İhlas Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 0,57
 • Değişim :-1,72 %
 • Hacim TL :12.687.189
 • Hacim Adet :22.202.987
* SG: 09.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • IHLAS HOLDING Hisse Senedi
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : IHLAS | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.035.104.012
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.035.104.012
 • NAKİT DEĞERLER 2.035.104.012
 • 1.1 Kasa 34.191.600
 • A. Hazır Değerler 34.191.600
 • Kasa 34.191.600
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 864.749.513
 • Acenteler 864.749.513
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 864.749.513
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.250.470
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.250.470
 • İkrazlar 3.250.470
 • 6.1 Kısa Vadeli 818.092.067
 • E. Stoklar 818.092.067
 • İŞTİRAKLER 818.092.067
 • 6. Diğer Stoklar 314.644.831
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 314.644.831
 • Menkuller 314.644.831
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.034.928.481
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.034.928.481
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.034.928.481
 • 8.1.3 Diğer 175.531
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 175.531
 • Gayrimenkuller 175.531
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 569.012.834
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 569.012.834
 • II. DURAN VARLIKLAR 569.012.834
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 16.302.995
 • Devam Eden Yatırımlar 16.302.995
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 16.302.995
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.731.767
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.731.767
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.731.767
 • 15.2 Menkul Değerlerin 914.306
 • C. Finansal Duran Varlıklar 914.306
 • Reasürörler Payı (-) 914.306
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 14.069.728
 • 15.3 Diğer 14.069.728
 • Muallak Hasar Karşılığı 14.069.728
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 211.611.326
 • Hayat Matematik Karşılığı 211.611.326
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 211.611.326
 • AKTİF TOPLAMI 249.165.017
 • D. Maddi Duran Varlıklar 249.165.017
 • Reasürörler Payı (-) 249.165.017
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 20.535.416
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.535.416
 • Ödenmiş Sermaye 20.535.416
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 14.442.639
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 14.442.639
 • Nominal Sermaye 14.442.639
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 53.198.189
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 53.198.189
 • Kanuni Yedek Akçeler 53.198.189
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.484.090
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.484.090
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.484.090
 • A K T İ F T O P L A M I 2.604.116.846
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.604.116.846
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.604.116.846
 • 4.1 Bonolar 1.416.325.119
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.416.325.119
 • Maliyet Artış Fonu 1.416.325.119
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 105.922.289
 • A. Finansal Borçlar 105.922.289
 • Özel Fonlar 105.922.289
 • B. Ticari Borçlar 197.189.493
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 197.189.493
 • P A S İ F T O P L A M I 197.189.493
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.553.639
 • 2. Borç Senetleri 8.553.639
 • Alınan Primler 8.553.639
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 141.849
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 141.849
 • XII. KARŞILIKLAR 141.849
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.092.250.427
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.092.250.427
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.092.250.427
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.416.325.119
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.416.325.119
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.416.325.119
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 369.597.063
 • Diğer Gelirler 369.597.063
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 369.597.063
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 209.263.263
 • A. Finansal Borçlar 209.263.263
 • TEKNİK GİDERLER (-) 209.263.263
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 30.594
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 30.594
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 30.594
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 46.087.444
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 46.087.444
 • GENEL GİDERLER (-) 46.087.444
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 31.700.698
 • PASİF TOPLAMI 31.700.698
 • Personel Giderleri (-) 31.700.698
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 81.234.981
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 81.234.981
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 81.234.981
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 818.194.664
 • Faiz Gelirleri 818.194.664
 • III. ÖZ SERMAYE 818.194.664
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 534.241.239
 • A. Sermaye 534.241.239
 • Kar Payı Gelirleri 534.241.239
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 790.400.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 790.400.000
 • Satış Karları 790.400.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -39.136.614
 • 5. Maliyet Artış Fonu -39.136.614
 • Diğer Giderler (-) -39.136.614
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 21.239.925
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 21.239.925
 • 2. ........... Yılı Zararı 283.953.425
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 283.953.425
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.604.116.846
 • P A S İ F T O P L A M I 2.604.116.846
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 465.966.852
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 465.966.852
 • 1. Satıştan İadeler (-) -352.323.652
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -352.323.652
 • 2. Satış İskontoları (-) 113.643.200
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 113.643.200
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 113.643.200
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 113.643.200
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -27.446.837
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -27.446.837
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -75.000.192
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -75.000.192
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.179.859
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.179.859
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -103.626.888
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -103.626.888
 • 4.1.3 Diğer 10.016.312
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 10.016.312
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 42.536.845
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 42.536.845
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -9.892.706
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -9.892.706
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 32.644.139
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 32.644.139
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 32.644.139
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 32.644.139
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -998.171
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 33.642.310
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DOGUB DOGUSAN
  2. 4,84
  3. 10,00
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL
  2. 22,00
  3. 10,00
  1. MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT.
  2. 3,08
  3. 10,00
  1. NTGAZ NATURELGAZ
  2. 13,98
  3. 9,99
  1. CMBTN CIMBETON
  2. 231,70
  3. 9,97

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 240,60
  3. -9,99
  1. AKSUE AKSU ENERJI
  2. 28,94
  3. -9,96
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 3,65
  3. -9,88
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
  2. 55,10
  3. -9,67
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,61
  3. -9,55

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,46
  3. 0,58
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,96
  3. -6,29
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,24
  3. 0,77
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 2,59
  3. 9,28
  1. MOBTL MOBILTEL ILETISIM
  2. 1,99
  3. 5,85

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,60
  3. -0,26
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,96
  3. -6,29
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 50,20
  3. -3,46
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,24
  3. 0,77
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 284,70
  3. 4,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.