T.Garanti Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 8,27
 • Değişim :-0,6 %
 • Hacim TL :1.192.531.251
 • Hacim Adet :143.880.998
* SG: 23.06.2021 - 18:10 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • GARANTİ BANKASI Hisse Senedi
 • XBANK,XBN10,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : GARAN | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 33.412.503
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 33.603.641
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 33.412.503
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 33.603.641
 • NAKİT DEĞERLER 33.412.503
 • NAKİT DEĞERLER 33.603.641
 • B. Menkul Kıymetler 2.650.150
 • B. Menkul Kıymetler 2.877.813
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.650.150
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.877.813
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.650.150
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.877.813
 • 1. Hisse Senetleri 801.900
 • 1. Hisse Senetleri 820.578
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 801.900
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 820.578
 • ALACAKLAR 801.900
 • ALACAKLAR 820.578
 • 2.2 Hisse Senetleri 28.116
 • 2.2 Hisse Senetleri 68.173
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 28.116
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 68.173
 • Reeskont Karşılığı (-) 28.116
 • Reeskont Karşılığı (-) 68.173
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 5.818
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 42.073
 • Acenteler 5.818
 • Acenteler 42.073
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 5.818
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 42.073
 • 1. Alıcılar 14.318.473
 • 1. Alıcılar 19.470.343
 • Acenteler 14.318.473
 • Acenteler 19.470.343
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 14.318.473
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 19.470.343
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 3.353
 • IV. PARA PİYASALARI 3.353
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 3.353
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 3.353
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3.353
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 3.353
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 22.744.702
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 26.277.988
 • Diğer Alacaklar 22.744.702
 • Diğer Alacaklar 26.277.988
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 22.744.702
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 26.277.988
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 258.341
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 274.872
 • 5.1 Hisse Senetleri 258.341
 • 5.1 Hisse Senetleri 274.872
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 258.341
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 274.872
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 341.963
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 3.423.896
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 341.963
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 3.423.896
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 341.963
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 3.423.896
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 209.679.877
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 229.353.285
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 209.679.877
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 229.353.285
 • VI. KREDİLER 209.679.877
 • VI. KREDİLER 229.353.285
 • 6.1 Kısa Vadeli 208.631.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 227.992.612
 • E. Stoklar 208.631.000
 • E. Stoklar 227.992.612
 • İŞTİRAKLER 208.631.000
 • İŞTİRAKLER 227.992.612
 • 2. Yarı Mamüller 5.408.114
 • 2. Yarı Mamüller 6.176.985
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.408.114
 • 6.3 Takipteki Krediler 6.176.985
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.408.114
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.176.985
 • 3. Ara Mamüller -4.816.312
 • 3. Ara Mamüller -4.359.237
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.816.312
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.359.237
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.816.312
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.359.237
 • 4. Mamüller 3.379.768
 • SABİT DEĞERLER 3.379.768
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 3.379.768
 • 5. Emtia 24.314.540
 • 5. Emtia 24.885.343
 • Menkuller 24.314.540
 • Menkuller 24.885.343
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 24.314.540
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 24.885.343
 • 6. Diğer Stoklar 20.232.556
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 20.232.556
 • Menkuller 20.232.556
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.081.984
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.652.787
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.081.984
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.652.787
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.081.984
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.652.787
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 35.158
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 35.751
 • Devam Eden Yatırımlar 35.158
 • Devam Eden Yatırımlar 35.751
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 35.158
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 35.751
 • 1. Alıcılar 31.492
 • 1. Alıcılar 31.789
 • 9.1 Mali İştirakler 31.492
 • 9.1 Mali İştirakler 31.789
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 31.492
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 31.789
 • 2. Alacak Senetleri 3.666
 • 2. Alacak Senetleri 3.962
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.666
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.962
 • A K T İ F T O P L A M I 3.666
 • A K T İ F T O P L A M I 3.962
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 116.681
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 6.539.471
 • BORÇLAR 116.681
 • BORÇLAR 6.539.471
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 116.681
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 6.539.471
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 6.435.099
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6.435.099
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 6.435.099
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 104.372
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 116.681
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 104.372
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 116.681
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 104.372
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 116.681
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 5.788.436
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.788.436
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 5.788.436
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 6.470.969
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 6.470.969
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 6.470.969
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -682.533
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -682.533
 • Diğer Borçlar -682.533
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.769.379
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 4.096.651
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.769.379
 • Muallak Hasar Karşılığı 4.096.651
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.769.379
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.096.651
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 285.654
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 379.308
 • Hayat Matematik Karşılığı 285.654
 • Hayat Matematik Karşılığı 379.308
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 285.654
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 379.308
 • 17.1 Şerefiye 6.388
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 6.388
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.388
 • 17.2 Diğer 285.654
 • 17.2 Diğer 372.920
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 285.654
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 372.920
 • Reasürörler Payı (-) 285.654
 • Reasürörler Payı (-) 372.920
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.100.751
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.440.589
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.100.751
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.440.589
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.100.751
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.440.589
 • AKTİF TOPLAMI 325.232.274
 • AKTİF TOPLAMI 356.331.667
 • D. Maddi Duran Varlıklar 325.232.274
 • D. Maddi Duran Varlıklar 356.331.667
 • Reasürörler Payı (-) 325.232.274
 • Reasürörler Payı (-) 356.331.667
 • 1. Arazi ve Arsalar 181.116.005
 • 1. Arazi ve Arsalar 200.773.560
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 181.116.005
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 200.773.560
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 181.116.005
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 200.773.560
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 881.956
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 2.168.095
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 881.956
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2.168.095
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 881.956
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.168.095
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 16.664.588
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 18.637.856
 • DİĞER PASİFLER 16.664.588
 • DİĞER PASİFLER 18.637.856
 • II. PARA PİYASALARI 16.664.588
 • II. PARA PİYASALARI 18.637.856
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 15.604.690
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 15.604.794
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 15.604.690
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 15.604.794
 • ÖZKAYNAKLAR 15.604.690
 • ÖZKAYNAKLAR 15.604.794
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.286.649
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.286.649
 • Ödenmiş Sermaye 1.286.649
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.059.898
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.746.413
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.059.898
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.746.413
 • Nominal Sermaye 1.059.898
 • Nominal Sermaye 1.746.413
 • 2. Haklar 40.804.823
 • 2. Haklar 47.104.719
 • III. ALINAN KREDİLER 40.804.823
 • III. ALINAN KREDİLER 47.104.719
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 40.804.823
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 47.104.719
 • A K T İ F T O P L A M I 19.291.360
 • A K T İ F T O P L A M I 20.794.452
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 19.291.360
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 20.794.452
 • Yeniden Değerleme Fonu 19.291.360
 • Yeniden Değerleme Fonu 20.794.452
 • 4.1 Bonolar 2.975.784
 • 4.1 Bonolar 4.003.253
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.975.784
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 4.003.253
 • Maliyet Artış Fonu 2.975.784
 • Maliyet Artış Fonu 4.003.253
 • 1. Banka Kredileri 16.315.576
 • 1. Banka Kredileri 16.791.199
 • 4.3 Tahviller 16.315.576
 • 4.3 Tahviller 16.791.199
 • Zarar (-) 16.315.576
 • Zarar (-) 16.791.199
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 9.973.896
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 10.376.346
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 9.973.896
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 10.376.346
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 9.973.896
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 10.376.346
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.866.550
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.080.350
 • KAR 2.866.550
 • KAR 3.080.350
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.866.550
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.080.350
 • 1. Satıcılar 6.939
 • TEKNİK GELİRLER 6.939
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 6.939
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 7.903
 • 2. Borç Senetleri 7.903
 • Alınan Primler 7.903
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -964
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -964
 • Alınan Komisyonlar -964
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.306.654
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.848.102
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.306.654
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.848.102
 • XII. KARŞILIKLAR 6.306.654
 • XII. KARŞILIKLAR 6.848.102
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.597.720
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.673.669
 • 4. Ödenecek Giderler 3.597.720
 • 4. Ödenecek Giderler 3.673.669
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.597.720
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.673.669
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 852.817
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 909.788
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 852.817
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 909.788
 • Diğer Teknik Karşılıklar 852.817
 • Diğer Teknik Karşılıklar 909.788
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 389.886
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 389.886
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 389.886
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.856.117
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.874.759
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.856.117
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.874.759
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.856.117
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.874.759
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.849.471
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 2.849.471
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 2.849.471
 • 1. Vergi Karşılıkları 41.331.210
 • 1. Vergi Karşılıkları 41.606.001
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 41.331.210
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 41.606.001
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 41.331.210
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 41.606.001
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.200.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.200.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.200.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.526.847
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.583.312
 • Diğer Gelirler 1.526.847
 • Diğer Gelirler 3.583.312
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.526.847
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.583.312
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11.880
 • A. Finansal Borçlar 11.880
 • TEKNİK GİDERLER (-) 11.880
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -317.814
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.520.752
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -317.814
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 1.520.752
 • Ödenen Komisyonlar (-) -317.814
 • Ödenen Komisyonlar (-) 1.520.752
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.659.472
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.747.869
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.659.472
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.747.869
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.659.472
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.747.869
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 628.285
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 629.562
 • B. Ticari Borçlar 628.285
 • B. Ticari Borçlar 629.562
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 628.285
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 629.562
 • 15.3 Kâr Yedekleri 27.203.978
 • 15.3 Kâr Yedekleri 29.224.949
 • 2. Borç Senetleri 27.203.978
 • 2. Borç Senetleri 29.224.949
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 27.203.978
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 29.224.949
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.311.374
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.392.259
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.311.374
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.392.259
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.311.374
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.392.259
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 25.659.125
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 25.901.360
 • 5. Borç Reeskontu (-) 25.659.125
 • 5. Borç Reeskontu (-) 25.901.360
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 25.659.125
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 25.901.360
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 233.479
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.931.330
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 233.479
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.931.330
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 233.479
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.931.330
 • 1. Ortaklara Borçlar 6.332.056
 • 1. Ortaklara Borçlar 6.343.920
 • 15.4 Kâr veya Zarar 6.332.056
 • 15.4 Kâr veya Zarar 6.343.920
 • Diğer Giderler (-) 6.332.056
 • Diğer Giderler (-) 6.343.920
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 6.343.920
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.343.920
 • GENEL GİDERLER (-) 6.343.920
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 325.232.274
 • PASİF TOPLAMI 325.232.274
 • Personel Giderleri (-) 325.232.274
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6.332.056
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 26.607.782
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 6.332.056
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 26.607.782
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 6.332.056
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 26.607.782
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 21.094.311
 • 6. Borç Reeskontu (-) 21.094.311
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 21.094.311
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 322.149
 • Amortisman Giderleri (-) 322.149
 • D. Alınan Sipariş Avansları 322.149
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 356.331.667
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 356.331.667
 • Karşılıklar (-) 356.331.667
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 28.360.370
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 28.360.370
 • Diğer Giderler (-) 28.360.370
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 21.912.595
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 21.912.595
 • MALİ GELİRLER 21.912.595
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 222.102
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 222.102
 • Kambiyo Karları 222.102
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 304.106
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 304.106
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 304.106
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 222.596
 • E. Yedekler 222.596
 • Faiz Giderleri (-) 222.596
 • 1. Yasal Yedekler 12.496
 • 1. Yasal Yedekler 451.750
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 12.496
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 451.750
 • Satış Zararları (-) 12.496
 • Satış Zararları (-) 451.750
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 4.732.483
 • 2. Statü Yedekleri 4.732.483
 • Kambiyo Zararları (-) 4.732.483
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 37.278
 • 3. Özel Yedekler 37.278
 • Karşılıklar (-) 37.278
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 2.464.782
 • 4. Olağanüstü Yedek 2.464.782
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 2.464.782
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 14.022
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 2.230.423
 • 5. Maliyet Artış Fonu 14.022
 • 5. Maliyet Artış Fonu 2.230.423
 • Diğer Giderler (-) 14.022
 • Diğer Giderler (-) 2.230.423
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 242.284
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 4.791.622
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 242.284
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 4.791.622
 • DÖNEM KAR/ZARARI 242.284
 • DÖNEM KAR/ZARARI 4.791.622
 • F. Net Dönem Karı -12.139.432
 • F. Net Dönem Karı 41.220
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -12.139.432
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 41.220
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -12.139.432
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 41.220
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -8.375.847
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 2.550.023
 • G. Dönem Zararı (-) -8.375.847
 • G. Dönem Zararı (-) 2.550.023
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -8.375.847
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 2.550.023
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.200.379
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.200.379
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 525.325
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 525.325
 • 1. ........... Yılı Zararı -12.673.800
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -12.673.800
 • 2. ........... Yılı Zararı -8.439.849
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -8.439.849
 • 2. Yurtdışı Satışlar -1.165.445
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.165.445
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.136.474
 • 3. Diğer Satışlar -1.136.474
 • 2. Satış İskontoları (-) -1.309.125
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -1.309.125
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -1.323.169
 • 3. Diğer İndirimler (-) -1.323.169
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.438.464
 • C. Net Satışlar -1.438.464
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -23.202
 • D. Satışların Maliyeti (-) -23.202
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 14.468.350
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 14.468.350
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 3.680.204
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 3.680.204
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.579.644
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 4.876.857
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.579.644
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 4.876.857
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -22.013
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -22.013
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 402.978
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 15.686.570
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 402.978
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 15.686.570
 • 4.1.3 Diğer 3.860.413
 • 4.1.3 Diğer 4.473.879
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.860.413
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.473.879
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -1.196.653
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 5.118.766
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -1.196.653
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 5.118.766
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -3.055
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 433.188
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -3.055
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 433.188
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -1.193.598
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 4.685.578
 • 4.2.3 Diğer -1.193.598
 • 4.2.3 Diğer 4.685.578
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -1.258.353
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 6.873
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -1.258.353
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 6.873
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -3.868
 • H. Finansman Giderleri (-) -3.868
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.916.031
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.254.485
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.916.031
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.254.485
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -387.211
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 7.816
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -387.211
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 7.816
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 1.701.783
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 1.701.783
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -1.842.027
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 981.952
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -1.842.027
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 981.952
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -324.697
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 17.221.348
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -324.697
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 17.221.348
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -3.160.328
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 1.749.391
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -3.160.328
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 1.749.391
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -6.517.649
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -6.517.649
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.942.284
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 7.543.371
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.942.284
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 7.543.371
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 607.953
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 19.655.056
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 607.953
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 19.655.056
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -3.681.863
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -3.681.863
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -7.623.756
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 8.151.324
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -7.623.756
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 8.151.324
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -1.807.404
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 8.349.437
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -1.807.404
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 8.349.437
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 8.349.437
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -1.961.463
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 6.343.920
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TUCLK TUĞÇELİK
  2. 11,33
  3. 10,00
  1. KENT KENT GIDA
  2. 243,20
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. CEOEM CEO EVENT MEDYA
  2. 14,98
  3. 9,99
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 185,20
  3. 9,98

Azalan

  1. INFO INFO YATIRIM
  2. 4,34
  3. -27,42
  1. UMPAS UMPAŞ HOLDİNG
  2. 1,35
  3. -10,00
  1. ISGSY İŞ GİRİŞİM
  2. 9,56
  3. -7,09
  1. BOBET BOĞAZİÇİ BETON
  2. 5,26
  3. -6,90
  1. SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU
  2. 13,69
  3. -6,81

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,11
  3. -1,86
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,18
  3. -0,91
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,27
  3. -0,60
  1. HALKB T. HALK BANKASI
  2. 5,23
  3. -0,76

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,56
  3. -1,36
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,27
  3. -0,60
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,11
  3. -1,86
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 122,20
  3. 0,66
  1. HALKB T. HALK BANKASI
  2. 5,23
  3. -0,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.