Garanti Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 13,86
 • Değişim :-0,5 %
 • Hacim TL :1.685.720
 • Hacim Adet :121.380
* SG: 27.06.2022 - 17:39 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • GARANTI FAKTORING Hisse Senedi
 • XFINK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : GARFA | Alt Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.000
 • 1.1 Kasa 19.327.000
 • A. Hazır Değerler 19.327.000
 • Kasa 19.327.000
 • 1.4 Diğer 19.327.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 19.327.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 19.327.000
 • B. Menkul Kıymetler 19.196.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 19.196.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 19.196.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.000
 • Sigortalılar 2.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 3.359.984.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 3.359.984.000
 • Sigortalılar 3.359.984.000
 • 2.1.3 Diğer 1.056.618.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 1.056.618.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 1.056.618.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 98.648.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 98.648.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 98.648.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 101.647.000
 • Acenteler 101.647.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 101.647.000
 • 1. Alıcılar -31.509.000
 • Acenteler -31.509.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -31.509.000
 • 2. Alacak Senetleri 2.303.366.000
 • 3.1 Bankalar 2.303.366.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 2.303.366.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 1.606.054.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 1.606.054.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 1.606.054.000
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 697.312.000
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 697.312.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 697.312.000
 • 3. Ara Mamüller 19.782.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 19.782.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 19.782.000
 • 4. Mamüller 95.335.000
 • SABİT DEĞERLER 95.335.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 95.335.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -75.553.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -75.553.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -75.553.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.939.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.939.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.939.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5.491.000
 • Borç Reeskontu (-) 5.491.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 5.491.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 5.491.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 5.491.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 5.491.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 15.585.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 15.585.000
 • Diğer Borçlar 15.585.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 3.451.881.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 3.451.881.000
 • Reasürörler Payı (-) 3.451.881.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 2.018.000
 • 15.3 Diğer 2.018.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.018.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.418.755.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.418.755.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.418.755.000
 • 16.1 Defter Değeri 10.703.000
 • 3. İştirakler 10.703.000
 • Reasürörler Payı (-) 10.703.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 795.583.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 795.583.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 795.583.000
 • AKTİF TOPLAMI 795.583.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 795.583.000
 • Reasürörler Payı (-) 795.583.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 2.776.000
 • 3. Binalar 2.776.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.776.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 25.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 25.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 25.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.202.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.202.000
 • Ödenmiş Sermaye 3.202.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.833.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.833.000
 • Nominal Sermaye 5.833.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.885.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.885.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.885.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 948.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 948.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 948.000
 • 1. Banka Kredileri 212.986.000
 • 4.3 Tahviller 212.986.000
 • Zarar (-) 212.986.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 795.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 795.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 795.000
 • 1. Ortaklara Borçlar -592.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin -592.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı -592.000
 • 11.4 Diğer 7.496.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 7.496.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 7.496.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 98.979.000
 • 4. Ödenecek Giderler 98.979.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 98.979.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 27.603.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 27.603.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 27.603.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 27.603.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 27.603.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 27.603.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 286.315.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 286.315.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 286.315.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 263.228.000
 • Diğer Gelirler 263.228.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 263.228.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 112.141.000
 • A. Finansal Borçlar 112.141.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 112.141.000
 • 1. Banka Kredileri 151.087.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 151.087.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 151.087.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 23.087.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 23.087.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 23.087.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 16.085.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 16.085.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 16.085.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 7.002.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 7.002.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 7.002.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -43.196.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -43.196.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -43.196.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -25.148.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -25.148.000
 • GENEL GİDERLER (-) -25.148.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -521.000
 • PASİF TOPLAMI -521.000
 • Personel Giderleri (-) -521.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -17.488.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -17.488.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -17.488.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -39.000
 • Amortisman Giderleri (-) -39.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -39.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 432.269.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 432.269.000
 • Karşılıklar (-) 432.269.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.953.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.953.000
 • Diğer Giderler (-) 1.953.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 107.203.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 107.203.000
 • Diğer Gelirler 107.203.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 107.203.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 107.203.000
 • MALİ GİDERLER (-) 107.203.000
 • 1. Yasal Yedekler 321.421.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 321.421.000
 • Satış Zararları (-) 321.421.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.692.000
 • 2. Statü Yedekleri 1.692.000
 • Kambiyo Zararları (-) 1.692.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -252.215.000
 • 3. Özel Yedekler -252.215.000
 • Karşılıklar (-) -252.215.000
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -178.093.000
 • 4. Olağanüstü Yedek -178.093.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri -178.093.000
 • F. Net Dönem Karı -59.685.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -59.685.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -59.685.000
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -1.000
 • G. Dönem Zararı (-) -1.000
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -1.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına -14.436.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı -14.436.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -20.801.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -20.801.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -367.516.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -367.516.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -3.079.000
 • C. Net Satışlar -3.079.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -364.347.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -364.347.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -90.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -90.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 34.856.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 34.856.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 34.856.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 34.856.000
 • 4.1.3 Diğer -7.253.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -7.253.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -684.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -684.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -6.569.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -6.569.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 27.603.000
 • 4.2.3 Diğer 27.603.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 27.603.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 27.603.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 27.603.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SANEL SANEL MUHENDISLIK
  2. 7,92
  3. 10,00
  1. KRGYO KORFEZ GMYO
  2. 6,93
  3. 10,00
  1. RYSAS REYSAS LOJISTIK
  2. 8,47
  3. 10,00
  1. SELVA SELVA GIDA
  2. 8,92
  3. 9,99
  1. BERA BERA HOLDING
  2. 15,98
  3. 9,98

Azalan

  1. INVEO INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 14,75
  3. -61,63
  1. SNKRN SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM
  2. 23,20
  3. -9,94
  1. UFUK UFUK YATIRIM
  2. 64,70
  3. -9,38
  1. AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING
  2. 1,60
  3. -7,51
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI
  2. 30,00
  3. -6,25

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,65
  3. -2,31
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 3,15
  3. -1,56
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 2,12
  3. 0,47
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,58
  3. -0,77

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 49,56
  3. -1,37
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,66
  3. -0,46
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 27,84
  3. -0,07
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,86
  3. -2,85
  1. KRDMD KARDEMIR (D)
  2. 12,75
  3. 0,71
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.