Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 19,76
 • Değişim :-0,25 %
 • Hacim TL :2.867.025
 • Hacim Adet :145.862
* SG: 07.07.2022 - 17:58 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • BATI CIMENTO Hisse Senedi
 • XSIZM,XTAST,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BTCIM | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 451.212.386
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 451.212.386
 • NAKİT DEĞERLER 451.212.386
 • 1.1 Kasa 157.636.740
 • A. Hazır Değerler 157.636.740
 • Kasa 157.636.740
 • B. Menkul Kıymetler 7.325.920
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 7.325.920
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.325.920
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 178.622.946
 • Acenteler 178.622.946
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 178.622.946
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.402.814
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.402.814
 • İkrazlar 3.402.814
 • 6.1 Kısa Vadeli 69.875.259
 • E. Stoklar 69.875.259
 • İŞTİRAKLER 69.875.259
 • 6. Diğer Stoklar 34.348.707
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 34.348.707
 • Menkuller 34.348.707
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 451.212.386
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 451.212.386
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 451.212.386
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.320.985.949
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.320.985.949
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.320.985.949
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.324.672
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.324.672
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.324.672
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.435.416
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.435.416
 • Reasürörler Payı (-) 1.435.416
 • AKTİF TOPLAMI 1.072.916.659
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.072.916.659
 • Reasürörler Payı (-) 1.072.916.659
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 154.630.857
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 154.630.857
 • Ödenmiş Sermaye 154.630.857
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 22.245.921
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 22.245.921
 • Kanuni Yedek Akçeler 22.245.921
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 68.432.424
 • F. Diğer Duran Varlıklar 68.432.424
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 68.432.424
 • A K T İ F T O P L A M I 1.772.198.335
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.772.198.335
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.772.198.335
 • 4.1 Bonolar 403.861.341
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 403.861.341
 • Maliyet Artış Fonu 403.861.341
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 192.700.042
 • A. Finansal Borçlar 192.700.042
 • Özel Fonlar 192.700.042
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.273.845
 • Net Dönem Karı 1.273.845
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.273.845
 • B. Ticari Borçlar 180.510.795
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 180.510.795
 • P A S İ F T O P L A M I 180.510.795
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.146.663
 • 2. Borç Senetleri 3.146.663
 • Alınan Primler 3.146.663
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.408.341
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.408.341
 • XII. KARŞILIKLAR 5.408.341
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 561.342
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 561.342
 • Diğer Teknik Karşılıklar 561.342
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 17.886.802
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 17.886.802
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 17.886.802
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 403.861.341
 • 8. Borç Reeskontu (-) 403.861.341
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 403.861.341
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 737.884.028
 • Diğer Gelirler 737.884.028
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 737.884.028
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 707.519.513
 • A. Finansal Borçlar 707.519.513
 • TEKNİK GİDERLER (-) 707.519.513
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 21.566.783
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 21.566.783
 • GENEL GİDERLER (-) 21.566.783
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.522.018
 • PASİF TOPLAMI 1.522.018
 • Personel Giderleri (-) 1.522.018
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 630.452.966
 • Faiz Gelirleri 630.452.966
 • III. ÖZ SERMAYE 630.452.966
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 532.416.953
 • A. Sermaye 532.416.953
 • Kar Payı Gelirleri 532.416.953
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 80.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 80.000.000
 • Satış Karları 80.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -33.042.438
 • C. Emisyon Primi -33.042.438
 • Kira Gelirleri -33.042.438
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 118.749.217
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 118.749.217
 • MALİ GİDERLER (-) 118.749.217
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -147.065
 • 5. Maliyet Artış Fonu -147.065
 • Diğer Giderler (-) -147.065
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 44.783.481
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 44.783.481
 • 2. ........... Yılı Zararı 98.036.013
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 98.036.013
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.772.198.335
 • P A S İ F T O P L A M I 1.772.198.335
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 482.366.351
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 482.366.351
 • 1. Satıştan İadeler (-) -408.028.801
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -408.028.801
 • 2. Satış İskontoları (-) 74.337.550
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 74.337.550
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 74.337.550
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 74.337.550
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -16.759.695
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -16.759.695
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -27.723.558
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -27.723.558
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -44.483.253
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -44.483.253
 • 4.1.3 Diğer 29.854.297
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 29.854.297
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -23.579.683
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -23.579.683
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.718.472
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.718.472
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -18.861.211
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -18.861.211
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -18.861.211
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -18.861.211
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -7.185.332
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -11.675.879
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. PSGYO PASIFIK GMYO
  2. 9,83
  3. 9,96
  1. RUBNS RUBENIS TEKSTIL
  2. 15,12
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI
  2. 13,93
  3. 9,94
  1. SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK.
  2. 27,44
  3. 9,94

Azalan

  1. IZFAS IZMIR FIRCA
  2. 2,47
  3. -53,92
  1. KOZAL KOZA ALTIN
  2. 164,20
  3. -12,10
  1. RODRG RODRIGO TEKSTIL
  2. 19,57
  3. -4,91
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,84
  3. 2,90
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 4,32
  3. 3,10
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 2,83
  3. 2,17
  1. GUSGR GUNES SIGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 49,20
  3. 1,61
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 244,60
  3. -0,08
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 26,22
  3. -1,65
  1. SISE SISE CAM
  2. 21,42
  3. 0,28
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 40,92
  3. 1,54
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.