Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 9,26
 • Değişim :-0,64 %
 • Hacim TL :19.507.476
 • Hacim Adet :2.103.903
* SG: 30.07.2021 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ENKA İNŞAAT Hisse Senedi
 • XINSA,XKURY,XSIST,XTMTU,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : ENKAI | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 8.083.739.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 8.083.739.000
 • NAKİT DEĞERLER 8.083.739.000
 • 1.1 Kasa 3.477.469.000
 • A. Hazır Değerler 3.477.469.000
 • Kasa 3.477.469.000
 • B. Menkul Kıymetler 1.611.275.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.611.275.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.611.275.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.578.518.000
 • Acenteler 1.578.518.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.578.518.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.060.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.060.000
 • İkrazlar 3.060.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 936.721.000
 • E. Stoklar 936.721.000
 • İŞTİRAKLER 936.721.000
 • 6. Diğer Stoklar 401.908.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 401.908.000
 • Menkuller 401.908.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 8.081.003.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 8.081.003.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 8.081.003.000
 • 8.1.3 Diğer 2.736.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 2.736.000
 • Gayrimenkuller 2.736.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 20.866.977.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 20.866.977.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 20.866.977.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 104.882.000
 • Devam Eden Yatırımlar 104.882.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 104.882.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 7.268.251.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 7.268.251.000
 • Reasürörler Payı (-) 7.268.251.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 7.208.099.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 7.208.099.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 7.208.099.000
 • AKTİF TOPLAMI 5.781.457.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.781.457.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.781.457.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 287.528.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 287.528.000
 • Ödenmiş Sermaye 287.528.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 195.962.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 195.962.000
 • Nominal Sermaye 195.962.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.056.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 7.056.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 7.056.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 209.704.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 209.704.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 209.704.000
 • A K T İ F T O P L A M I 28.950.716.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 28.950.716.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 28.950.716.000
 • 4.1 Bonolar 3.629.165.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.629.165.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.629.165.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 225.802.000
 • A. Finansal Borçlar 225.802.000
 • Özel Fonlar 225.802.000
 • B. Ticari Borçlar 1.251.696.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.251.696.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.251.696.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 52.406.000
 • 2. Borç Senetleri 52.406.000
 • Alınan Primler 52.406.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 173.174.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 173.174.000
 • XII. KARŞILIKLAR 173.174.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 55.419.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 55.419.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 55.419.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 698.348.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 698.348.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 698.348.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.629.165.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.629.165.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.629.165.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.367.071.000
 • Diğer Gelirler 3.367.071.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.367.071.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 913.885.000
 • A. Finansal Borçlar 913.885.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 913.885.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 73.256.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 73.256.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 73.256.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 58.747.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 58.747.000
 • GENEL GİDERLER (-) 58.747.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.610.384.000
 • PASİF TOPLAMI 1.610.384.000
 • Personel Giderleri (-) 1.610.384.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 710.799.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 710.799.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 710.799.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 21.954.480.000
 • Faiz Gelirleri 21.954.480.000
 • III. ÖZ SERMAYE 21.954.480.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 21.683.366.000
 • A. Sermaye 21.683.366.000
 • Kar Payı Gelirleri 21.683.366.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 4.621.689.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 4.621.689.000
 • Satış Karları 4.621.689.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 4.460.331.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 4.460.331.000
 • MALİ GİDERLER (-) 4.460.331.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 3.830.600.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu 3.830.600.000
 • Diğer Giderler (-) 3.830.600.000
 • F. Net Dönem Karı -3.922.478.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -3.922.478.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -3.922.478.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 703.819.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 703.819.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 271.114.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 271.114.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 28.950.716.000
 • P A S İ F T O P L A M I 28.950.716.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 7.920.498.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 7.920.498.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -5.989.826.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -5.989.826.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.930.672.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.930.672.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.930.672.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.930.672.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -84.368.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -84.368.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -268.881.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -268.881.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -353.249.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -353.249.000
 • 4.1.3 Diğer 1.577.423.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.577.423.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.444.968.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.444.968.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -429.671.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -429.671.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.015.297.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.015.297.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.015.297.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 2.015.297.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 36.569.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.978.728.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM
  2. 1,32
  3. 10,00
  1. DOBUR DOĞAN BURDA
  2. 14,08
  3. 10,00
  1. KTSKR KÜTAHYA ŞEKER
  2. 22,02
  3. 9,99
  1. SELVA SELVA GIDA
  2. 8,17
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96

Azalan

  1. MEGAP MEGA POLİETİLEN
  2. 6,66
  3. -10,00
  1. METUR METEMTUR YATIRIM
  2. 6,82
  3. -9,91
  1. HURGZ HÜRRİYET GZT.
  2. 1,67
  3. -9,73
  1. VESTL VESTEL
  2. 29,86
  3. -7,38
  1. YAYLA YAYLA EN. ÜR. TUR. VE İNŞ.
  2. 4,05
  3. -6,68

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,39
  3. 3,46
  1. KARSN KARSAN OTOMOTİV
  2. 4,57
  3. 8,81
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,52
  3. 2,16
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

LOT

  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,52
  3. 2,16
  1. KARSN KARSAN OTOMOTİV
  2. 4,57
  3. 8,81
  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 7,85
  3. 1,03
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.