Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 2,21
 • Değişim :2,31 %
 • Hacim TL :9.411.190
 • Hacim Adet :4.196.310
* SG: 18.06.2021 - 18:05 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • EMEK ELEKTRİK Hisse Senedi
 • XMESY,XSANK,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : EMKEL | Alt Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 114.827.299
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 114.827.299
 • NAKİT DEĞERLER 114.827.299
 • 1.1 Kasa 4.935.589
 • A. Hazır Değerler 4.935.589
 • Kasa 4.935.589
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 23.200.650
 • Acenteler 23.200.650
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 23.200.650
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.577.970
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.577.970
 • İkrazlar 1.577.970
 • 6.1 Kısa Vadeli 70.563.766
 • E. Stoklar 70.563.766
 • İŞTİRAKLER 70.563.766
 • 6. Diğer Stoklar 14.549.324
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 14.549.324
 • Menkuller 14.549.324
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 114.827.299
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 114.827.299
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 114.827.299
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 78.412.885
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 78.412.885
 • II. DURAN VARLIKLAR 78.412.885
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 15.531.623
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 15.531.623
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 15.531.623
 • 15.2 Menkul Değerlerin 692.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 692.000
 • Reasürörler Payı (-) 692.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 16.501.214
 • Hayat Matematik Karşılığı 16.501.214
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 16.501.214
 • AKTİF TOPLAMI 41.633.556
 • D. Maddi Duran Varlıklar 41.633.556
 • Reasürörler Payı (-) 41.633.556
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 528.780
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 528.780
 • Ödenmiş Sermaye 528.780
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.479.403
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.479.403
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.479.403
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 46.309
 • F. Diğer Duran Varlıklar 46.309
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 46.309
 • A K T İ F T O P L A M I 193.240.184
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 193.240.184
 • Yeniden Değerleme Fonu 193.240.184
 • 4.1 Bonolar 94.297.336
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 94.297.336
 • Maliyet Artış Fonu 94.297.336
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 13.168.437
 • A. Finansal Borçlar 13.168.437
 • Özel Fonlar 13.168.437
 • B. Ticari Borçlar 54.622.236
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 54.622.236
 • P A S İ F T O P L A M I 54.622.236
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.399.671
 • 2. Borç Senetleri 8.399.671
 • Alınan Primler 8.399.671
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.128.087
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.128.087
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.128.087
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 16.852.195
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 16.852.195
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 16.852.195
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 94.297.336
 • 8. Borç Reeskontu (-) 94.297.336
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 94.297.336
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 43.015.783
 • Diğer Gelirler 43.015.783
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 43.015.783
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 23.978.659
 • A. Finansal Borçlar 23.978.659
 • TEKNİK GİDERLER (-) 23.978.659
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 6.916.072
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 6.916.072
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 6.916.072
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.098.693
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.098.693
 • GENEL GİDERLER (-) 5.098.693
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 7.022.359
 • PASİF TOPLAMI 7.022.359
 • Personel Giderleri (-) 7.022.359
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 55.927.065
 • Faiz Gelirleri 55.927.065
 • III. ÖZ SERMAYE 55.927.065
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 55.927.065
 • A. Sermaye 55.927.065
 • Kar Payı Gelirleri 55.927.065
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 24.300.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 24.300.000
 • Satış Karları 24.300.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 384.389
 • 5. Maliyet Artış Fonu 384.389
 • Diğer Giderler (-) 384.389
 • F. Net Dönem Karı -384.389
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -384.389
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -384.389
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 5.391.474
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 5.391.474
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 193.240.184
 • P A S İ F T O P L A M I 193.240.184
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 50.454.746
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 50.454.746
 • 1. Satıştan İadeler (-) -39.309.890
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -39.309.890
 • 2. Satış İskontoları (-) 11.144.856
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 11.144.856
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 11.144.856
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 11.144.856
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -4.980.128
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -4.980.128
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.506.002
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -6.506.002
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.127.911
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.127.911
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -12.614.041
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -12.614.041
 • 4.1.3 Diğer -1.469.185
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1.469.185
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -3.375.077
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -3.375.077
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -139.511
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -139.511
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -3.235.566
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -3.235.566
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -3.235.566
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -3.235.566
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -3.235.566
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. VKFYO VAKIF YAT. ORT.
  2. 5,52
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 139,20
  3. 9,95

Azalan

  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 16,93
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,13
  3. -9,98
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,28
  3. -9,98
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 15,54
  3. -9,97
  1. ISBIR İŞBİR HOLDİNG
  2. 6.000,00
  3. -9,84

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,15
  3. -0,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK
  2. 17,79
  3. -4,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.