Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 31,98
 • Değişim :2,83 %
 • Hacim TL :19.509.266
 • Hacim Adet :623.041
* SG: 16.08.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • DURAN DOGAN BASIM Hisse Senedi
 • XKAGT,XSIST,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : DURDO | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 61.178.082
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 61.178.082
 • NAKİT DEĞERLER 61.178.082
 • 1.1 Kasa 9.001.206
 • A. Hazır Değerler 9.001.206
 • Kasa 9.001.206
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 92.648
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 92.648
 • Sigortalılar 92.648
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 24.261.544
 • Acenteler 24.261.544
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 24.261.544
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 66.337
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 66.337
 • İkrazlar 66.337
 • 6.1 Kısa Vadeli 24.247.909
 • E. Stoklar 24.247.909
 • İŞTİRAKLER 24.247.909
 • 6. Diğer Stoklar 3.508.438
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.508.438
 • Menkuller 3.508.438
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 61.178.082
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 61.178.082
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 61.178.082
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 80.067.859
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 80.067.859
 • II. DURAN VARLIKLAR 80.067.859
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 263.473
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 263.473
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 263.473
 • AKTİF TOPLAMI 76.779.703
 • D. Maddi Duran Varlıklar 76.779.703
 • Reasürörler Payı (-) 76.779.703
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.289.831
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.289.831
 • Ödenmiş Sermaye 1.289.831
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 15.525
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 15.525
 • Kanuni Yedek Akçeler 15.525
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.719.327
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.719.327
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.719.327
 • A K T İ F T O P L A M I 141.245.941
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 141.245.941
 • Yeniden Değerleme Fonu 141.245.941
 • 4.1 Bonolar 63.689.552
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 63.689.552
 • Maliyet Artış Fonu 63.689.552
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 32.833.307
 • A. Finansal Borçlar 32.833.307
 • Özel Fonlar 32.833.307
 • B. Ticari Borçlar 24.872.534
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 24.872.534
 • P A S İ F T O P L A M I 24.872.534
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 48.447
 • 2. Borç Senetleri 48.447
 • Alınan Primler 48.447
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.370
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.370
 • XII. KARŞILIKLAR 6.370
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 244.707
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 244.707
 • Diğer Teknik Karşılıklar 244.707
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 5.668.526
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 5.668.526
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 5.668.526
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 63.689.552
 • 8. Borç Reeskontu (-) 63.689.552
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 63.689.552
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 37.099.762
 • Diğer Gelirler 37.099.762
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 37.099.762
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 23.601.939
 • A. Finansal Borçlar 23.601.939
 • TEKNİK GİDERLER (-) 23.601.939
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 8.384.800
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 8.384.800
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 8.384.800
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.112.363
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.112.363
 • GENEL GİDERLER (-) 4.112.363
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.000.660
 • PASİF TOPLAMI 1.000.660
 • Personel Giderleri (-) 1.000.660
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 40.456.627
 • Faiz Gelirleri 40.456.627
 • III. ÖZ SERMAYE 40.456.627
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 40.427.120
 • A. Sermaye 40.427.120
 • Kar Payı Gelirleri 40.427.120
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 16.575.788
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 16.575.788
 • Satış Karları 16.575.788
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 6.436.501
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 6.436.501
 • MALİ GİDERLER (-) 6.436.501
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 379.020
 • 5. Maliyet Artış Fonu 379.020
 • Diğer Giderler (-) 379.020
 • F. Net Dönem Karı -379.020
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -379.020
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -379.020
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 325.455
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 325.455
 • 2. ........... Yılı Zararı 29.507
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 29.507
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 141.245.941
 • P A S İ F T O P L A M I 141.245.941
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 103.539.036
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 103.539.036
 • 1. Satıştan İadeler (-) -77.220.153
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -77.220.153
 • 2. Satış İskontoları (-) 26.318.883
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 26.318.883
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 26.318.883
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 26.318.883
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -7.514.266
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -7.514.266
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.604.842
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -7.604.842
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -15.119.108
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -15.119.108
 • 4.1.3 Diğer 11.199.775
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 11.199.775
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 6.707.281
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 6.707.281
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -268.855
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -268.855
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 6.976.136
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 6.976.136
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 6.976.136
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 6.976.136
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -7
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 6.976.143
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. CMENT CIMENTAS
  2. 45,32
  3. 10,00
  1. MRSHL MARSHALL
  2. 233,20
  3. 10,00
  1. CMBTN CIMBETON
  2. 264,30
  3. 9,99
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 12,78
  3. 9,98
  1. INTEM INTEMA
  2. 88,15
  3. 9,98

Azalan

  1. AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING
  2. 73,85
  3. -9,99
  1. MANAS MANAS ENERJI YONETIMI
  2. 23,48
  3. -9,97
  1. GZNMI GEZINOMI SEYAHAT
  2. 56,60
  3. -9,94
  1. ATEKS AKIN TEKSTIL
  2. 44,50
  3. -7,64
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 6,17
  3. -7,08

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,60
  3. 2,19
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. 0,57
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 3,86
  3. 9,97
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,18
  3. 2,83
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,46
  3. 1,59

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 67,85
  3. 6,68
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 299,90
  3. 4,31
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,60
  3. 2,19
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,58
  3. 3,52
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 19,30
  3. 5,46
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.