EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar S

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 14,18
 • Değişim :3,05 %
 • Hacim TL :172.336.353
 • Hacim Adet :12.168.590
* SG: 12.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ECZACIBASI ILAC Hisse Senedi
 • XHOLD,XSIST,XTM25,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ECILC | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 716.716.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 716.716.000
 • NAKİT DEĞERLER 716.716.000
 • 1.1 Kasa 499.571.000
 • A. Hazır Değerler 499.571.000
 • Kasa 499.571.000
 • B. Menkul Kıymetler 338.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 338.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 338.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.337.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.337.000
 • Sigortalılar 2.337.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 133.582.000
 • Acenteler 133.582.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 133.582.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.043.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.043.000
 • İkrazlar 2.043.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 64.696.000
 • E. Stoklar 64.696.000
 • İŞTİRAKLER 64.696.000
 • 6. Diğer Stoklar 14.149.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 14.149.000
 • Menkuller 14.149.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 716.716.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 716.716.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 716.716.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.659.891.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.659.891.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.659.891.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 239.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 239.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 239.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.156.699.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.156.699.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.156.699.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 99.803.000
 • 15.3 Diğer 99.803.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 99.803.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 367.818.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 367.818.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 367.818.000
 • AKTİF TOPLAMI 6.178.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 6.178.000
 • Reasürörler Payı (-) 6.178.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 11.376.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.376.000
 • Ödenmiş Sermaye 11.376.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 8.115.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 8.115.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 8.115.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 9.663.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 9.663.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 9.663.000
 • A K T İ F T O P L A M I 3.376.607.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.376.607.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.376.607.000
 • 4.1 Bonolar 164.225.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 164.225.000
 • Maliyet Artış Fonu 164.225.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 15.995.000
 • A. Finansal Borçlar 15.995.000
 • Özel Fonlar 15.995.000
 • B. Ticari Borçlar 118.706.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 118.706.000
 • P A S İ F T O P L A M I 118.706.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.364.000
 • 2. Borç Senetleri 4.364.000
 • Alınan Primler 4.364.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.535.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.535.000
 • XII. KARŞILIKLAR 6.535.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.209.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.209.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.209.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.936.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.936.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.936.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 164.225.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 164.225.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 164.225.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 128.791.000
 • Diğer Gelirler 128.791.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 128.791.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 114.000
 • A. Finansal Borçlar 114.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 114.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.065.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.065.000
 • GENEL GİDERLER (-) 4.065.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 100.862.000
 • PASİF TOPLAMI 100.862.000
 • Personel Giderleri (-) 100.862.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.083.591.000
 • Faiz Gelirleri 3.083.591.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.083.591.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.083.519.000
 • A. Sermaye 3.083.519.000
 • Kar Payı Gelirleri 3.083.519.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 685.260.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 685.260.000
 • Satış Karları 685.260.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 105.777.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 105.777.000
 • MALİ GİDERLER (-) 105.777.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -10.010.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -10.010.000
 • Diğer Giderler (-) -10.010.000
 • F. Net Dönem Karı 10.010.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 10.010.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 10.010.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 168.095.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 168.095.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 72.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 72.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.376.607.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.376.607.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 430.104.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 430.104.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -259.362.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -259.362.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 170.742.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 170.742.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 170.742.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 170.742.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -83.108.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -83.108.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -44.667.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -44.667.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -127.775.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -127.775.000
 • 4.1.3 Diğer 42.967.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 42.967.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 180.116.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 180.116.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -18.034.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -18.034.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 162.082.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 162.082.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 168.873.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 168.873.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 3.440.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 165.433.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
  2. 9,57
  3. 10,00
  1. POLHO POLISAN HOLDING
  2. 6,38
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 20,90
  3. 10,00
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 10,57
  3. 9,99
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 47,90
  3. 9,96

Azalan

  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 28,26
  3. -10,00
  1. PAMEL PAMEL ELEKTRIK
  2. 168,50
  3. -9,99
  1. AKENR AK ENERJI
  2. 1,98
  3. -9,59
  1. TEKTU TEK-ART TURIZM
  2. 1,71
  3. -8,06
  1. BLCYT BILICI YATIRIM
  2. 11,90
  3. -7,75

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. -3,01
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,04
  3. 2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,63
  3. 3,58
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 62,40
  3. 1,63
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,00
  3. -0,70
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,44
  3. -3,20
  1. SISE SISE CAM
  2. 24,22
  3. -0,08
  1. SAHOL SABANCI HOLDING
  2. 23,68
  3. -1,91
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.