GSD Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 3,64
 • Değişim :1,11 %
 • Hacim TL :44.979.720
 • Hacim Adet :12.375.242
* SG: 01.07.2022 - 18:05 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • GSD HOLDING Hisse Senedi
 • XHOLD,XSIST,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : GSDHO | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.139.750.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.139.750.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.139.750.000
 • 1.1 Kasa 99.284.000
 • A. Hazır Değerler 99.284.000
 • Kasa 99.284.000
 • B. Menkul Kıymetler 467.493.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 467.493.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 467.493.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.335.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.335.000
 • Sigortalılar 1.335.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.932.000
 • Acenteler 2.932.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.932.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 507.410.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 507.410.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 507.410.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.807.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.807.000
 • İkrazlar 1.807.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.485.000
 • E. Stoklar 1.485.000
 • İŞTİRAKLER 1.485.000
 • 6. Diğer Stoklar 4.378.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.378.000
 • Menkuller 4.378.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.086.124.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.086.124.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.086.124.000
 • 8.1.3 Diğer 53.626.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 53.626.000
 • Gayrimenkuller 53.626.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 345.422.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 345.422.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 345.422.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 149.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 149.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 149.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 4.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4.000
 • AKTİF TOPLAMI 342.914.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 342.914.000
 • Reasürörler Payı (-) 342.914.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 252.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 252.000
 • Ödenmiş Sermaye 252.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.438.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.438.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.438.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.000
 • A K T İ F T O P L A M I 1.485.172.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.485.172.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.485.172.000
 • 4.1 Bonolar 407.817.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 407.817.000
 • Maliyet Artış Fonu 407.817.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 91.201.000
 • A. Finansal Borçlar 91.201.000
 • Özel Fonlar 91.201.000
 • B. Ticari Borçlar 997.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 997.000
 • P A S İ F T O P L A M I 997.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.711.000
 • 2. Borç Senetleri 3.711.000
 • Alınan Primler 3.711.000
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 307.613.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 307.613.000
 • Alınan Komisyonlar 307.613.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.228.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.228.000
 • XII. KARŞILIKLAR 1.228.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.631.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.631.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.631.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.423.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.423.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.423.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 407.817.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 407.817.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 407.817.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 172.121.000
 • Diğer Gelirler 172.121.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 172.121.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 161.041.000
 • A. Finansal Borçlar 161.041.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 161.041.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.958.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.958.000
 • GENEL GİDERLER (-) 2.958.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 8.122.000
 • PASİF TOPLAMI 8.122.000
 • Personel Giderleri (-) 8.122.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 905.234.000
 • Faiz Gelirleri 905.234.000
 • III. ÖZ SERMAYE 905.234.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 886.015.000
 • A. Sermaye 886.015.000
 • Kar Payı Gelirleri 886.015.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 450.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 450.000.000
 • Satış Karları 450.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 85.986.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 85.986.000
 • MALİ GİDERLER (-) 85.986.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -147.352.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -147.352.000
 • Diğer Giderler (-) -147.352.000
 • F. Net Dönem Karı 59.533.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 59.533.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 59.533.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 107.543.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 107.543.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 19.219.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 19.219.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.485.172.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.485.172.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 40.232.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 40.232.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -39.607.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -39.607.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 625.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 625.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 100.789.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 100.789.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 52.980.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 52.980.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -23.331.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -23.331.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -23.331.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -23.331.000
 • 4.1.3 Diğer 29.649.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 29.649.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 25.897.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 25.897.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -6.836.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -6.836.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 19.061.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 19.061.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 19.061.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 19.061.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -1.525.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 20.586.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 187,00
  3. 10,00
  1. GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
  2. 46,22
  3. 10,00
  1. ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA
  2. 28,16
  3. 10,00
  1. ECZYT ECZACIBASI YATIRIM
  2. 62,85
  3. 9,97
  1. ULUUN ULUSOY UN SANAYI
  2. 22,74
  3. 9,96

Azalan

  1. RTALB RTA LABORATUVARLARI
  2. 6,80
  3. -8,85
  1. GLRYH GULER YAT. HOLDING
  2. 3,18
  3. -6,74
  1. BALAT BALATACILAR BALATACILIK
  2. 12,50
  3. -5,59
  1. BEYAZ BEYAZ FILO
  2. 8,77
  3. -5,09
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,81
  3. 6,44
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,41
  3. 1,85
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 2,89
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 49,30
  3. 5,34

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 49,30
  3. 5,34
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,34
  3. -0,74
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 187,00
  3. 10,00
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 27,06
  3. -0,29
  1. KOZAA KOZA MADENCILIK
  2. 27,86
  3. 7,90
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.