Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 2,95
 • Değişim :1,03 %
 • Hacim TL :79.722.754
 • Hacim Adet :27.059.974
* SG: 09.08.2022 - 17:49 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • BURSA CIMENTO Hisse Senedi
 • XSBUR,XTAST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BUCIM | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 561.595.164
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 561.595.164
 • NAKİT DEĞERLER 561.595.164
 • 1.1 Kasa 65.001.504
 • A. Hazır Değerler 65.001.504
 • Kasa 65.001.504
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 295.539.441
 • Acenteler 295.539.441
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 295.539.441
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 534.658
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 534.658
 • İkrazlar 534.658
 • 6.1 Kısa Vadeli 170.990.427
 • E. Stoklar 170.990.427
 • İŞTİRAKLER 170.990.427
 • 6. Diğer Stoklar 29.529.134
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 29.529.134
 • Menkuller 29.529.134
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 561.595.164
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 561.595.164
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 561.595.164
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 311.156.792
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 311.156.792
 • II. DURAN VARLIKLAR 311.156.792
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 279.461
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 279.461
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 279.461
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.555.398
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.555.398
 • Reasürörler Payı (-) 2.555.398
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 51.007.368
 • 15.3 Diğer 51.007.368
 • Muallak Hasar Karşılığı 51.007.368
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.421.186
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.421.186
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.421.186
 • AKTİF TOPLAMI 230.879.956
 • D. Maddi Duran Varlıklar 230.879.956
 • Reasürörler Payı (-) 230.879.956
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 6.523.434
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.523.434
 • Ödenmiş Sermaye 6.523.434
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 8.747.601
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 8.747.601
 • Kanuni Yedek Akçeler 8.747.601
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 9.742.388
 • F. Diğer Duran Varlıklar 9.742.388
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 9.742.388
 • A K T İ F T O P L A M I 872.751.956
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 872.751.956
 • Yeniden Değerleme Fonu 872.751.956
 • 4.1 Bonolar 271.436.944
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 271.436.944
 • Maliyet Artış Fonu 271.436.944
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 117.082.635
 • A. Finansal Borçlar 117.082.635
 • Özel Fonlar 117.082.635
 • B. Ticari Borçlar 113.233.938
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 113.233.938
 • P A S İ F T O P L A M I 113.233.938
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.026.147
 • 2. Borç Senetleri 3.026.147
 • Alınan Primler 3.026.147
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.909.189
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.909.189
 • XII. KARŞILIKLAR 6.909.189
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 27.728.219
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 27.728.219
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 27.728.219
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 271.436.944
 • 8. Borç Reeskontu (-) 271.436.944
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 271.436.944
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 42.395.900
 • Diğer Gelirler 42.395.900
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 42.395.900
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 18.572.500
 • A. Finansal Borçlar 18.572.500
 • TEKNİK GİDERLER (-) 18.572.500
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 23.497.555
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 23.497.555
 • GENEL GİDERLER (-) 23.497.555
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 325.845
 • PASİF TOPLAMI 325.845
 • Personel Giderleri (-) 325.845
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 558.919.112
 • Faiz Gelirleri 558.919.112
 • III. ÖZ SERMAYE 558.919.112
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 436.986.496
 • A. Sermaye 436.986.496
 • Kar Payı Gelirleri 436.986.496
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 105.815.808
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 105.815.808
 • Satış Karları 105.815.808
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -1.784.553
 • C. Emisyon Primi -1.784.553
 • Kira Gelirleri -1.784.553
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 52.805.140
 • 5. Maliyet Artış Fonu 52.805.140
 • Diğer Giderler (-) 52.805.140
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 56.587.263
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 56.587.263
 • 2. ........... Yılı Zararı 121.932.616
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 121.932.616
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 872.751.956
 • P A S İ F T O P L A M I 872.751.956
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 922.013.254
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 922.013.254
 • 1. Satıştan İadeler (-) -720.617.931
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -720.617.931
 • 2. Satış İskontoları (-) 201.395.323
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 201.395.323
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 201.395.323
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 201.395.323
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -50.646.647
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -50.646.647
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -36.876.165
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -36.876.165
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -4.145.715
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -4.145.715
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -91.668.527
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -91.668.527
 • 4.1.3 Diğer 109.726.796
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 109.726.796
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 116.350.604
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 116.350.604
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -25.079.182
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -25.079.182
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 91.271.422
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 91.271.422
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 91.271.422
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 91.271.422
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 20.049.649
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 71.221.773
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DOGUB DOGUSAN
  2. 4,84
  3. 10,00
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL
  2. 22,00
  3. 10,00
  1. NTGAZ NATURELGAZ
  2. 13,98
  3. 9,99
  1. OBASE OBASE BILGISAYAR
  2. 16,89
  3. 9,96
  1. ALKA ALKIM KAGIT
  2. 47,24
  3. 9,96

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 240,60
  3. -9,99
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 35,96
  3. -9,96
  1. AKSUE AKSU ENERJI
  2. 28,94
  3. -9,96
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 3,65
  3. -9,88
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,61
  3. -9,55

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,48
  3. 1,16
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,00
  3. -5,66
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,26
  3. 1,15
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 2,60
  3. 9,70
  1. MOBTL MOBILTEL ILETISIM
  2. 2,01
  3. 6,91

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 59,10
  3. 0,60
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 6,00
  3. -5,66
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 283,90
  3. 3,80
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 50,35
  3. -3,17
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,26
  3. 1,15
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.