Gentaş Genel Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 3,88
 • Değişim :0,78 %
 • Hacim TL :3.637.178
 • Hacim Adet :941.957
* SG: 26.07.2021 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • GENTAŞ Hisse Senedi
 • XKAGT,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : GENTS | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 222.309.596
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 222.309.596
 • NAKİT DEĞERLER 222.309.596
 • 1.1 Kasa 9.783.054
 • A. Hazır Değerler 9.783.054
 • Kasa 9.783.054
 • B. Menkul Kıymetler 565
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 565
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 565
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 111.047.929
 • Acenteler 111.047.929
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 111.047.929
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.979.878
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.979.878
 • İkrazlar 5.979.878
 • 6.1 Kısa Vadeli 86.650.912
 • E. Stoklar 86.650.912
 • İŞTİRAKLER 86.650.912
 • 6. Diğer Stoklar 8.847.258
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.847.258
 • Menkuller 8.847.258
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 222.309.596
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 222.309.596
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 222.309.596
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 116.894.582
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 116.894.582
 • II. DURAN VARLIKLAR 116.894.582
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 38.956
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 38.956
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 38.956
 • 15.2 Menkul Değerlerin 889.648
 • C. Finansal Duran Varlıklar 889.648
 • Reasürörler Payı (-) 889.648
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 31.608.092
 • 15.3 Diğer 31.608.092
 • Muallak Hasar Karşılığı 31.608.092
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 17.008.214
 • Hayat Matematik Karşılığı 17.008.214
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 17.008.214
 • AKTİF TOPLAMI 65.883.818
 • D. Maddi Duran Varlıklar 65.883.818
 • Reasürörler Payı (-) 65.883.818
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.427.502
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.427.502
 • Ödenmiş Sermaye 1.427.502
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 942.792
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 942.792
 • Nominal Sermaye 942.792
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 38.352
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 38.352
 • Kanuni Yedek Akçeler 38.352
 • A K T İ F T O P L A M I 339.204.178
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 339.204.178
 • Yeniden Değerleme Fonu 339.204.178
 • 4.1 Bonolar 88.400.103
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 88.400.103
 • Maliyet Artış Fonu 88.400.103
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 27.075.384
 • A. Finansal Borçlar 27.075.384
 • Özel Fonlar 27.075.384
 • B. Ticari Borçlar 42.594.450
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 42.594.450
 • P A S İ F T O P L A M I 42.594.450
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 685.596
 • 2. Borç Senetleri 685.596
 • Alınan Primler 685.596
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.199.369
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.199.369
 • XII. KARŞILIKLAR 1.199.369
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.292.595
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.292.595
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.292.595
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 14.552.709
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 14.552.709
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 14.552.709
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 88.400.103
 • 8. Borç Reeskontu (-) 88.400.103
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 88.400.103
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 24.427.928
 • Diğer Gelirler 24.427.928
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 24.427.928
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 21.764.638
 • A. Finansal Borçlar 21.764.638
 • TEKNİK GİDERLER (-) 21.764.638
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 107
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 107
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 107
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.663.183
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.663.183
 • GENEL GİDERLER (-) 2.663.183
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 226.376.147
 • Faiz Gelirleri 226.376.147
 • III. ÖZ SERMAYE 226.376.147
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 196.925.255
 • A. Sermaye 196.925.255
 • Kar Payı Gelirleri 196.925.255
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 110.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 110.000.000
 • Satış Karları 110.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -4.538.509
 • C. Emisyon Primi -4.538.509
 • Kira Gelirleri -4.538.509
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -999.941
 • 5. Maliyet Artış Fonu -999.941
 • Diğer Giderler (-) -999.941
 • F. Net Dönem Karı 999.941
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 999.941
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 999.941
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 10.361.507
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 10.361.507
 • 2. ........... Yılı Zararı 29.450.892
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 29.450.892
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 339.204.178
 • P A S İ F T O P L A M I 339.204.178
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 235.030.231
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 235.030.231
 • 1. Satıştan İadeler (-) -182.453.917
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -182.453.917
 • 2. Satış İskontoları (-) 52.576.314
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 52.576.314
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 52.576.314
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 52.576.314
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -14.712.980
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -14.712.980
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.576.489
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -10.576.489
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -696.426
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -696.426
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -25.985.895
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -25.985.895
 • 4.1.3 Diğer 26.590.419
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 26.590.419
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 36.016.857
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 36.016.857
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.750.839
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.750.839
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 31.266.018
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 31.266.018
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 31.266.018
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 31.266.018
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 4.148.354
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 27.117.664
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EDIP EDİP GAYRİMENKUL
  2. 5,06
  3. 10,00
  1. AGYO ATAKULE GMYO
  2. 2,54
  3. 9,96
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 236,30
  3. 9,96
  1. RTALB RTA LABORATUVARLARI
  2. 22,74
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96

Azalan

  1. FADE FADE GIDA
  2. 14,66
  3. -12,37
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 17,55
  3. -10,00
  1. SELVA SELVA GIDA
  2. 7,40
  3. -9,54
  1. TRILC TURK İLAÇ SERUM
  2. 28,60
  3. -8,27
  1. AYES AYES ÇELİK HASIR
  2. 17,01
  3. -8,05

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,15
  3. -1,45
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 1,81
  3. 1,12
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 1,22
  3. -2,40
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

LOT

  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,15
  3. -1,45
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 12,31
  3. -3,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.