Çelebi Hava Servisi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 375,10
 • Değişim :4,4 %
 • Hacim TL :166.753.732
 • Hacim Adet :448.190
* SG: 16.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • CELEBI Hisse Senedi
 • XSIST,XUHIZ,XULAS,XULUS,XUTUM,XYUZO : CLEBI | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 321.549.898
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 321.549.898
 • NAKİT DEĞERLER 321.549.898
 • 1.1 Kasa 130.009.701
 • A. Hazır Değerler 130.009.701
 • Kasa 130.009.701
 • B. Menkul Kıymetler 18.380.417
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 18.380.417
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 18.380.417
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 128.227.435
 • Acenteler 128.227.435
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 128.227.435
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 8.285.524
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 8.285.524
 • İkrazlar 8.285.524
 • 6.1 Kısa Vadeli 12.156.003
 • E. Stoklar 12.156.003
 • İŞTİRAKLER 12.156.003
 • 6. Diğer Stoklar 24.490.818
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 24.490.818
 • Menkuller 24.490.818
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 321.549.898
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 321.549.898
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 321.549.898
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 516.340.318
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 516.340.318
 • II. DURAN VARLIKLAR 516.340.318
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 31.337.355
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 31.337.355
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 31.337.355
 • 15.2 Menkul Değerlerin 20.528
 • C. Finansal Duran Varlıklar 20.528
 • Reasürörler Payı (-) 20.528
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 56.007.179
 • 15.3 Diğer 56.007.179
 • Muallak Hasar Karşılığı 56.007.179
 • AKTİF TOPLAMI 152.689.714
 • D. Maddi Duran Varlıklar 152.689.714
 • Reasürörler Payı (-) 152.689.714
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 191.410.013
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 191.410.013
 • Ödenmiş Sermaye 191.410.013
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 33.564.764
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 33.564.764
 • Nominal Sermaye 33.564.764
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 48.768.596
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 48.768.596
 • Kanuni Yedek Akçeler 48.768.596
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 36.106.933
 • F. Diğer Duran Varlıklar 36.106.933
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 36.106.933
 • A K T İ F T O P L A M I 837.890.216
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 837.890.216
 • Yeniden Değerleme Fonu 837.890.216
 • 4.1 Bonolar 273.674.564
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 273.674.564
 • Maliyet Artış Fonu 273.674.564
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 117.867.592
 • A. Finansal Borçlar 117.867.592
 • Özel Fonlar 117.867.592
 • B. Ticari Borçlar 75.416.035
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 75.416.035
 • P A S İ F T O P L A M I 75.416.035
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.706.222
 • 2. Borç Senetleri 8.706.222
 • Alınan Primler 8.706.222
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 10.690.855
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 10.690.855
 • XII. KARŞILIKLAR 10.690.855
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 8.773.922
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 8.773.922
 • Diğer Teknik Karşılıklar 8.773.922
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 50.626.305
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 50.626.305
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 50.626.305
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 273.674.564
 • 8. Borç Reeskontu (-) 273.674.564
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 273.674.564
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 418.283.931
 • Diğer Gelirler 418.283.931
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 418.283.931
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 255.995.683
 • A. Finansal Borçlar 255.995.683
 • TEKNİK GİDERLER (-) 255.995.683
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 11.328.821
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 11.328.821
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 11.328.821
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 22.059.532
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 22.059.532
 • GENEL GİDERLER (-) 22.059.532
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 6.368.320
 • PASİF TOPLAMI 6.368.320
 • Personel Giderleri (-) 6.368.320
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 122.531.575
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 122.531.575
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 122.531.575
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 145.931.721
 • Faiz Gelirleri 145.931.721
 • III. ÖZ SERMAYE 145.931.721
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 136.353.826
 • A. Sermaye 136.353.826
 • Kar Payı Gelirleri 136.353.826
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 24.300.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 24.300.000
 • Satış Karları 24.300.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -28.689.708
 • 5. Maliyet Artış Fonu -28.689.708
 • Diğer Giderler (-) -28.689.708
 • F. Net Dönem Karı 28.689.708
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 28.689.708
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 28.689.708
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 40.181.456
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 40.181.456
 • 2. ........... Yılı Zararı 9.577.895
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 9.577.895
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 837.890.216
 • P A S İ F T O P L A M I 837.890.216
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 690.981.665
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 690.981.665
 • 1. Satıştan İadeler (-) -473.643.262
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -473.643.262
 • 2. Satış İskontoları (-) 217.338.403
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 217.338.403
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 217.338.403
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 217.338.403
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -95.403.223
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -95.403.223
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -95.403.223
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -95.403.223
 • 4.1.3 Diğer 121.935.180
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 121.935.180
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 100.120.292
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 100.120.292
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -21.313.770
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -21.313.770
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 78.806.522
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 78.806.522
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 78.806.522
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 78.806.522
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 1.117.494
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 77.689.028
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. CMENT CIMENTAS
  2. 45,32
  3. 10,00
  1. MRSHL MARSHALL
  2. 233,20
  3. 10,00
  1. CMBTN CIMBETON
  2. 264,30
  3. 9,99
  1. TRCAS TURCAS PETROL
  2. 12,78
  3. 9,98
  1. INTEM INTEMA
  2. 88,15
  3. 9,98

Azalan

  1. AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING
  2. 73,85
  3. -9,99
  1. MANAS MANAS ENERJI YONETIMI
  2. 23,48
  3. -9,97
  1. GZNMI GEZINOMI SEYAHAT
  2. 56,60
  3. -9,94
  1. ATEKS AKIN TEKSTIL
  2. 44,50
  3. -7,64
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 6,17
  3. -7,08

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,60
  3. 2,19
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,54
  3. 0,57
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 3,86
  3. 9,97
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,18
  3. 2,83
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,46
  3. 1,59

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 67,85
  3. 6,68
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 299,90
  3. 4,31
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,60
  3. 2,19
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,58
  3. 3,52
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 19,30
  3. 5,46
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.