000
 • Diğer Giderler (-) -3.514.196.000
 • F. Net Dönem Karı 3.514.196.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 3.514.196.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 3.514.196.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 369.490.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 369.490.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 11.554.762.000
 • P A S İ F T O P L A M I 11.554.762.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 4.934.525.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 4.934.525.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -3.661.487.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -3.661.487.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.273.038.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.273.038.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.273.038.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.273.038.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -36.973.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -36.973.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -54.794.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -54.794.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -47.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -47.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -91.814.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -91.814.000
 • 4.1.3 Diğer 1.181.224.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.181.224.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.236.742.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.236.742.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -190.694.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -190.694.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.046.048.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.046.048.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.046.048.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.046.048.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.046.048.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. VANGD VANET GIDA
  2. 5,51
  3. 9,98
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 2,32
  3. 9,95
  1. ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK.
  2. 9,73
  3. 9,94
  1. SODSN SODAŞ SODYUM SANAYİİ
  2. 23,04
  3. 9,92

Azalan

  1. UMPAS UMPAŞ HOLDİNG
  2. 1,15
  3. -8,00
  1. KENT KENT GIDA
  2. 205,00
  3. -7,16
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 34,32
  3. -6,02
  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDİNG
  2. 38,18
  3. -5,21
  1. AKSUE AKSU ENERJİ
  2. 8,34
  3. -5,12

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. PEKGY PEKER GMYO
  2. 1,00
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,26
  3. 0,00

LOT

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,19
  3. 0,49
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 12,39
  3. 0,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.