Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 75,35
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :26.129.427
 • Hacim Adet :348.396
* SG: 30.06.2022 - 17:55 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • DOGUS OTOMOTIV Hisse Senedi
 • XKURY,XSIST,XTCRT,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : DOAS | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.111.889.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.111.889.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.111.889.000
 • 1.1 Kasa 74.872.000
 • A. Hazır Değerler 74.872.000
 • Kasa 74.872.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.045.234.000
 • Acenteler 1.045.234.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.045.234.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 109.861.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 109.861.000
 • İkrazlar 109.861.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.827.825.000
 • E. Stoklar 1.827.825.000
 • İŞTİRAKLER 1.827.825.000
 • 6. Diğer Stoklar 54.097.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 54.097.000
 • Menkuller 54.097.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.111.889.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.111.889.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.111.889.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.928.153.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.928.153.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.928.153.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 497.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 497.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 497.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 548.502.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 548.502.000
 • Reasürörler Payı (-) 548.502.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 335.503.000
 • 15.3 Diğer 335.503.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 335.503.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 19.499.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 19.499.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 19.499.000
 • AKTİF TOPLAMI 963.154.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 963.154.000
 • Reasürörler Payı (-) 963.154.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 30.236.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.236.000
 • Ödenmiş Sermaye 30.236.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 20.585.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 20.585.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 20.585.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 10.177.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 10.177.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 10.177.000
 • A K T İ F T O P L A M I 5.040.042.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.040.042.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 5.040.042.000
 • 4.1 Bonolar 3.743.273.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.743.273.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.743.273.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.554.703.000
 • A. Finansal Borçlar 2.554.703.000
 • Özel Fonlar 2.554.703.000
 • B. Ticari Borçlar 1.034.420.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.034.420.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.034.420.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 22.902.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 22.902.000
 • XII. KARŞILIKLAR 22.902.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 73.597.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 73.597.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 73.597.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.743.273.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.743.273.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.743.273.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 43.539.000
 • Diğer Gelirler 43.539.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 43.539.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 10.523.000
 • A. Finansal Borçlar 10.523.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 10.523.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 31.323.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 31.323.000
 • GENEL GİDERLER (-) 31.323.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 840.000
 • PASİF TOPLAMI 840.000
 • Personel Giderleri (-) 840.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 853.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 853.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 853.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.253.230.000
 • Faiz Gelirleri 1.253.230.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.253.230.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.248.550.000
 • A. Sermaye 1.248.550.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.248.550.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 220.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 220.000.000
 • Satış Karları 220.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 23.115.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 23.115.000
 • MALİ GİDERLER (-) 23.115.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -227.477.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -227.477.000
 • Diğer Giderler (-) -227.477.000
 • F. Net Dönem Karı 7.193.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 7.193.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 7.193.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 446.293.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 446.293.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 4.680.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 4.680.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 5.040.042.000
 • P A S İ F T O P L A M I 5.040.042.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 8.502.717.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 8.502.717.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -7.615.702.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -7.615.702.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 887.015.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 887.015.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 887.015.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 887.015.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -290.901.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -290.901.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -297.620.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -297.620.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -588.521.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -588.521.000
 • 4.1.3 Diğer 298.494.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 298.494.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 161.834.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 161.834.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -19.530.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -19.530.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 142.304.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 142.304.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 142.304.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 142.304.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 58.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 142.246.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. EGCEY EGELI&CO ENERJI YATIRIM
  2. 2,04
  3. 9,68
  1. EGCYH EGELI&CO YATIRIM HOLDING
  2. 1,27
  3. 9,48
  1. MEMSA MENSA
  2. 0,31
  3. 6,90
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU
  2. 24,82
  3. 2,22

Azalan

  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88
  1. BMELK PAMUKOVA ELEKTRIK
  2. 28,50
  3. -0,70
  1. MAREN MARGUN ENERJI
  2. 8,37
  3. -0,48
  1. USDTRF ABD HAZ BONOSU DOLAR BYF
  2. 367,90
  3. -0,22

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,64
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,33
  3. 0,00
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 2,01
  3. 0,00
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 2,89
  3. 0,00
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,50
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 46,80
  3. 0,00
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,50
  3. 0,00
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 27,14
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 22,86
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR (D)
  2. 11,28
  3. 0,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.