Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 18,80
 • Değişim :-2,13 %
 • Hacim TL :3.353.519
 • Hacim Adet :177.217
* SG: 14.06.2021 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • HATAY TEKSTİL Hisse Senedi
 • XIKIU,XTEKS,XTUMY,XUSIN,XUTUM : HATEK | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 107.186.831
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 107.186.831
 • NAKİT DEĞERLER 107.186.831
 • 1.1 Kasa 2.986.588
 • A. Hazır Değerler 2.986.588
 • Kasa 2.986.588
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 45.232.748
 • Acenteler 45.232.748
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 45.232.748
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.615.234
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.615.234
 • İkrazlar 1.615.234
 • 6.1 Kısa Vadeli 46.909.206
 • E. Stoklar 46.909.206
 • İŞTİRAKLER 46.909.206
 • 6. Diğer Stoklar 10.443.055
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.443.055
 • Menkuller 10.443.055
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 107.186.831
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 107.186.831
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 107.186.831
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 237.538.803
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 237.538.803
 • II. DURAN VARLIKLAR 237.538.803
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 3.314.922
 • 15.3 Diğer 3.314.922
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.314.922
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 43.990.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 43.990.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 43.990.000
 • AKTİF TOPLAMI 189.981.624
 • D. Maddi Duran Varlıklar 189.981.624
 • Reasürörler Payı (-) 189.981.624
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 191.410
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 191.410
 • Ödenmiş Sermaye 191.410
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 58.375
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 58.375
 • Kanuni Yedek Akçeler 58.375
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.472
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.472
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.472
 • A K T İ F T O P L A M I 344.725.634
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 344.725.634
 • Yeniden Değerleme Fonu 344.725.634
 • 4.1 Bonolar 103.574.200
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 103.574.200
 • Maliyet Artış Fonu 103.574.200
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 48.510.388
 • A. Finansal Borçlar 48.510.388
 • Özel Fonlar 48.510.388
 • B. Ticari Borçlar 50.839.864
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 50.839.864
 • P A S İ F T O P L A M I 50.839.864
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 653.098
 • 2. Borç Senetleri 653.098
 • Alınan Primler 653.098
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 52.062
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 52.062
 • XII. KARŞILIKLAR 52.062
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 572.911
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 572.911
 • Diğer Teknik Karşılıklar 572.911
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.684.742
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.684.742
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.684.742
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 103.574.200
 • 8. Borç Reeskontu (-) 103.574.200
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 103.574.200
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 16.078.073
 • Diğer Gelirler 16.078.073
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 16.078.073
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 913.000
 • A. Finansal Borçlar 913.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 913.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 767.591
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 767.591
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 767.591
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.164.734
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.164.734
 • GENEL GİDERLER (-) 3.164.734
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 11.227.998
 • PASİF TOPLAMI 11.227.998
 • Personel Giderleri (-) 11.227.998
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 4.750
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 4.750
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4.750
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 225.073.361
 • Faiz Gelirleri 225.073.361
 • III. ÖZ SERMAYE 225.073.361
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 213.610.164
 • A. Sermaye 213.610.164
 • Kar Payı Gelirleri 213.610.164
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 21.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 21.000.000
 • Satış Karları 21.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.050.915
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.050.915
 • Diğer Giderler (-) -1.050.915
 • F. Net Dönem Karı 1.050.915
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.050.915
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.050.915
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.463.591
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.463.591
 • 2. ........... Yılı Zararı 11.463.197
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 11.463.197
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 344.725.634
 • P A S İ F T O P L A M I 344.725.634
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 146.646.711
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 146.646.711
 • 1. Satıştan İadeler (-) -135.243.979
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -135.243.979
 • 2. Satış İskontoları (-) 11.402.732
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 11.402.732
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 11.402.732
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 11.402.732
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -7.901.858
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -7.901.858
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.817.445
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -10.817.445
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -18.719.303
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -18.719.303
 • 4.1.3 Diğer -7.316.571
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -7.316.571
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -8.077.059
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -8.077.059
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.029.665
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.029.665
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -7.047.394
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -7.047.394
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -7.047.394
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -7.047.394
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 294.926
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -7.342.320
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GSRAY GALATASARAY SPORTİF
  2. 3,96
  3. 10,00
  1. VAKKO VAKKO TEKSTİL
  2. 13,75
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. KUTPO KÜTAHYA PORSELEN
  2. 35,38
  3. 9,94

Azalan

  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 22,58
  3. -86,40
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 142,00
  3. -9,96
  1. UTPYA UTOPYA TURİZM
  2. 24,30
  3. -9,93
  1. YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG
  2. 2,85
  3. -9,81
  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDİNG
  2. 46,00
  3. -8,18

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,18
  3. -1,80
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,25
  3. -0,88
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,62
  3. 0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,36
  3. -1,18

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,62
  3. 0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,36
  3. -1,18
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. FENER FENERBAHÇE FUTBOL
  2. 37,92
  3. 1,12
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.