Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 12,12
 • Değişim :0,75 %
 • Hacim TL :6.775.203
 • Hacim Adet :554.158
* SG: 07.07.2022 - 13:03 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • DYO BOYA Hisse Senedi
 • XKMYA,XSKOC,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : DYOBY | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 698.508.907
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 698.508.907
 • NAKİT DEĞERLER 698.508.907
 • 1.1 Kasa 29.803.793
 • A. Hazır Değerler 29.803.793
 • Kasa 29.803.793
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 612.051
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 612.051
 • Sigortalılar 612.051
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 527.234.414
 • Acenteler 527.234.414
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 527.234.414
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.904.042
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.904.042
 • İkrazlar 2.904.042
 • 6.1 Kısa Vadeli 131.849.898
 • E. Stoklar 131.849.898
 • İŞTİRAKLER 131.849.898
 • 6. Diğer Stoklar 2.723.252
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.723.252
 • Menkuller 2.723.252
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 695.127.450
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 695.127.450
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 695.127.450
 • 8.1.3 Diğer 3.381.457
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 3.381.457
 • Gayrimenkuller 3.381.457
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 341.094.620
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 341.094.620
 • II. DURAN VARLIKLAR 341.094.620
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.073.105
 • Devam Eden Yatırımlar 2.073.105
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 2.073.105
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.236.460
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.236.460
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.236.460
 • AKTİF TOPLAMI 329.218.703
 • D. Maddi Duran Varlıklar 329.218.703
 • Reasürörler Payı (-) 329.218.703
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 7.083.300
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.083.300
 • Ödenmiş Sermaye 7.083.300
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.955.051
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.955.051
 • Nominal Sermaye 2.955.051
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.483.052
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.483.052
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.483.052
 • A K T İ F T O P L A M I 1.039.603.527
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.039.603.527
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.039.603.527
 • 4.1 Bonolar 623.481.656
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 623.481.656
 • Maliyet Artış Fonu 623.481.656
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 183.063.395
 • A. Finansal Borçlar 183.063.395
 • Özel Fonlar 183.063.395
 • B. Ticari Borçlar 282.245.600
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 282.245.600
 • P A S İ F T O P L A M I 282.245.600
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10.367.869
 • 2. Borç Senetleri 10.367.869
 • Alınan Primler 10.367.869
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 340.660
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 340.660
 • Diğer Teknik Karşılıklar 340.660
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 78.496.917
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 78.496.917
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 78.496.917
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 623.481.656
 • 8. Borç Reeskontu (-) 623.481.656
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 623.481.656
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 298.542.887
 • Diğer Gelirler 298.542.887
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 298.542.887
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 251.270.365
 • A. Finansal Borçlar 251.270.365
 • TEKNİK GİDERLER (-) 251.270.365
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 17.298.024
 • B. Ticari Borçlar 17.298.024
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 17.298.024
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 20.008.316
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 20.008.316
 • GENEL GİDERLER (-) 20.008.316
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 9.614.532
 • PASİF TOPLAMI 9.614.532
 • Personel Giderleri (-) 9.614.532
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 351.650
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 351.650
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 351.650
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 117.578.984
 • Faiz Gelirleri 117.578.984
 • III. ÖZ SERMAYE 117.578.984
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 117.578.984
 • A. Sermaye 117.578.984
 • Kar Payı Gelirleri 117.578.984
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 100.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 100.000.000
 • Satış Karları 100.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 4.895.110
 • 5. Maliyet Artış Fonu 4.895.110
 • Diğer Giderler (-) 4.895.110
 • F. Net Dönem Karı -4.895.110
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -4.895.110
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -4.895.110
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 416.144
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 416.144
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.039.603.527
 • P A S İ F T O P L A M I 1.039.603.527
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 683.180.279
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 683.180.279
 • 1. Satıştan İadeler (-) -491.252.577
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -491.252.577
 • 2. Satış İskontoları (-) 191.927.702
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 191.927.702
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 191.927.702
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 191.927.702
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -93.365.796
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -93.365.796
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -33.608.354
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -33.608.354
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -13.795.420
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -13.795.420
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -140.769.570
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -140.769.570
 • 4.1.3 Diğer 51.158.132
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 51.158.132
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.146.607
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.146.607
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -952.307
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -952.307
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.098.914
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.098.914
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.098.914
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 2.098.914
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 2.098.914
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. RUBNS RUBENIS TEKSTIL
  2. 15,12
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK.
  2. 27,44
  3. 9,94
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48

Azalan

  1. IZFAS IZMIR FIRCA
  2. 2,47
  3. -53,92
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 165,20
  3. -11,56
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING
  2. 44,50
  3. -7,29
  1. ULUSE ULUSOY ELEKTRIK
  2. 177,00
  3. -4,99
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,78
  3. 0,72
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,26
  3. 1,67

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 48,76
  3. 0,70
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,42
  3. 0,28
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 26,12
  3. -2,03
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.