Coca Cola İçecek A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 78,80
 • Değişim :-1,31 %
 • Hacim TL :12.150.847
 • Hacim Adet :153.719
* SG: 16.06.2021 - 18:05 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • COCA COLA İÇECEK Hisse Senedi
 • XGIDA,XKURY,XSIST,XTMTU,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : CCOLA | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 5.824.758.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 5.824.758.000
 • NAKİT DEĞERLER 5.824.758.000
 • 1.1 Kasa 3.644.122.000
 • A. Hazır Değerler 3.644.122.000
 • Kasa 3.644.122.000
 • B. Menkul Kıymetler 30.075.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 30.075.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 30.075.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.694.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.694.000
 • Sigortalılar 1.694.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.043.991.000
 • Acenteler 1.043.991.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.043.991.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 51.785.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 51.785.000
 • İkrazlar 51.785.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 607.222.000
 • E. Stoklar 607.222.000
 • İŞTİRAKLER 607.222.000
 • 6. Diğer Stoklar 445.869.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 445.869.000
 • Menkuller 445.869.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 5.824.758.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 5.824.758.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 5.824.758.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 7.395.276.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.395.276.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 7.395.276.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 10.875.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 10.875.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 10.875.000
 • AKTİF TOPLAMI 5.095.025.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.095.025.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.095.025.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.099.317.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.099.317.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.099.317.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 677.470.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 677.470.000
 • Nominal Sermaye 677.470.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 190.059.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 190.059.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 190.059.000
 • A K T İ F T O P L A M I 13.220.034.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13.220.034.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 13.220.034.000
 • 4.1 Bonolar 2.470.002.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.470.002.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.470.002.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 811.312.000
 • A. Finansal Borçlar 811.312.000
 • Özel Fonlar 811.312.000
 • B. Ticari Borçlar 1.161.633.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.161.633.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.161.633.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 313.843.000
 • 2. Borç Senetleri 313.843.000
 • Alınan Primler 313.843.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 24.972.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 24.972.000
 • XII. KARŞILIKLAR 24.972.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 89.240.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 89.240.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 89.240.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 69.002.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 69.002.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 69.002.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.470.002.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.470.002.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.470.002.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 5.388.268.000
 • Diğer Gelirler 5.388.268.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5.388.268.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4.793.755.000
 • A. Finansal Borçlar 4.793.755.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 4.793.755.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 39.220.000
 • B. Ticari Borçlar 39.220.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 39.220.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 80.471.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 80.471.000
 • GENEL GİDERLER (-) 80.471.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 362.631.000
 • PASİF TOPLAMI 362.631.000
 • Personel Giderleri (-) 362.631.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 112.191.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 112.191.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 112.191.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 5.361.764.000
 • Faiz Gelirleri 5.361.764.000
 • III. ÖZ SERMAYE 5.361.764.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 4.632.883.000
 • A. Sermaye 4.632.883.000
 • Kar Payı Gelirleri 4.632.883.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 254.371.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 254.371.000
 • Satış Karları 254.371.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan -8.559.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı -8.559.000
 • MALİ GİDERLER (-) -8.559.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.972.981.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.972.981.000
 • Diğer Giderler (-) -1.972.981.000
 • F. Net Dönem Karı 1.972.981.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.972.981.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.972.981.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 136.553.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 136.553.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 728.881.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 728.881.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 13.220.034.000
 • P A S İ F T O P L A M I 13.220.034.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 6.864.655.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 6.864.655.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.509.512.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.509.512.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 2.355.143.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 2.355.143.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.355.143.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.355.143.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.255.010.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.255.010.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -277.283.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -277.283.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.532.293.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.532.293.000
 • 4.1.3 Diğer 822.850.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 822.850.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 582.178.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 582.178.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -131.345.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -131.345.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 450.833.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 450.833.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 450.833.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 450.833.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 64.675.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 386.158.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. PENTA PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
  2. 35,20
  3. 10,00
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,98
  3. 10,00
  1. UMPAS UMPAŞ HOLDİNG
  2. 1,32
  3. 10,00
  1. ISKUR İŞ BANKASI (KUR.)
  2. 320.100,00
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00

Azalan

  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 19,17
  3. -10,00
  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 20,90
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,31
  3. -9,98
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 115,10
  3. -9,94
  1. UTPYA UTOPYA TURİZM
  2. 23,40
  3. -9,93

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,22
  3. 1,37
  1. BOBET BOĞAZİÇİ BETON
  2. 5,44
  3. -9,78
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG
  2. 2,32
  3. -9,73
  1. DOHOL DOĞAN HOLDİNG
  2. 2,95
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,32
  3. -1,17
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,36
  3. -0,71
  1. BOBET BOĞAZİÇİ BETON
  2. 5,44
  3. -9,78
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 126,60
  3. 1,77
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.