GOLTAS CIMENTO

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 460,00
 • Değişim :0,27 %
 • Hacim TL :157.985.168
 • Hacim Adet :342.168
* SG: 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • GOLTAS CIMENTO Hisse Senedi
 • XTAST,XTMTU,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : GOLTS | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 363.730.490
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 363.730.490
 • NAKİT DEĞERLER 363.730.490
 • 1.1 Kasa 11.101.173
 • A. Hazır Değerler 11.101.173
 • Kasa 11.101.173
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 169.296.157
 • Acenteler 169.296.157
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 169.296.157
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 60.286.945
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 60.286.945
 • İkrazlar 60.286.945
 • 6.1 Kısa Vadeli 73.673.265
 • E. Stoklar 73.673.265
 • İŞTİRAKLER 73.673.265
 • 6. Diğer Stoklar 49.372.950
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 49.372.950
 • Menkuller 49.372.950
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 363.730.490
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 363.730.490
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 363.730.490
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 417.632.848
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 417.632.848
 • II. DURAN VARLIKLAR 417.632.848
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 294.886
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 294.886
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 294.886
 • 15.2 Menkul Değerlerin 15.826.698
 • C. Finansal Duran Varlıklar 15.826.698
 • Reasürörler Payı (-) 15.826.698
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.260.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.260.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.260.000
 • AKTİF TOPLAMI 369.870.525
 • D. Maddi Duran Varlıklar 369.870.525
 • Reasürörler Payı (-) 369.870.525
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 4.298.500
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.298.500
 • Ödenmiş Sermaye 4.298.500
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 363.448
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 363.448
 • Nominal Sermaye 363.448
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 22.435.299
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 22.435.299
 • Kanuni Yedek Akçeler 22.435.299
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.646.940
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.646.940
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.646.940
 • A K T İ F T O P L A M I 781.363.338
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 781.363.338
 • Yeniden Değerleme Fonu 781.363.338
 • 4.1 Bonolar 276.945.650
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 276.945.650
 • Maliyet Artış Fonu 276.945.650
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 118.651.081
 • A. Finansal Borçlar 118.651.081
 • Özel Fonlar 118.651.081
 • B. Ticari Borçlar 117.887.208
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 117.887.208
 • P A S İ F T O P L A M I 117.887.208
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 7.820.741
 • 2. Borç Senetleri 7.820.741
 • Alınan Primler 7.820.741
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.621.602
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.621.602
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.621.602
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 27.868.732
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 27.868.732
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 27.868.732
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 276.945.650
 • 8. Borç Reeskontu (-) 276.945.650
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 276.945.650
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 203.110.635
 • Diğer Gelirler 203.110.635
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 203.110.635
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 192.284.840
 • A. Finansal Borçlar 192.284.840
 • TEKNİK GİDERLER (-) 192.284.840
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 10.210.865
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 10.210.865
 • GENEL GİDERLER (-) 10.210.865
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 301.307.053
 • Faiz Gelirleri 301.307.053
 • III. ÖZ SERMAYE 301.307.053
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 274.604.902
 • A. Sermaye 274.604.902
 • Kar Payı Gelirleri 274.604.902
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 7.200.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 7.200.000
 • Satış Karları 7.200.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 95.258.943
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 95.258.943
 • MALİ GİDERLER (-) 95.258.943
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 48.214.408
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 48.214.408
 • 2. ........... Yılı Zararı 26.702.151
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 26.702.151
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 781.363.338
 • P A S İ F T O P L A M I 781.363.338
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 271.342.057
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 271.342.057
 • 1. Satıştan İadeler (-) -209.233.291
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -209.233.291
 • 2. Satış İskontoları (-) 62.108.766
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 62.108.766
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 62.108.766
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 62.108.766
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -30.647.419
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -30.647.419
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -16.720.918
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -16.720.918
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -47.368.337
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -47.368.337
 • 4.1.3 Diğer 14.740.429
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 14.740.429
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.677.752
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.677.752
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -682.491
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -682.491
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.360.243
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.360.243
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.360.243
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 2.360.243
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 1.036.046
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.324.197
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. HRKET HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI
  2. 84,70
  3. 10,00
  1. ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
  2. 15,62
  3. 10,00
  1. DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL
  2. 19,80
  3. 10,00
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT.
  2. 39,64
  3. 9,99
  1. DESPC DESPEC BILGISAYAR
  2. 53,50
  3. 9,99

Azalan

  1. ZEDUR ZEDUR ENERJI
  2. 13,41
  3. -87,08
  1. TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK
  2. 83,80
  3. -9,99
  1. AGROT AGROTECH TEKNOLOJI
  2. 20,90
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 17,87
  3. -9,97
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI
  2. 293,50
  3. -9,97

TL

  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 15,44
  3. 0,46
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 35,30
  3. -2,00
  1. KOCMT KOÇ METALURJİ
  2. 22,80
  3. 0,44
  1. TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF
  2. 2,13
  3. -2,74
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 8,88
  3. -1,77

LOT

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 35,30
  3. -2,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 318,25
  3. 0,24
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 49,42
  3. 1,85
  1. KOCMT KOÇ METALURJİ
  2. 22,80
  3. 0,44
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 15,44
  3. 0,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.