Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 3,65
 • Değişim :0,55 %
 • Hacim TL :1.856.564.584
 • Hacim Adet :508.963.462
* SG: 11.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • EMLAK KONUT GMYO Hisse Senedi
 • XGMYO,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUMAL : EKGYO | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 18.321.059.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 18.321.059.000
 • NAKİT DEĞERLER 18.321.059.000
 • 1.1 Kasa 1.032.215.000
 • A. Hazır Değerler 1.032.215.000
 • Kasa 1.032.215.000
 • B. Menkul Kıymetler 229.588.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 229.588.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 229.588.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.441.863.000
 • Acenteler 1.441.863.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.441.863.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.272.980.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.272.980.000
 • İkrazlar 1.272.980.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 13.774.822.000
 • E. Stoklar 13.774.822.000
 • İŞTİRAKLER 13.774.822.000
 • 6. Diğer Stoklar 569.591.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 569.591.000
 • Menkuller 569.591.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 18.321.059.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 18.321.059.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 18.321.059.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.585.597.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.585.597.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.585.597.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.460.987.000
 • Devam Eden Yatırımlar 1.460.987.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.460.987.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 936.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 936.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 936.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 53.128.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 53.128.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 53.128.000
 • AKTİF TOPLAMI 67.835.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 67.835.000
 • Reasürörler Payı (-) 67.835.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.711.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.711.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.711.000
 • A K T İ F T O P L A M I 19.906.656.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 19.906.656.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 19.906.656.000
 • 4.1 Bonolar 6.912.357.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.912.357.000
 • Maliyet Artış Fonu 6.912.357.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 370.750.000
 • A. Finansal Borçlar 370.750.000
 • Özel Fonlar 370.750.000
 • B. Ticari Borçlar 2.236.048.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.236.048.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.236.048.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 567.545.000
 • 2. Borç Senetleri 567.545.000
 • Alınan Primler 567.545.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.444.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.444.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.444.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.700.536.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.700.536.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.700.536.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.912.357.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.912.357.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.912.357.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.198.571.000
 • Diğer Gelirler 1.198.571.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.198.571.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.063.846.000
 • A. Finansal Borçlar 1.063.846.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.063.846.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 99.961.000
 • B. Ticari Borçlar 99.961.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 99.961.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 26.171.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 26.171.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 26.171.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.603.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.603.000
 • GENEL GİDERLER (-) 5.603.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.990.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.990.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.990.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 11.795.728.000
 • Faiz Gelirleri 11.795.728.000
 • III. ÖZ SERMAYE 11.795.728.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 11.795.728.000
 • A. Sermaye 11.795.728.000
 • Kar Payı Gelirleri 11.795.728.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 3.800.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 3.800.000.000
 • Satış Karları 3.800.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -262.857.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -262.857.000
 • Diğer Giderler (-) -262.857.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 511.347.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 511.347.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 19.906.656.000
 • P A S İ F T O P L A M I 19.906.656.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.802.489.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.802.489.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.380.359.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.380.359.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.422.130.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.422.130.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.422.130.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.422.130.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -52.281.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -52.281.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -142.262.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -142.262.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -194.543.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -194.543.000
 • 4.1.3 Diğer 1.227.587.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.227.587.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.065.535.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.065.535.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.065.535.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.065.535.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.065.535.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.065.535.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.065.535.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 43,56
  3. 10,00
  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 291,00
  3. 9,98
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 5,99
  3. 9,91
  1. DMSAS DEMISAS DOKUM
  2. 5,77
  3. 9,90

Azalan

  1. MEGAP MEGA POLIETILEN
  2. 2,91
  3. -56,57
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 187,20
  3. -10,00
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 31,40
  3. -9,98
  1. TIRE MONDI TIRE KUTSAN
  2. 19,84
  3. -9,98
  1. CMENT CIMENTAS
  2. 39,16
  3. -9,98

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,65
  3. 0,55
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,62
  3. 3,88
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,47
  3. 6,68
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,07
  3. 2,76
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,15
  3. 1,82

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 61,40
  3. 2,08
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,07
  3. 2,76
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,62
  3. 3,88
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 52,70
  3. -0,19
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 18,07
  3. 8,20
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.