Türkiye İş Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 501.974,40
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :501.974
 • Hacim Adet :01
* SG: 10.08.2022 - 18:10 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • IS BANKASI (A) Hisse Senedi
 • XBANK,XBN10,XTM25,XTMTU,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISATR | Alt Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 35.950.467
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 36.829.512
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 35.950.467
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 36.829.512
 • NAKİT DEĞERLER 35.950.467
 • NAKİT DEĞERLER 36.829.512
 • B. Menkul Kıymetler 2.431.682
 • B. Menkul Kıymetler 3.678.346
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.431.682
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.678.346
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.431.682
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.678.346
 • 1. Hisse Senetleri 132.687
 • 1. Hisse Senetleri 138.051
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 132.687
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 138.051
 • ALACAKLAR 132.687
 • ALACAKLAR 138.051
 • 2.2 Hisse Senetleri 221.589
 • 2.2 Hisse Senetleri 334.271
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 221.589
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 334.271
 • Reeskont Karşılığı (-) 221.589
 • Reeskont Karşılığı (-) 334.271
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 8
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 681.304
 • Acenteler 8
 • Acenteler 681.304
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 8
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 681.304
 • 1. Alıcılar 2.473.205
 • 1. Alıcılar 10.739.002
 • Acenteler 2.473.205
 • Acenteler 10.739.002
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.473.205
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 10.739.002
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 465.012
 • IV. PARA PİYASALARI 465.012
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 465.012
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 322.387
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 322.387
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 322.387
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 142.625
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 142.625
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 142.625
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 49.382.444
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 55.871.376
 • Diğer Alacaklar 49.382.444
 • Diğer Alacaklar 55.871.376
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 49.382.444
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 55.871.376
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 176.202
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 243.349
 • 5.1 Hisse Senetleri 176.202
 • 5.1 Hisse Senetleri 243.349
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 176.202
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 243.349
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 168.712
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.668.866
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 168.712
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 1.668.866
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 168.712
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 1.668.866
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 240.165.765
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 268.022.666
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 240.165.765
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 268.022.666
 • VI. KREDİLER 240.165.765
 • VI. KREDİLER 268.022.666
 • 6.1 Kısa Vadeli 239.408.795
 • 6.1 Kısa Vadeli 267.102.483
 • E. Stoklar 239.408.795
 • E. Stoklar 267.102.483
 • İŞTİRAKLER 239.408.795
 • İŞTİRAKLER 267.102.483
 • 2. Yarı Mamüller 5.403.534
 • 2. Yarı Mamüller 5.798.871
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.403.534
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.798.871
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.403.534
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.798.871
 • 3. Ara Mamüller -4.878.688
 • 3. Ara Mamüller -4.646.564
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.878.688
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.646.564
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.878.688
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.646.564
 • 4. Mamüller 4.207.335
 • SABİT DEĞERLER 4.207.335
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 4.207.335
 • 5. Emtia 7.614.815
 • 5. Emtia 9.193.175
 • Menkuller 7.614.815
 • Menkuller 9.193.175
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 7.614.815
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 9.193.175
 • 6. Diğer Stoklar 7.111.197
 • 6. Diğer Stoklar 8.668.651
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 7.111.197
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.668.651
 • Menkuller 7.111.197
 • Menkuller 8.668.651
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 503.618
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 524.524
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 503.618
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 524.524
 • II. DURAN VARLIKLAR 503.618
 • II. DURAN VARLIKLAR 524.524
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 128.246
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 204.342
 • Devam Eden Yatırımlar 128.246
 • Devam Eden Yatırımlar 204.342
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 128.246
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 204.342
 • 1. Alıcılar 124.575
 • 9.1 Mali İştirakler 124.575
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 124.575
 • 2. Alacak Senetleri 3.671
 • 2. Alacak Senetleri 40.521
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.671
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 40.521
 • A K T İ F T O P L A M I 3.671
 • A K T İ F T O P L A M I 40.521
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 7.811.510
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 13.782.989
 • BORÇLAR 7.811.510
 • BORÇLAR 13.782.989
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 7.811.510
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 13.782.989
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 6.134.856
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6.134.856
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 6.134.856
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 7.648.133
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 7.811.510
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 7.648.133
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 7.811.510
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 7.648.133
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 7.811.510
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.260
 • Borç Reeskontu (-) 2.260
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 2.260
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 4.411.766
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.411.766
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4.411.766
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 5.053.041
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 5.053.041
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 5.053.041
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -651.075
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -651.075
 • Diğer Borçlar -651.075
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 4.449.225
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 5.921.020
 • Muallak Hasar Karşılığı 4.449.225
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.921.020
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.449.225
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 5.921.020
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 557.416
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 782.053
 • Hayat Matematik Karşılığı 557.416
 • Hayat Matematik Karşılığı 782.053
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 557.416
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 782.053
 • 17.1 Şerefiye 35.974
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 35.974
 • Hayat Matematik Karşılığı 35.974
 • 17.2 Diğer 557.416
 • 17.2 Diğer 746.079
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 557.416
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 746.079
 • Reasürörler Payı (-) 557.416
 • Reasürörler Payı (-) 746.079
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.751.382
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 26.031.981
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.751.382
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 26.031.981
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.751.382
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 26.031.981
 • AKTİF TOPLAMI 362.352.525
 • AKTİF TOPLAMI 438.388.072
 • D. Maddi Duran Varlıklar 362.352.525
 • D. Maddi Duran Varlıklar 438.388.072
 • Reasürörler Payı (-) 362.352.525
 • Reasürörler Payı (-) 438.388.072
 • 1. Arazi ve Arsalar 203.752.032
 • 1. Arazi ve Arsalar 207.880.492
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 203.752.032
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 207.880.492
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 203.752.032
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 207.880.492
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.634.717
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 5.713.936
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.634.717
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 5.713.936
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.634.717
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 5.713.936
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 19.833.561
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 24.575.223
 • DİĞER PASİFLER 19.833.561
 • DİĞER PASİFLER 24.575.223
 • II. PARA PİYASALARI 19.833.561
 • II. PARA PİYASALARI 24.575.223
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 2.502.656
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 2.704.799
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 2.502.656
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 2.704.799
 • ÖZKAYNAKLAR 2.502.656
 • ÖZKAYNAKLAR 2.704.799
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 488.026
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 4.144.888
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 488.026
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.144.888
 • Ödenmiş Sermaye 488.026
 • Ödenmiş Sermaye 4.144.888
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 16.842.879
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 17.725.536
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 16.842.879
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 17.725.536
 • Nominal Sermaye 16.842.879
 • Nominal Sermaye 17.725.536
 • 2. Haklar 38.424.436
 • 2. Haklar 63.457.788
 • III. ALINAN KREDİLER 38.424.436
 • III. ALINAN KREDİLER 63.457.788
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 38.424.436
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 63.457.788
 • A K T İ F T O P L A M I 25.911.279
 • A K T İ F T O P L A M I 33.016.744
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 25.911.279
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 33.016.744
 • Yeniden Değerleme Fonu 25.911.279
 • Yeniden Değerleme Fonu 33.016.744
 • 4.1 Bonolar 3.309.272
 • 4.1 Bonolar 6.275.095
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.309.272
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.275.095
 • Maliyet Artış Fonu 3.309.272
 • Maliyet Artış Fonu 6.275.095
 • 1. Banka Kredileri 22.602.007
 • 1. Banka Kredileri 26.741.649
 • 4.3 Tahviller 22.602.007
 • 4.3 Tahviller 26.741.649
 • Zarar (-) 22.602.007
 • Zarar (-) 26.741.649
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 12.901
 • Dönem Zararı (-) 12.901
 • V. FONLAR 12.901
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 10.076.726
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 28.240.817
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 10.076.726
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 28.240.817
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 10.076.726
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 28.240.817
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.084.364
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.267.710
 • KAR 2.084.364
 • KAR 3.267.710
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.084.364
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.267.710
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8.808.734
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 17.040.220
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 8.808.734
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 17.040.220
 • XII. KARŞILIKLAR 8.808.734
 • XII. KARŞILIKLAR 17.040.220
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.910.612
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.096.243
 • 4. Ödenecek Giderler 2.910.612
 • 4. Ödenecek Giderler 3.096.243
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.910.612
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.096.243
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 807.188
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 888.240
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 807.188
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 888.240
 • Diğer Teknik Karşılıklar 807.188
 • Diğer Teknik Karşılıklar 888.240
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 7.556.680
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 7.556.680
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 7.556.680
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 5.090.934
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 5.499.057
 • 8. Borç Reeskontu (-) 5.090.934
 • 8. Borç Reeskontu (-) 5.499.057
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 5.090.934
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 5.499.057
 • D. Alınan Sipariş Avansları 8.287.981
 • D. Alınan Sipariş Avansları 9.434.217
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 8.287.981
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 9.434.217
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 8.287.981
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 9.434.217
 • 1. Vergi Karşılıkları 43.093.259
 • 1. Vergi Karşılıkları 48.759.747
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 43.093.259
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 48.759.747
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 43.093.259
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 48.759.747
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.500.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.500.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.500.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 7.548.745
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 10.119.942
 • Diğer Gelirler 7.548.745
 • Diğer Gelirler 10.119.942
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 7.548.745
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 10.119.942
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.694
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 33.941
 • A. Finansal Borçlar 3.694
 • A. Finansal Borçlar 33.941
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.694
 • TEKNİK GİDERLER (-) 33.941
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 3.444.534
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 6.418.014
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 3.444.534
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 6.418.014
 • Ödenen Komisyonlar (-) 3.444.534
 • Ödenen Komisyonlar (-) 6.418.014
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.155.082
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.563.132
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.155.082
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.563.132
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.155.082
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.563.132
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.508.317
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.516.460
 • B. Ticari Borçlar 1.508.317
 • B. Ticari Borçlar 1.516.460
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.508.317
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.516.460
 • 15.3 Kâr Yedekleri 23.163.013
 • 15.3 Kâr Yedekleri 25.060.720
 • 2. Borç Senetleri 23.163.013
 • 2. Borç Senetleri 25.060.720
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 23.163.013
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 25.060.720
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 3.076.046
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 3.454.539
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 3.076.046
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 3.454.539
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 3.076.046
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 3.454.539
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 94.223
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 94.223
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 94.223
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 20.176.527
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 21.229.943
 • 5. Borç Reeskontu (-) 20.176.527
 • 5. Borç Reeskontu (-) 21.229.943
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 20.176.527
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 21.229.943
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri -89.560
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 282.015
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar -89.560
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 282.015
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) -89.560
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 282.015
 • 1. Ortaklara Borçlar 5.310.304
 • 1. Ortaklara Borçlar 5.778.698
 • 15.4 Kâr veya Zarar 5.310.304
 • 15.4 Kâr veya Zarar 5.778.698
 • Diğer Giderler (-) 5.310.304
 • Diğer Giderler (-) 5.778.698
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 2.399
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 248.564
 • 2. İştiraklere Borçlar 2.399
 • 2. İştiraklere Borçlar 248.564
 • TEKNİK KAR/ZARAR 2.399
 • TEKNİK KAR/ZARAR 248.564
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.307.905
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.307.905
 • GENEL GİDERLER (-) 5.307.905
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 362.352.525
 • PASİF TOPLAMI 362.352.525
 • Personel Giderleri (-) 362.352.525
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.530.134
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 27.655.465
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.530.134
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 27.655.465
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.530.134
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 27.655.465
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 22.339.281
 • 6. Borç Reeskontu (-) 22.339.281
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 22.339.281
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 5.871.584
 • Amortisman Giderleri (-) 5.871.584
 • D. Alınan Sipariş Avansları 5.871.584
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 438.388.072
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 438.388.072
 • Karşılıklar (-) 438.388.072
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 31.108.967
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 31.108.967
 • Diğer Giderler (-) 31.108.967
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 23.855.036
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 23.855.036
 • MALİ GELİRLER 23.855.036
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 316.469
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 316.469
 • Kambiyo Karları 316.469
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 38.188
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 38.188
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 38.188
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 322.086
 • E. Yedekler 322.086
 • Faiz Giderleri (-) 322.086
 • 1. Yasal Yedekler 246
 • 1. Yasal Yedekler 521.292
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 246
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 521.292
 • Satış Zararları (-) 246
 • Satış Zararları (-) 521.292
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 4.933.153
 • 2. Statü Yedekleri 4.933.153
 • Kambiyo Zararları (-) 4.933.153
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 32.341
 • 3. Özel Yedekler 32.341
 • Karşılıklar (-) 32.341
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 4.191.351
 • 4. Olağanüstü Yedek 4.191.351
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 4.191.351
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 59.660
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 709.461
 • 5. Maliyet Artış Fonu 59.660
 • 5. Maliyet Artış Fonu 709.461
 • Diğer Giderler (-) 59.660
 • Diğer Giderler (-) 709.461
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 28.128
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 5.637.327
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 28.128
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 5.637.327
 • DÖNEM KAR/ZARARI 28.128
 • DÖNEM KAR/ZARARI 5.637.327
 • F. Net Dönem Karı -14.447.809
 • F. Net Dönem Karı 79.432
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -14.447.809
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 79.432
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -14.447.809
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 79.432
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -9.215.209
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 4.656.168
 • G. Dönem Zararı (-) -9.215.209
 • G. Dönem Zararı (-) 4.656.168
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -9.215.209
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 4.656.168
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 901.727
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 901.727
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 346.896
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 346.896
 • 1. ........... Yılı Zararı -16.277.297
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -16.277.297
 • 2. ........... Yılı Zararı -9.088.528
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -9.088.528
 • 2. Yurtdışı Satışlar -2.338.056
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -2.338.056
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -934.766
 • 3. Diğer Satışlar -934.766
 • 2. Satış İskontoları (-) -2.975.118
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -2.975.118
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -1.593.816
 • 3. Diğer İndirimler (-) -1.593.816
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.930.977
 • C. Net Satışlar -1.930.977
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -28.801
 • D. Satışların Maliyeti (-) -28.801
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 13.207.656
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 13.207.656
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 3.373.715
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 3.373.715
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.584.767
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 4.053.926
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -2.584.767
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 4.053.926
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -35.068
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -35.068
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 594.283
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 14.831.670
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 594.283
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 14.831.670
 • 4.1.3 Diğer 2.733.423
 • 4.1.3 Diğer 3.459.643
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.733.423
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.459.643
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -680.211
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 4.205.812
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -680.211
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 4.205.812
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -210
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 611.481
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -210
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 611.481
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -680.001
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 3.594.331
 • 4.2.3 Diğer -680.001
 • 4.2.3 Diğer 3.594.331
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -1.472.389
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 718.242
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -1.472.389
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 718.242
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -20.871
 • H. Finansman Giderleri (-) -20.871
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.878.444
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.451.518
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.878.444
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.451.518
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 132.771
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 324.669
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 132.771
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 324.669
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -109.048
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -109.048
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -946.253
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.156.489
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -946.253
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1.156.489
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 304.125
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 16.577.658
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 304.125
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 16.577.658
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -2.633.246
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 374.861
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -2.633.246
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 374.861
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -7.395.787
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -7.395.787
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 6.548.625
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 6.775.484
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 6.548.625
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 6.775.484
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 23.718.993
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 23.718.993
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -3.016.417
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -3.016.417
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -12.862.111
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 6.548.625
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -12.862.111
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 6.548.625
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -1.240.720
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 7.840.465
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -1.240.720
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 7.840.465
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 16.737
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 16.737
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 7.857.202
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -1.660.614
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 5.307.905
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MGROS MIGROS TICARET
  2. 66,10
  3. 9,98
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
  2. 60,60
  3. 9,98
  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 264,60
  3. 9,98
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. OBASE OBASE BILGISAYAR
  2. 18,57
  3. 9,95

Azalan

  1. OLMK MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ
  2. 12,80
  3. -9,99
  1. TIRE MONDI TIRE KUTSAN
  2. 22,04
  3. -9,97
  1. KOZAA KOZA MADENCILIK
  2. 26,98
  3. -9,95
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,45
  3. -9,94
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI
  2. 17,49
  3. -9,71

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,63
  3. 4,91
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,41
  3. 3,24
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 2,62
  3. 1,16
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,00
  3. -4,53
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,04
  3. 1,34

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 60,15
  3. 2,65
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,41
  3. 3,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,80
  3. 3,38
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,63
  3. 4,91
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 16,70
  3. 4,18
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.