Işıklar Enerji Ve Yapı Holding Anonim Şirketi

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 0,90
 • Değişim :1,12 %
 • Hacim TL :24.677.584
 • Hacim Adet :27.373.746
* SG: 11.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. Hisse Senedi
 • XHOLD,XSIST,XTUMY,XU100,XULUS,XUMAL,XUSIN,XUTUM : IEYHO | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 195.342.586
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 195.342.586
 • NAKİT DEĞERLER 195.342.586
 • 1.1 Kasa 7.905.323
 • A. Hazır Değerler 7.905.323
 • Kasa 7.905.323
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 69.643.072
 • Acenteler 69.643.072
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 69.643.072
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 30.169.653
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 30.169.653
 • İkrazlar 30.169.653
 • 6.1 Kısa Vadeli 63.029.629
 • E. Stoklar 63.029.629
 • İŞTİRAKLER 63.029.629
 • 6. Diğer Stoklar 23.899.635
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 23.899.635
 • Menkuller 23.899.635
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 195.342.586
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 195.342.586
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 195.342.586
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 285.095.464
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 285.095.464
 • II. DURAN VARLIKLAR 285.095.464
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 108.824
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 108.824
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 108.824
 • 15.2 Menkul Değerlerin 16.570.855
 • C. Finansal Duran Varlıklar 16.570.855
 • Reasürörler Payı (-) 16.570.855
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 62.015.941
 • 15.3 Diğer 62.015.941
 • Muallak Hasar Karşılığı 62.015.941
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 4.284.163
 • Hayat Matematik Karşılığı 4.284.163
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 4.284.163
 • AKTİF TOPLAMI 200.668.481
 • D. Maddi Duran Varlıklar 200.668.481
 • Reasürörler Payı (-) 200.668.481
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 703.780
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 703.780
 • Ödenmiş Sermaye 703.780
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 69.103
 • F. Diğer Duran Varlıklar 69.103
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 69.103
 • A K T İ F T O P L A M I 480.438.050
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 480.438.050
 • Yeniden Değerleme Fonu 480.438.050
 • 4.1 Bonolar 177.537.373
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 177.537.373
 • Maliyet Artış Fonu 177.537.373
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 61.036.751
 • A. Finansal Borçlar 61.036.751
 • Özel Fonlar 61.036.751
 • B. Ticari Borçlar 72.670.660
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 72.670.660
 • P A S İ F T O P L A M I 72.670.660
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 11.417.750
 • 2. Borç Senetleri 11.417.750
 • Alınan Primler 11.417.750
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 398.250
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 398.250
 • Diğer Teknik Karşılıklar 398.250
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 27.245.805
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 27.245.805
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 27.245.805
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 177.537.373
 • 8. Borç Reeskontu (-) 177.537.373
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 177.537.373
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 83.858.170
 • Diğer Gelirler 83.858.170
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 83.858.170
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 61.809.631
 • A. Finansal Borçlar 61.809.631
 • TEKNİK GİDERLER (-) 61.809.631
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 17.860.434
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 17.860.434
 • GENEL GİDERLER (-) 17.860.434
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 4.188.105
 • PASİF TOPLAMI 4.188.105
 • Personel Giderleri (-) 4.188.105
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 219.042.507
 • Faiz Gelirleri 219.042.507
 • III. ÖZ SERMAYE 219.042.507
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 121.245.101
 • A. Sermaye 121.245.101
 • Kar Payı Gelirleri 121.245.101
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 543.595.733
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 543.595.733
 • Satış Karları 543.595.733
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -82.366.327
 • C. Emisyon Primi -82.366.327
 • Kira Gelirleri -82.366.327
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 87.617.544
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 87.617.544
 • MALİ GİDERLER (-) 87.617.544
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -5.608.323
 • 5. Maliyet Artış Fonu -5.608.323
 • Diğer Giderler (-) -5.608.323
 • F. Net Dönem Karı 5.585.992
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 5.585.992
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 5.585.992
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 29.394.658
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 29.394.658
 • 2. ........... Yılı Zararı 97.797.406
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 97.797.406
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 480.438.050
 • P A S İ F T O P L A M I 480.438.050
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 207.218.610
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 207.218.610
 • 1. Satıştan İadeler (-) -168.396.949
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -168.396.949
 • 2. Satış İskontoları (-) 38.821.661
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 38.821.661
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 38.821.661
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 38.821.661
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -15.409.523
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -15.409.523
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -27.595.690
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -27.595.690
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.723
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.723
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -43.006.936
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -43.006.936
 • 4.1.3 Diğer -4.185.275
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -4.185.275
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -8.169.778
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -8.169.778
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.470.222
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.470.222
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -10.640.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -10.640.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -10.640.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -10.640.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -10.623.043
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -16.957
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 43,56
  3. 10,00
  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 291,00
  3. 9,98
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 5,99
  3. 9,91
  1. DMSAS DEMISAS DOKUM
  2. 5,77
  3. 9,90
  1. KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS
  2. 4,24
  3. 9,84

Azalan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN
  2. 2,91
  3. -56,57
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 187,20
  3. -10,00
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 31,40
  3. -9,98
  1. TIRE MONDI TIRE KUTSAN
  2. 19,84
  3. -9,98
  1. CMENT CIMENTAS
  2. 39,16
  3. -9,98

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,65
  3. 0,55
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,62
  3. 3,88
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,47
  3. 6,68
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,07
  3. 2,76
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,15
  3. 1,82

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 61,40
  3. 2,08
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,07
  3. 2,76
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,62
  3. 3,88
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 52,70
  3. -0,19
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 18,07
  3. 8,20
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.