Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. Ve T

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 8,88
 • Değişim :1,37 %
 • Hacim TL :90.327.701
 • Hacim Adet :10.166.439
* SG: 09.08.2022 - 14:24 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • INDEKS BILGISAYAR Hisse Senedi
 • XBLSM,XSIST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUTEK,XUTUM : INDES | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.386.710.908
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.386.710.908
 • NAKİT DEĞERLER 1.386.710.908
 • 1.1 Kasa 279.659.868
 • A. Hazır Değerler 279.659.868
 • Kasa 279.659.868
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 843.106.401
 • Acenteler 843.106.401
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 843.106.401
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 506.859
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 506.859
 • İkrazlar 506.859
 • 6.1 Kısa Vadeli 230.670.219
 • E. Stoklar 230.670.219
 • İŞTİRAKLER 230.670.219
 • 6. Diğer Stoklar 32.767.561
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 32.767.561
 • Menkuller 32.767.561
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.386.710.908
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.386.710.908
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.386.710.908
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 86.236.694
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 86.236.694
 • II. DURAN VARLIKLAR 86.236.694
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 16.403.937
 • Devam Eden Yatırımlar 16.403.937
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 16.403.937
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 51.685
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 51.685
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 51.685
 • 15.2 Menkul Değerlerin 63.605
 • C. Finansal Duran Varlıklar 63.605
 • Reasürörler Payı (-) 63.605
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 9.808.811
 • 15.3 Diğer 9.808.811
 • Muallak Hasar Karşılığı 9.808.811
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 30.405.113
 • Hayat Matematik Karşılığı 30.405.113
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 30.405.113
 • AKTİF TOPLAMI 5.889.080
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.889.080
 • Reasürörler Payı (-) 5.889.080
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 5.195.410
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.195.410
 • Ödenmiş Sermaye 5.195.410
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.897.699
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.897.699
 • Nominal Sermaye 1.897.699
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 18.419.053
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 18.419.053
 • Kanuni Yedek Akçeler 18.419.053
 • A K T İ F T O P L A M I 1.472.947.602
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.472.947.602
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.472.947.602
 • 4.1 Bonolar 1.215.721.929
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.215.721.929
 • Maliyet Artış Fonu 1.215.721.929
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 130.886.046
 • A. Finansal Borçlar 130.886.046
 • Özel Fonlar 130.886.046
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 87.418
 • Net Dönem Karı 87.418
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 87.418
 • B. Ticari Borçlar 890.014.439
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 890.014.439
 • P A S İ F T O P L A M I 890.014.439
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.944.254
 • 2. Borç Senetleri 2.944.254
 • Alınan Primler 2.944.254
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.554.868
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.554.868
 • XII. KARŞILIKLAR 3.554.868
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 146.349.205
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 146.349.205
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 146.349.205
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.215.721.929
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.215.721.929
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.215.721.929
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 20.615.389
 • Diğer Gelirler 20.615.389
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 20.615.389
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 16.513.174
 • A. Finansal Borçlar 16.513.174
 • TEKNİK GİDERLER (-) 16.513.174
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.027.646
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.027.646
 • GENEL GİDERLER (-) 4.027.646
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 74.569
 • PASİF TOPLAMI 74.569
 • Personel Giderleri (-) 74.569
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 236.610.284
 • Faiz Gelirleri 236.610.284
 • III. ÖZ SERMAYE 236.610.284
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 202.725.715
 • A. Sermaye 202.725.715
 • Kar Payı Gelirleri 202.725.715
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 56.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 56.000.000
 • Satış Karları 56.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.064.323
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.064.323
 • MALİ GİDERLER (-) 1.064.323
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -13.701.448
 • 5. Maliyet Artış Fonu -13.701.448
 • Diğer Giderler (-) -13.701.448
 • F. Net Dönem Karı 12.902.883
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 12.902.883
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 12.902.883
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 22.488.830
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 22.488.830
 • 2. ........... Yılı Zararı 33.884.569
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 33.884.569
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.472.947.602
 • P A S İ F T O P L A M I 1.472.947.602
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.023.637.028
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.023.637.028
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.899.912.837
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.899.912.837
 • 2. Satış İskontoları (-) 123.724.191
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 123.724.191
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 123.724.191
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 123.724.191
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -30.208.906
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -30.208.906
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -24.129.346
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -24.129.346
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -54.338.252
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -54.338.252
 • 4.1.3 Diğer 69.385.939
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 69.385.939
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 61.791.330
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 61.791.330
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -12.787.218
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -12.787.218
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 49.004.112
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 49.004.112
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 49.004.112
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 49.004.112
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 7.623.242
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 41.380.870
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL
  2. 22,00
  3. 10,00
  1. NTGAZ NATURELGAZ
  2. 13,98
  3. 9,99
  1. OBASE OBASE BILGISAYAR
  2. 16,89
  3. 9,96
  1. ALKA ALKIM KAGIT
  2. 47,24
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 240,60
  3. -9,99
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 3,65
  3. -9,88
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,61
  3. -9,55
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 36,14
  3. -9,51
  1. YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS
  2. 4,17
  3. -6,92

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,50
  3. 1,74
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,98
  3. -5,97
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,22
  3. 0,38
  1. MOBTL MOBILTEL ILETISIM
  2. 1,97
  3. 4,79
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,30
  3. -0,77
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,98
  3. -5,97
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 279,10
  3. 2,05
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,50
  3. 1,74
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 51,15
  3. -1,63
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.