Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 69,35
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :146.095.484
 • Hacim Adet :2.113.331
* SG: 30.06.2022 - 13:01 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • GUBRE FABRIK. Hisse Senedi
 • XKMYA,XSIST,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : GUBRF | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.605.429.007
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.605.429.007
 • NAKİT DEĞERLER 1.605.429.007
 • 1.1 Kasa 191.183.720
 • A. Hazır Değerler 191.183.720
 • Kasa 191.183.720
 • B. Menkul Kıymetler 54.601.153
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 54.601.153
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 54.601.153
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.484.880
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.484.880
 • Sigortalılar 1.484.880
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 329.627.540
 • Acenteler 329.627.540
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 329.627.540
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 217.564.695
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 217.564.695
 • İkrazlar 217.564.695
 • 6.1 Kısa Vadeli 738.176.158
 • E. Stoklar 738.176.158
 • İŞTİRAKLER 738.176.158
 • 6. Diğer Stoklar 72.790.861
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 72.790.861
 • Menkuller 72.790.861
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.605.429.007
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.605.429.007
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.605.429.007
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.663.841.274
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.663.841.274
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.663.841.274
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 76.596.837
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 76.596.837
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 76.596.837
 • 15.2 Menkul Değerlerin 42.771.537
 • C. Finansal Duran Varlıklar 42.771.537
 • Reasürörler Payı (-) 42.771.537
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 10.992.348
 • 15.3 Diğer 10.992.348
 • Muallak Hasar Karşılığı 10.992.348
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 57.028.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 57.028.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 57.028.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.217.730.703
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.217.730.703
 • Reasürörler Payı (-) 1.217.730.703
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 209.990.802
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 209.990.802
 • Ödenmiş Sermaye 209.990.802
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 182.176.418
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 182.176.418
 • Nominal Sermaye 182.176.418
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 32.591.471
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 32.591.471
 • Kanuni Yedek Akçeler 32.591.471
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 16.139.576
 • F. Diğer Duran Varlıklar 16.139.576
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 16.139.576
 • A K T İ F T O P L A M I 3.269.270.281
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.269.270.281
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.269.270.281
 • 4.1 Bonolar 1.729.207.607
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.729.207.607
 • Maliyet Artış Fonu 1.729.207.607
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 532.501.631
 • A. Finansal Borçlar 532.501.631
 • Özel Fonlar 532.501.631
 • B. Ticari Borçlar 741.599.393
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 741.599.393
 • P A S İ F T O P L A M I 741.599.393
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 180.822.465
 • 2. Borç Senetleri 180.822.465
 • Alınan Primler 180.822.465
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 32.666.185
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 32.666.185
 • XII. KARŞILIKLAR 32.666.185
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 30.912.720
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 30.912.720
 • Diğer Teknik Karşılıklar 30.912.720
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 150.191.643
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 150.191.643
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 150.191.643
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.729.207.607
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.729.207.607
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.729.207.607
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 353.763.418
 • Diğer Gelirler 353.763.418
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 353.763.418
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 114.136.959
 • A. Finansal Borçlar 114.136.959
 • TEKNİK GİDERLER (-) 114.136.959
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 199.492.641
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 199.492.641
 • GENEL GİDERLER (-) 199.492.641
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 40.133.818
 • PASİF TOPLAMI 40.133.818
 • Personel Giderleri (-) 40.133.818
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.186.299.256
 • Faiz Gelirleri 1.186.299.256
 • III. ÖZ SERMAYE 1.186.299.256
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 949.517.569
 • A. Sermaye 949.517.569
 • Kar Payı Gelirleri 949.517.569
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 334.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 334.000.000
 • Satış Karları 334.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 70.909.006
 • 5. Maliyet Artış Fonu 70.909.006
 • Diğer Giderler (-) 70.909.006
 • F. Net Dönem Karı -70.909.006
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -70.909.006
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -70.909.006
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 41.378.380
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 41.378.380
 • 2. ........... Yılı Zararı 236.781.687
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 236.781.687
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.269.270.281
 • P A S İ F T O P L A M I 3.269.270.281
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.547.999.866
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.547.999.866
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.204.391.362
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.204.391.362
 • 2. Satış İskontoları (-) 343.608.504
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 343.608.504
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 343.608.504
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 343.608.504
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -211.909.784
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -211.909.784
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -117.719.619
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -117.719.619
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -329.629.403
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -329.629.403
 • 4.1.3 Diğer 13.979.101
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 13.979.101
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 3.167.092
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 3.167.092
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -387.851
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -387.851
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.779.241
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.779.241
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.779.241
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 2.779.241
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -7.148.339
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 9.927.580
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YGGYO YENI GIMAT GMYO
  2. 22,90
  3. 9,99
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. BMSCH BMS CELIK HASIR
  2. 10,77
  3. 8,79

Azalan

  1. LIDFA LIDER FAKTORING
  2. 11,34
  3. -10,00
  1. BALAT BALATACILAR BALATACILIK
  2. 12,78
  3. -10,00
  1. MAKIM MAKIM MAKINE
  2. 15,25
  3. -9,98
  1. ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
  2. 2,63
  3. -7,72
  1. VESBE VESTEL BEYAZ ESYA
  2. 9,03
  3. -6,91

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,72
  3. 7,51
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,33
  3. 0,93
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 2,87
  3. -1,03

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 46,12
  3. -0,13
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,50
  3. 3,97
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,72
  3. 7,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.