Global Yatırım Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 3,77
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :74.969.643
 • Hacim Adet :19.536.122
* SG: 24.06.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • GLOBAL YAT. HOLDING Hisse Senedi
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : GLYHO | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.204.413.778
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.204.413.778
 • NAKİT DEĞERLER 1.204.413.778
 • 1.1 Kasa 661.615.397
 • A. Hazır Değerler 661.615.397
 • Kasa 661.615.397
 • B. Menkul Kıymetler 13.141.731
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 13.141.731
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 13.141.731
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 141.131.188
 • Acenteler 141.131.188
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 141.131.188
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 77.481.969
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 77.481.969
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 77.481.969
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 77.864.975
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 77.864.975
 • İkrazlar 77.864.975
 • 6.1 Kısa Vadeli 102.365.978
 • E. Stoklar 102.365.978
 • İŞTİRAKLER 102.365.978
 • 6. Diğer Stoklar 129.949.789
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 129.949.789
 • Menkuller 129.949.789
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.203.551.027
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.203.551.027
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.203.551.027
 • 8.1.3 Diğer 862.751
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 862.751
 • Gayrimenkuller 862.751
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.331.962.999
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.331.962.999
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.331.962.999
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 81.728.628
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 81.728.628
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 81.728.628
 • 15.2 Menkul Değerlerin 4.126.621
 • C. Finansal Duran Varlıklar 4.126.621
 • Reasürörler Payı (-) 4.126.621
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 83.269.059
 • 15.3 Diğer 83.269.059
 • Muallak Hasar Karşılığı 83.269.059
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 416.374.267
 • Hayat Matematik Karşılığı 416.374.267
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 416.374.267
 • AKTİF TOPLAMI 849.757.246
 • D. Maddi Duran Varlıklar 849.757.246
 • Reasürörler Payı (-) 849.757.246
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.761.569.580
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.761.569.580
 • Ödenmiş Sermaye 1.761.569.580
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 76.575.876
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 76.575.876
 • Nominal Sermaye 76.575.876
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 90.369.205
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 90.369.205
 • Kanuni Yedek Akçeler 90.369.205
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 44.768.393
 • F. Diğer Duran Varlıklar 44.768.393
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 44.768.393
 • A K T İ F T O P L A M I 4.536.376.777
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.536.376.777
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.536.376.777
 • 4.1 Bonolar 806.710.563
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 806.710.563
 • Maliyet Artış Fonu 806.710.563
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 539.971.351
 • A. Finansal Borçlar 539.971.351
 • Özel Fonlar 539.971.351
 • B. Ticari Borçlar 107.143.005
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 107.143.005
 • P A S İ F T O P L A M I 107.143.005
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 22.597.455
 • 2. Borç Senetleri 22.597.455
 • Alınan Primler 22.597.455
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 66.796.988
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 66.796.988
 • Alınan Komisyonlar 66.796.988
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 16.787.781
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 16.787.781
 • XII. KARŞILIKLAR 16.787.781
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.480.548
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.480.548
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.480.548
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 42.111.701
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 42.111.701
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 42.111.701
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 806.710.563
 • 8. Borç Reeskontu (-) 806.710.563
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 806.710.563
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.007.615.791
 • Diğer Gelirler 2.007.615.791
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.007.615.791
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.525.551.173
 • A. Finansal Borçlar 1.525.551.173
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.525.551.173
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 8.518.083
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 8.518.083
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 8.518.083
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 14.685.369
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 14.685.369
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 14.685.369
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 9.195.957
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 9.195.957
 • GENEL GİDERLER (-) 9.195.957
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 382.342.286
 • PASİF TOPLAMI 382.342.286
 • Personel Giderleri (-) 382.342.286
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.263.438
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.263.438
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.263.438
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.722.050.423
 • Faiz Gelirleri 1.722.050.423
 • III. ÖZ SERMAYE 1.722.050.423
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.113.505.716
 • A. Sermaye 1.113.505.716
 • Kar Payı Gelirleri 1.113.505.716
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 325.888.410
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 325.888.410
 • Satış Karları 325.888.410
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 34.659.630
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 34.659.630
 • MALİ GİDERLER (-) 34.659.630
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -472.463.919
 • 5. Maliyet Artış Fonu -472.463.919
 • Diğer Giderler (-) -472.463.919
 • F. Net Dönem Karı 431.489.660
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 431.489.660
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 431.489.660
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 68.814.354
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 68.814.354
 • 2. ........... Yılı Zararı 608.544.707
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 608.544.707
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.536.376.777
 • P A S İ F T O P L A M I 4.536.376.777
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 581.594.602
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 581.594.602
 • 1. Satıştan İadeler (-) -420.622.063
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -420.622.063
 • 2. Satış İskontoları (-) 160.972.539
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 160.972.539
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 29.373.649
 • 3. Diğer İndirimler (-) 29.373.649
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 186.994.131
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 186.994.131
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -40.466.065
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -40.466.065
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -108.443.332
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -108.443.332
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -148.909.397
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -148.909.397
 • 4.1.3 Diğer 38.084.734
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 38.084.734
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -171.163.219
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -171.163.219
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -6.016.264
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -6.016.264
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -165.146.955
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -165.146.955
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -165.146.955
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -165.146.955
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -6.039.569
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -159.107.386
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. MEMSA MENSA
  2. 0,31
  3. 6,90
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU
  2. 24,82
  3. 2,22

Azalan

  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88
  1. BMELK PAMUKOVA ELEKTRIK
  2. 28,50
  3. -0,70
  1. MAREN MARGUN ENERJI
  2. 8,37
  3. -0,48
  1. USDTRF ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF
  2. 367,90
  3. -0,22

TL

  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 3,20
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,76
  3. 0,00
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 2,11
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,60
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 50,25
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 24,56
  3. 0,00
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 27,86
  3. 0,00
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,76
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR (D)
  2. 12,66
  3. 0,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.