Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 3,19
 • Değişim :3,91 %
 • Hacim TL :353.431.770
 • Hacim Adet :112.052.614
* SG: 01.12.2021 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • DOĞAN HOLDİNG Hisse Senedi
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : DOHOL | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 4.633.858.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 4.633.858.000
 • NAKİT DEĞERLER 4.633.858.000
 • 1.1 Kasa 1.628.745.000
 • A. Hazır Değerler 1.628.745.000
 • Kasa 1.628.745.000
 • B. Menkul Kıymetler 60.045.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 60.045.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 60.045.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 104.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 104.000
 • Sigortalılar 104.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.056.994.000
 • Acenteler 2.056.994.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.056.994.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 51.469.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 51.469.000
 • İkrazlar 51.469.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 532.763.000
 • E. Stoklar 532.763.000
 • İŞTİRAKLER 532.763.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 533.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 533.000
 • İştirakler 533.000
 • 6. Diğer Stoklar 303.205.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 303.205.000
 • Menkuller 303.205.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 4.633.858.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 4.633.858.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.633.858.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.971.292.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.971.292.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.971.292.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 17.870.000
 • Devam Eden Yatırımlar 17.870.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 17.870.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 20.247.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 20.247.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 20.247.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 81.931.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 81.931.000
 • Reasürörler Payı (-) 81.931.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 332.110.000
 • 15.3 Diğer 332.110.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 332.110.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 563.302.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 563.302.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 563.302.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.274.700.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.274.700.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.274.700.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.459.795.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.459.795.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.459.795.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 403.713.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 403.713.000
 • Nominal Sermaye 403.713.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 59.046.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 59.046.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 59.046.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 162.291.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 162.291.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 162.291.000
 • A K T İ F T O P L A M I 8.605.150.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 8.605.150.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 8.605.150.000
 • 4.1 Bonolar 4.060.716.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 4.060.716.000
 • Maliyet Artış Fonu 4.060.716.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.397.401.000
 • A. Finansal Borçlar 2.397.401.000
 • Özel Fonlar 2.397.401.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 305.000
 • Net Dönem Karı 305.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 305.000
 • B. Ticari Borçlar 1.165.071.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.165.071.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.165.071.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 275.434.000
 • 2. Borç Senetleri 275.434.000
 • Alınan Primler 275.434.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 13.395.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 13.395.000
 • XII. KARŞILIKLAR 13.395.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 52.050.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 52.050.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 52.050.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 117.033.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 117.033.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 117.033.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 4.060.716.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 4.060.716.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 4.060.716.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.756.077.000
 • Diğer Gelirler 1.756.077.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.756.077.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 642.983.000
 • A. Finansal Borçlar 642.983.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 642.983.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 610.504.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 610.504.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 610.504.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 15.663.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 15.663.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 15.663.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 115.883.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 115.883.000
 • GENEL GİDERLER (-) 115.883.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 121.107.000
 • PASİF TOPLAMI 121.107.000
 • Personel Giderleri (-) 121.107.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 18.592.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 18.592.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 18.592.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.788.357.000
 • Faiz Gelirleri 2.788.357.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.788.357.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.367.296.000
 • A. Sermaye 2.367.296.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.367.296.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.616.938.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.616.938.000
 • Satış Karları 2.616.938.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 143.526.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 143.526.000
 • MALİ GİDERLER (-) 143.526.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -258.686.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -258.686.000
 • Diğer Giderler (-) -258.686.000
 • F. Net Dönem Karı 256.606.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 256.606.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 256.606.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 312.427.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 312.427.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 421.061.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 421.061.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 8.605.150.000
 • P A S İ F T O P L A M I 8.605.150.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 7.393.838.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 7.393.838.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -6.421.761.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -6.421.761.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 972.077.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 972.077.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 972.077.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 972.077.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -579.450.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -579.450.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -295.343.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -295.343.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -874.793.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -874.793.000
 • 4.1.3 Diğer 97.284.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 97.284.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -278.096.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -278.096.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -10.751.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -10.751.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -267.345.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -267.345.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -267.345.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -267.345.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -21.395.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -245.950.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BURCE BURÇELİK
  2. 26,40
  3. 10,00
  1. TETMT TETAMAT GIDA YATIRIMLARI
  2. 254,10
  3. 10,00
  1. ISBTR İŞ BANKASI (B)
  2. 46.585,00
  3. 10,00
  1. ISATR İŞ BANKASI (A)
  2. 283.356,70
  3. 10,00
  1. QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI
  2. 14,42
  3. 9,99

Azalan

  1. ARDYZ ARD BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
  2. 7,92
  3. -86,11
  1. ADESE ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET
  2. 1,00
  3. -31,03
  1. RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG
  2. 19,23
  3. -9,97
  1. KUTPO KÜTAHYA PORSELEN
  2. 116,50
  3. -9,97
  1. DOBUR DOĞAN BURDA
  2. 212,30
  3. -9,97

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 3,30
  3. 4,10
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 11,64
  3. 1,93
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,28
  3. 1,79
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 1,49
  3. 0,68
  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 8,96
  3. 4,80

LOT

  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 11,64
  3. 1,93
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 18,41
  3. 6,91
  1. SISE ŞİŞE CAM
  2. 12,97
  3. 3,35
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 45,58
  3. 5,02
  1. ASELS ASELSAN
  2. 21,84
  3. 0,46
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.