İşbir Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 53,95
 • Değişim :-1,82 %
 • Hacim TL :9.324.326
 • Hacim Adet :168.930
* SG: 29.06.2022 - 09:55 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ISBIR HOLDING Hisse Senedi
 • : ISBIR | Piyasa Oncesi islem Platformu
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 306.584.273
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 306.584.273
 • NAKİT DEĞERLER 306.584.273
 • 1.1 Kasa 21.218.155
 • A. Hazır Değerler 21.218.155
 • Kasa 21.218.155
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 172.037.863
 • Acenteler 172.037.863
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 172.037.863
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.004.936
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.004.936
 • İkrazlar 5.004.936
 • 6.1 Kısa Vadeli 84.331.030
 • E. Stoklar 84.331.030
 • İŞTİRAKLER 84.331.030
 • 6. Diğer Stoklar 23.992.289
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 23.992.289
 • Menkuller 23.992.289
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 306.584.273
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 306.584.273
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 306.584.273
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 224.654.977
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 224.654.977
 • II. DURAN VARLIKLAR 224.654.977
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.838.850
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.838.850
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.838.850
 • AKTİF TOPLAMI 212.982.425
 • D. Maddi Duran Varlıklar 212.982.425
 • Reasürörler Payı (-) 212.982.425
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.006.159
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.006.159
 • Ödenmiş Sermaye 3.006.159
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.139.055
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.139.055
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.139.055
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.688.488
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.688.488
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.688.488
 • A K T İ F T O P L A M I 531.239.250
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 531.239.250
 • Yeniden Değerleme Fonu 531.239.250
 • 4.1 Bonolar 274.899.779
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 274.899.779
 • Maliyet Artış Fonu 274.899.779
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 122.329.990
 • A. Finansal Borçlar 122.329.990
 • Özel Fonlar 122.329.990
 • B. Ticari Borçlar 129.683.338
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 129.683.338
 • P A S İ F T O P L A M I 129.683.338
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.787.013
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.787.013
 • XII. KARŞILIKLAR 2.787.013
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 13.216.625
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 13.216.625
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 13.216.625
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 274.899.779
 • 8. Borç Reeskontu (-) 274.899.779
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 274.899.779
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 75.351.721
 • Diğer Gelirler 75.351.721
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 75.351.721
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 69.186.069
 • A. Finansal Borçlar 69.186.069
 • TEKNİK GİDERLER (-) 69.186.069
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.780.521
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.780.521
 • GENEL GİDERLER (-) 5.780.521
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 385.131
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 385.131
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 385.131
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 180.987.750
 • Faiz Gelirleri 180.987.750
 • III. ÖZ SERMAYE 180.987.750
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 155.174.602
 • A. Sermaye 155.174.602
 • Kar Payı Gelirleri 155.174.602
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 635.040
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 635.040
 • Satış Karları 635.040
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -124.822
 • C. Emisyon Primi -124.822
 • Kira Gelirleri -124.822
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 23.287.819
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 23.287.819
 • MALİ GİDERLER (-) 23.287.819
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 3.865.519
 • 5. Maliyet Artış Fonu 3.865.519
 • Diğer Giderler (-) 3.865.519
 • F. Net Dönem Karı -3.865.519
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -3.865.519
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -3.865.519
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 6.893.285
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 6.893.285
 • 2. ........... Yılı Zararı 25.813.148
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 25.813.148
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 531.239.250
 • P A S İ F T O P L A M I 531.239.250
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 291.238.441
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 291.238.441
 • 1. Satıştan İadeler (-) -228.974.015
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -228.974.015
 • 2. Satış İskontoları (-) 62.264.426
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 62.264.426
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 62.264.426
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 62.264.426
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -23.752.569
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -23.752.569
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -9.562.207
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -9.562.207
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -369.518
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -369.518
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -33.684.294
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -33.684.294
 • 4.1.3 Diğer 28.580.132
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 28.580.132
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 21.375.556
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 21.375.556
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.427.744
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.427.744
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 15.947.812
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 15.947.812
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 15.947.812
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 15.947.812
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -774.594
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 16.722.406
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. BMSCH BMS CELIK HASIR
  2. 11,20
  3. 8,32
  1. MEMSA MENSA
  2. 0,31
  3. 6,90

Azalan

  1. RTALB RTA LABORATUVARLARI
  2. 6,23
  3. -56,68
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,43
  3. -7,74
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88
  1. RYSAS REYSAS LOJISTIK
  2. 8,94
  3. -2,51

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. ADESE ADESE GAYRIMENKUL
  2. 0,75
  3. 0,00
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 3,07
  3. 0,66

LOT

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 48,32
  3. 0,58
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,76
  3. 2,41
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.