ICBC Turkey Bank A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 6,11
 • Değişim :0,99 %
 • Hacim TL :21.402.018
 • Hacim Adet :3.499.125
* SG: 10.08.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ICBC TURKEY BANK Hisse Senedi
 • XU100 : ICBCT | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.409.257
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.409.257
 • NAKİT DEĞERLER 1.409.257
 • B. Menkul Kıymetler 26.456
 • B. Menkul Kıymetler 28.148
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 26.456
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 28.148
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 26.456
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 28.148
 • 2.2 Hisse Senetleri 15
 • 2.2 Hisse Senetleri 27
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 15
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 27
 • Reeskont Karşılığı (-) 15
 • Reeskont Karşılığı (-) 27
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.680
 • Acenteler 1.680
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.680
 • 1. Alıcılar 703.542
 • 1. Alıcılar 939.694
 • Acenteler 703.542
 • Acenteler 939.694
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 703.542
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 939.694
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 56.044
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 62.092
 • IV. PARA PİYASALARI 56.044
 • IV. PARA PİYASALARI 62.092
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 56.044
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 62.092
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 56.044
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 62.092
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 56.044
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 62.092
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 56.044
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 62.092
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.906.419
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.907.567
 • Diğer Alacaklar 1.906.419
 • Diğer Alacaklar 1.907.567
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.906.419
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.907.567
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 3.404
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 3.564
 • 5.1 Hisse Senetleri 3.404
 • 5.1 Hisse Senetleri 3.564
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 3.404
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 3.564
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 672.074
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 672.074
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 672.074
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 6.773.150
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 6.814.070
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 6.773.150
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 6.814.070
 • VI. KREDİLER 6.773.150
 • VI. KREDİLER 6.814.070
 • 6.1 Kısa Vadeli 6.744.469
 • 6.1 Kısa Vadeli 6.785.390
 • E. Stoklar 6.744.469
 • E. Stoklar 6.785.390
 • İŞTİRAKLER 6.744.469
 • İŞTİRAKLER 6.785.390
 • 2. Yarı Mamüller 98.865
 • 2. Yarı Mamüller 99.027
 • 6.3 Takipteki Krediler 98.865
 • 6.3 Takipteki Krediler 99.027
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 98.865
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 99.027
 • 3. Ara Mamüller -70.347
 • 3. Ara Mamüller -70.184
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -70.347
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -70.184
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -70.347
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -70.184
 • 5. Emtia 368.051
 • Menkuller 368.051
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 368.051
 • 6. Diğer Stoklar 185.456
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 185.456
 • Menkuller 185.456
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 182.595
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 182.595
 • II. DURAN VARLIKLAR 182.595
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 25.000
 • BORÇLAR 25.000
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 25.000
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 25.000
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 25.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 25.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 26.840
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 27.250
 • Muallak Hasar Karşılığı 26.840
 • Muallak Hasar Karşılığı 27.250
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 26.840
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 27.250
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.036
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.208
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.036
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.208
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.036
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.208
 • 17.2 Diğer 3.036
 • 17.2 Diğer 3.208
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 3.036
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 3.208
 • Reasürörler Payı (-) 3.036
 • Reasürörler Payı (-) 3.208
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 57.731
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 76.463
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 57.731
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 76.463
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 57.731
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 76.463
 • AKTİF TOPLAMI 11.360.198
 • AKTİF TOPLAMI 11.640.472
 • D. Maddi Duran Varlıklar 11.360.198
 • D. Maddi Duran Varlıklar 11.640.472
 • Reasürörler Payı (-) 11.360.198
 • Reasürörler Payı (-) 11.640.472
 • 1. Arazi ve Arsalar 3.600.467
 • 1. Arazi ve Arsalar 3.617.755
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.600.467
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.617.755
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 3.600.467
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 3.617.755
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.822
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 19.300
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.822
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 19.300
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.822
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 19.300
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 127.595
 • DİĞER PASİFLER 127.595
 • II. PARA PİYASALARI 127.595
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 27.014
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 27.014
 • ÖZKAYNAKLAR 27.014
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 100.581
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 100.581
 • Nominal Sermaye 100.581
 • 2. Haklar 6.314.125
 • III. ALINAN KREDİLER 6.314.125
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 6.314.125
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 26.220
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 292.380
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 26.220
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 292.380
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 26.220
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 292.380
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 67.534
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 73.542
 • KAR 67.534
 • KAR 73.542
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 67.534
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 73.542
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 90.008
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 92.212
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 90.008
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 92.212
 • XII. KARŞILIKLAR 90.008
 • XII. KARŞILIKLAR 92.212
 • 12.1 Genel Karşılıklar 57.050
 • 4. Ödenecek Giderler 57.050
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 57.050
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 13.418
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 15.622
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 13.418
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 15.622
 • Diğer Teknik Karşılıklar 13.418
 • Diğer Teknik Karşılıklar 15.622
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 19.540
 • 8. Borç Reeskontu (-) 19.540
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 19.540
 • 1. Vergi Karşılıkları 1.103.030
 • 1. Vergi Karşılıkları 1.125.144
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 1.103.030
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 1.125.144
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 1.103.030
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 1.125.144
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 860.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 860.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 860.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 9.393
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 9.835
 • Diğer Gelirler 9.393
 • Diğer Gelirler 9.835
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 9.393
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 9.835
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri -587
 • A. Finansal Borçlar -587
 • TEKNİK GİDERLER (-) -587
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -483
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -474
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -483
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -474
 • Ödenen Komisyonlar (-) -483
 • Ödenen Komisyonlar (-) -474
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 10.143
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 10.143
 • Ödenen Tazminatlar (-) 10.143
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 311
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 762
 • B. Ticari Borçlar 311
 • B. Ticari Borçlar 762
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 311
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 762
 • 15.3 Kâr Yedekleri 188.755
 • 15.3 Kâr Yedekleri 201.682
 • 2. Borç Senetleri 188.755
 • 2. Borç Senetleri 201.682
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 188.755
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 201.682
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 10.635
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 11.937
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 10.635
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 11.937
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 10.635
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 11.937
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 120.754
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 132.379
 • 5. Borç Reeskontu (-) 120.754
 • 5. Borç Reeskontu (-) 132.379
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 120.754
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 132.379
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 57.366
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 57.366
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 57.366
 • 1. Ortaklara Borçlar 44.882
 • 1. Ortaklara Borçlar 53.627
 • 15.4 Kâr veya Zarar 44.882
 • 15.4 Kâr veya Zarar 53.627
 • Diğer Giderler (-) 44.882
 • Diğer Giderler (-) 53.627
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -4.187
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -3.316
 • 2. İştiraklere Borçlar -4.187
 • 2. İştiraklere Borçlar -3.316
 • TEKNİK KAR/ZARAR -4.187
 • TEKNİK KAR/ZARAR -3.316
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 48.198
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 48.198
 • GENEL GİDERLER (-) 48.198
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 11.360.198
 • PASİF TOPLAMI 11.360.198
 • Personel Giderleri (-) 11.360.198
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 57.814
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 513.532
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 57.814
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 513.532
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 57.814
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 513.532
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 358.026
 • 6. Borç Reeskontu (-) 358.026
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 358.026
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 11.640.472
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 11.640.472
 • Karşılıklar (-) 11.640.472
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 518.595
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 518.595
 • Diğer Giderler (-) 518.595
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 362.204
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 362.204
 • MALİ GELİRLER 362.204
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 12.138
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 12.138
 • Kambiyo Karları 12.138
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 5.168
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 5.168
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 5.168
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 12.138
 • E. Yedekler 12.138
 • Faiz Giderleri (-) 12.138
 • 1. Yasal Yedekler 3.226
 • 1. Yasal Yedekler 5.187
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.226
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 5.187
 • Satış Zararları (-) 3.226
 • Satış Zararları (-) 5.187
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 134.912
 • 2. Statü Yedekleri 134.912
 • Kambiyo Zararları (-) 134.912
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 113.050
 • 4. Olağanüstü Yedek 113.050
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 113.050
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 3.437
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 21.862
 • 5. Maliyet Artış Fonu 3.437
 • 5. Maliyet Artış Fonu 21.862
 • Diğer Giderler (-) 3.437
 • Diğer Giderler (-) 21.862
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 62
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 135.077
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 62
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 135.077
 • DÖNEM KAR/ZARARI 62
 • DÖNEM KAR/ZARARI 135.077
 • F. Net Dönem Karı -269.014
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -269.014
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -269.014
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -154.670
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 113.215
 • G. Dönem Zararı (-) -154.670
 • G. Dönem Zararı (-) 113.215
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -154.670
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 113.215
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 21.862
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 21.862
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 552
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 552
 • 1. ........... Yılı Zararı -262.323
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -262.323
 • 2. ........... Yılı Zararı -147.979
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -147.979
 • 2. Yurtdışı Satışlar -32.676
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -32.676
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -81.594
 • 3. Diğer Satışlar -81.594
 • 2. Satış İskontoları (-) -32.676
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -32.676
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -81.594
 • 3. Diğer İndirimler (-) -81.594
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -74
 • D. Satışların Maliyeti (-) -74
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 244.518
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 244.518
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 39.506
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 39.506
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 42.193
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 42.193
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -74
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -74
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 5.662
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 256.272
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 5.662
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 256.272
 • 4.1.3 Diğer 36.531
 • 4.1.3 Diğer 48.207
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 36.531
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 48.207
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -2.687
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 52.160
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -2.687
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 52.160
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -117
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 5.662
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -117
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 5.662
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -2.570
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 46.498
 • 4.2.3 Diğer -2.570
 • 4.2.3 Diğer 46.498
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -3.953
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -3.953
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -117
 • H. Finansman Giderleri (-) -117
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -46.736
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -3.836
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -46.736
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -3.836
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 8
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 208
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 8
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 208
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 63.650
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 63.650
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -39.074
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 16.007
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -39.074
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 16.007
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 6.915
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 253.295
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 6.915
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 253.295
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -33.848
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 64.140
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -33.848
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 64.140
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -150.860
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -150.860
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 14.563
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 68.587
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 14.563
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 68.587
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 279.976
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 279.976
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -33.848
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -33.848
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -165.278
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 68.587
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -165.278
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 68.587
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -20.389
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 80.850
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -20.389
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 80.850
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 80.850
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -23.036
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 48.198
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MGROS MIGROS TICARET
  2. 66,10
  3. 9,98
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
  2. 60,60
  3. 9,98
  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 264,60
  3. 9,98
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. OBASE OBASE BILGISAYAR
  2. 18,57
  3. 9,95

Azalan

  1. OLMK MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ
  2. 12,80
  3. -9,99
  1. TIRE MONDI TIRE KUTSAN
  2. 22,04
  3. -9,97
  1. KOZAA KOZA MADENCILIK
  2. 26,98
  3. -9,95
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,45
  3. -9,94
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI
  2. 17,49
  3. -9,71

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,63
  3. 4,91
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,41
  3. 3,24
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 2,62
  3. 1,16
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,00
  3. -4,53
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,04
  3. 1,34

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 60,15
  3. 2,65
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,41
  3. 3,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,80
  3. 3,38
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,63
  3. 4,91
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 16,70
  3. 4,18
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.