GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticare

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 6,49
 • Değişim :-3,28 %
 • Hacim TL :12.181.612
 • Hacim Adet :1.869.678
* SG: 16.06.2021 - 17:33 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • GSD DENİZCİLİK Hisse Senedi
 • XFINK,XSIST,XTUMY,XUHIZ,XULAS,XULUS,XUMAL,XUTUM : GSDDE | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 22.574.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 22.574.000
 • NAKİT DEĞERLER 22.574.000
 • 1.1 Kasa 16.194.000
 • A. Hazır Değerler 16.194.000
 • Kasa 16.194.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.923.000
 • Acenteler 2.923.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.923.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 20.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 20.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 20.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 130.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 130.000
 • İkrazlar 130.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.485.000
 • E. Stoklar 1.485.000
 • İŞTİRAKLER 1.485.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.746.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.746.000
 • Menkuller 1.746.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 22.498.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 22.498.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 22.498.000
 • 8.1.3 Diğer 76.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 76.000
 • Gayrimenkuller 76.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 330.006.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 330.006.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 330.006.000
 • AKTİF TOPLAMI 328.105.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 328.105.000
 • Reasürörler Payı (-) 328.105.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 939.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 939.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 939.000
 • A K T İ F T O P L A M I 352.580.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 352.580.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 352.580.000
 • 4.1 Bonolar 106.096.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 106.096.000
 • Maliyet Artış Fonu 106.096.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 103.649.000
 • A. Finansal Borçlar 103.649.000
 • Özel Fonlar 103.649.000
 • B. Ticari Borçlar 812.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 812.000
 • P A S İ F T O P L A M I 812.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 131.000
 • 2. Borç Senetleri 131.000
 • Alınan Primler 131.000
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 64.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 64.000
 • Alınan Komisyonlar 64.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 120.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 120.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 120.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.320.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.320.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.320.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 106.096.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 106.096.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 106.096.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 161.657.000
 • Diğer Gelirler 161.657.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 161.657.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 161.041.000
 • A. Finansal Borçlar 161.041.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 161.041.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 616.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 616.000
 • GENEL GİDERLER (-) 616.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 84.827.000
 • Faiz Gelirleri 84.827.000
 • III. ÖZ SERMAYE 84.827.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 84.827.000
 • A. Sermaye 84.827.000
 • Kar Payı Gelirleri 84.827.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 52.181.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 52.181.000
 • Satış Karları 52.181.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 24.085.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 24.085.000
 • MALİ GİDERLER (-) 24.085.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -72.002.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -72.002.000
 • Diğer Giderler (-) -72.002.000
 • F. Net Dönem Karı 69.401.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 69.401.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 69.401.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 18.536.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 18.536.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 352.580.000
 • P A S İ F T O P L A M I 352.580.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 40.232.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 40.232.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -39.600.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -39.600.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 632.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 632.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 11.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 11.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 499.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 499.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.258.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -3.258.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -3.258.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -3.258.000
 • 4.1.3 Diğer -2.759.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -2.759.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -13.572.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -13.572.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -640.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -640.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -12.932.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -12.932.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -12.932.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -12.932.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -12.932.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. PENTA PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
  2. 35,20
  3. 10,00
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,98
  3. 10,00
  1. ISKUR İŞ BANKASI (KUR.)
  2. 320.100,00
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96

Azalan

  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 19,17
  3. -10,00
  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 20,90
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,31
  3. -9,98
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 115,10
  3. -9,94
  1. UTPYA UTOPYA TURİZM
  2. 23,40
  3. -9,93

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,21
  3. 0,91
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. BOBET BOĞAZİÇİ BETON
  2. 5,44
  3. -9,78
  1. YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG
  2. 2,32
  3. -9,73
  1. DOHOL DOĞAN HOLDİNG
  2. 2,97
  3. 0,68

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,38
  3. -0,76
  1. BOBET BOĞAZİÇİ BETON
  2. 5,44
  3. -9,78
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,37
  3. -0,59
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 126,10
  3. 1,37
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.