Eregli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 18,11
 • Değişim :-0,49 %
 • Hacim TL :472.347.275
 • Hacim Adet :25.919.362
* SG: 19.10.2021 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • EREĞLİ DEMİR CELİK Hisse Senedi
 • XMANA,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : EREGL | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 14.841.725.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 14.841.725.000
 • NAKİT DEĞERLER 14.841.725.000
 • 1.1 Kasa 7.035.440.000
 • A. Hazır Değerler 7.035.440.000
 • Kasa 7.035.440.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 3.452.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 3.452.000
 • Sigortalılar 3.452.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.582.106.000
 • Acenteler 2.582.106.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.582.106.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.000.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.000.000
 • İkrazlar 2.000.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 5.039.509.000
 • E. Stoklar 5.039.509.000
 • İŞTİRAKLER 5.039.509.000
 • 6. Diğer Stoklar 179.218.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 179.218.000
 • Menkuller 179.218.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 14.841.725.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 14.841.725.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 14.841.725.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 13.534.130.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 13.534.130.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 13.534.130.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 13.643.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 13.643.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 13.643.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 13.437.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 13.437.000
 • Reasürörler Payı (-) 13.437.000
 • 16.1 Defter Değeri 4.896.000
 • 3. İştirakler 4.896.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.896.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 101.695.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 101.695.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 101.695.000
 • AKTİF TOPLAMI 13.071.862.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 13.071.862.000
 • Reasürörler Payı (-) 13.071.862.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 211.311.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 211.311.000
 • Ödenmiş Sermaye 211.311.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 57.743.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 57.743.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 57.743.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 59.543.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 59.543.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 59.543.000
 • A K T İ F T O P L A M I 28.375.855.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 28.375.855.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 28.375.855.000
 • 4.1 Bonolar 5.524.344.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 5.524.344.000
 • Maliyet Artış Fonu 5.524.344.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3.125.740.000
 • A. Finansal Borçlar 3.125.740.000
 • Özel Fonlar 3.125.740.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 41.734.000
 • Net Dönem Karı 41.734.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 41.734.000
 • B. Ticari Borçlar 942.791.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 942.791.000
 • P A S İ F T O P L A M I 942.791.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 41.958.000
 • 2. Borç Senetleri 41.958.000
 • Alınan Primler 41.958.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 797.961.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 797.961.000
 • XII. KARŞILIKLAR 797.961.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 439.746.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 439.746.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 439.746.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 5.524.344.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 5.524.344.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 5.524.344.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.623.354.000
 • Diğer Gelirler 3.623.354.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.623.354.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.364.688.000
 • A. Finansal Borçlar 1.364.688.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.364.688.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 1.707.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 1.707.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 1.707.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 636.813.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 636.813.000
 • GENEL GİDERLER (-) 636.813.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.619.718.000
 • PASİF TOPLAMI 1.619.718.000
 • Personel Giderleri (-) 1.619.718.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 428.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 428.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 428.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 19.228.157.000
 • Faiz Gelirleri 19.228.157.000
 • III. ÖZ SERMAYE 19.228.157.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 18.684.383.000
 • A. Sermaye 18.684.383.000
 • Kar Payı Gelirleri 18.684.383.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 3.500.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 3.500.000.000
 • Satış Karları 3.500.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -116.232.000
 • C. Emisyon Primi -116.232.000
 • Kira Gelirleri -116.232.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 156.613.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 156.613.000
 • MALİ GİDERLER (-) 156.613.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -7.665.476.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -7.665.476.000
 • Diğer Giderler (-) -7.665.476.000
 • F. Net Dönem Karı 7.665.476.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 7.665.476.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 7.665.476.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.567.280.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.567.280.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 543.774.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 543.774.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 28.375.855.000
 • P A S İ F T O P L A M I 28.375.855.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 18.643.914.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 18.643.914.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -13.480.960.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -13.480.960.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 5.162.954.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 5.162.954.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.162.954.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 5.162.954.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -164.522.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -164.522.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -322.163.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -322.163.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -13.113.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -13.113.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -499.798.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -499.798.000
 • 4.1.3 Diğer 4.663.156.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.663.156.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.954.516.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 4.954.516.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.056.974.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.056.974.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.897.542.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.897.542.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 3.897.542.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 3.897.542.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 143.787.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.753.755.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. FADE FADE GIDA
  2. 8,69
  3. 10,00
  1. PRKAB TÜRK PRYSMİAN KABLO
  2. 18,92
  3. 10,00
  1. DOBUR DOĞAN BURDA
  2. 32,64
  3. 9,97
  1. GARFA GARANTİ FAKTORİNG
  2. 14,57
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96

Azalan

  1. SONME SÖNMEZ FİLAMENT
  2. 28,94
  3. -21,78
  1. EUYO EURO YAT. ORT.
  2. 3,87
  3. -10,00
  1. CEOEM CEO EVENT MEDYA
  2. 8,75
  3. -9,98
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 29,04
  3. -9,36
  1. DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK
  2. 24,34
  3. -9,18

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 1,91
  3. -0,52
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,41
  3. 2,55
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 9,03
  3. 2,61
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

LOT

  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 9,03
  3. 2,61
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,32
  3. -1,72
  1. FROTO FORD OTOSAN
  2. 170,20
  3. 2,28
  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 7,20
  3. 0,00
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.