Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 30,88
 • Değişim :1,91 %
 • Hacim TL :234.619
 • Hacim Adet :7.653
* SG: 18.06.2021 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ÇİMENTAŞ Hisse Senedi
 • XIKIU,XSIZM,XTAST,XTUMY,XUSIN,XUTUM : CMENT | Piyasa Oncesi islem Platformu
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 488.299.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 488.299.000
 • NAKİT DEĞERLER 488.299.000
 • 1.1 Kasa 49.209.000
 • A. Hazır Değerler 49.209.000
 • Kasa 49.209.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 275.882.000
 • Acenteler 275.882.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 275.882.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 31.803.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 31.803.000
 • İkrazlar 31.803.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 120.943.000
 • E. Stoklar 120.943.000
 • İŞTİRAKLER 120.943.000
 • 6. Diğer Stoklar 10.462.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.462.000
 • Menkuller 10.462.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 488.299.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 488.299.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 488.299.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.043.353.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.043.353.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.043.353.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.643.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.643.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.643.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 258.384.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 258.384.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 258.384.000
 • AKTİF TOPLAMI 530.294.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 530.294.000
 • Reasürörler Payı (-) 530.294.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 194.941.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 194.941.000
 • Ödenmiş Sermaye 194.941.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 186.643.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 186.643.000
 • Nominal Sermaye 186.643.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 27.725.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 27.725.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 27.725.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 30.366.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 30.366.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 30.366.000
 • A K T İ F T O P L A M I 1.531.652.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.531.652.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.531.652.000
 • 4.1 Bonolar 267.148.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 267.148.000
 • Maliyet Artış Fonu 267.148.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 21.490.000
 • A. Finansal Borçlar 21.490.000
 • Özel Fonlar 21.490.000
 • B. Ticari Borçlar 195.036.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 195.036.000
 • P A S İ F T O P L A M I 195.036.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 11.324.000
 • 2. Borç Senetleri 11.324.000
 • Alınan Primler 11.324.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.097.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.097.000
 • XII. KARŞILIKLAR 6.097.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.827.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.827.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.827.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 19.591.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 19.591.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 19.591.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 267.148.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 267.148.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 267.148.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 91.786.000
 • Diğer Gelirler 91.786.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 91.786.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 138.000
 • A. Finansal Borçlar 138.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 138.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 19.707.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 19.707.000
 • GENEL GİDERLER (-) 19.707.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 39.905.000
 • PASİF TOPLAMI 39.905.000
 • Personel Giderleri (-) 39.905.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 7.373.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 7.373.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 7.373.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.172.718.000
 • Faiz Gelirleri 1.172.718.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.172.718.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.002.550.000
 • A. Sermaye 1.002.550.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.002.550.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 87.112.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 87.112.000
 • Satış Karları 87.112.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -3.381.000
 • C. Emisyon Primi -3.381.000
 • Kira Gelirleri -3.381.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 20.069.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 20.069.000
 • MALİ GİDERLER (-) 20.069.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -5.766.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -5.766.000
 • Diğer Giderler (-) -5.766.000
 • F. Net Dönem Karı 5.766.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 5.766.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 5.766.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 57.424.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 57.424.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 170.168.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 170.168.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.531.652.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.531.652.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 620.446.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 620.446.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -524.479.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -524.479.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 95.967.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 95.967.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 95.967.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 95.967.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -15.644.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -15.644.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -78.142.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -78.142.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -93.786.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -93.786.000
 • 4.1.3 Diğer 2.181.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.181.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 7.380.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 7.380.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -10.965.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -10.965.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -3.585.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -3.585.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -3.585.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -3.585.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -9.086.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 5.501.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. VKFYO VAKIF YAT. ORT.
  2. 5,52
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 139,20
  3. 9,95

Azalan

  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 16,93
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,13
  3. -9,98
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,28
  3. -9,98
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 15,54
  3. -9,97
  1. ISBIR İŞBİR HOLDİNG
  2. 6.000,00
  3. -9,84

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,15
  3. -0,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK
  2. 17,79
  3. -4,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.