Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 2,22
 • Değişim :-3,9 %
 • Hacim TL :17.176.247
 • Hacim Adet :7.564.493
* SG: 18.06.2021 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • BATISÖKE ÇİMENTO Hisse Senedi
 • XTAST,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BSOKE | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 188.150.285
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 188.150.285
 • NAKİT DEĞERLER 188.150.285
 • 1.1 Kasa 90.487.358
 • A. Hazır Değerler 90.487.358
 • Kasa 90.487.358
 • B. Menkul Kıymetler 7.325.920
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 7.325.920
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.325.920
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 45.644.129
 • Acenteler 45.644.129
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 45.644.129
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 619.254
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 619.254
 • İkrazlar 619.254
 • 6.1 Kısa Vadeli 25.552.362
 • E. Stoklar 25.552.362
 • İŞTİRAKLER 25.552.362
 • 6. Diğer Stoklar 18.521.262
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 18.521.262
 • Menkuller 18.521.262
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 188.150.285
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 188.150.285
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 188.150.285
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 775.036.408
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 775.036.408
 • II. DURAN VARLIKLAR 775.036.408
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 324.153
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 324.153
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 324.153
 • 15.2 Menkul Değerlerin 24.860.362
 • C. Finansal Duran Varlıklar 24.860.362
 • Reasürörler Payı (-) 24.860.362
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 41.990.803
 • 15.3 Diğer 41.990.803
 • Muallak Hasar Karşılığı 41.990.803
 • AKTİF TOPLAMI 633.871.553
 • D. Maddi Duran Varlıklar 633.871.553
 • Reasürörler Payı (-) 633.871.553
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 510.548
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 510.548
 • Ödenmiş Sermaye 510.548
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5.873.734
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 5.873.734
 • Kanuni Yedek Akçeler 5.873.734
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 67.605.255
 • F. Diğer Duran Varlıklar 67.605.255
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 67.605.255
 • A K T İ F T O P L A M I 963.186.693
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 963.186.693
 • Yeniden Değerleme Fonu 963.186.693
 • 4.1 Bonolar 156.568.722
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 156.568.722
 • Maliyet Artış Fonu 156.568.722
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 66.708.805
 • A. Finansal Borçlar 66.708.805
 • Özel Fonlar 66.708.805
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 947.091
 • Net Dönem Karı 947.091
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 947.091
 • B. Ticari Borçlar 84.191.886
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 84.191.886
 • P A S İ F T O P L A M I 84.191.886
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.423.853
 • 2. Borç Senetleri 2.423.853
 • Alınan Primler 2.423.853
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 221.074
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 221.074
 • Diğer Teknik Karşılıklar 221.074
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.076.013
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.076.013
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.076.013
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 156.568.722
 • 8. Borç Reeskontu (-) 156.568.722
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 156.568.722
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 434.748.348
 • Diğer Gelirler 434.748.348
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 434.748.348
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 424.027.949
 • A. Finansal Borçlar 424.027.949
 • TEKNİK GİDERLER (-) 424.027.949
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 7.938.345
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.938.345
 • GENEL GİDERLER (-) 7.938.345
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 371.869.623
 • Faiz Gelirleri 371.869.623
 • III. ÖZ SERMAYE 371.869.623
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 371.869.623
 • A. Sermaye 371.869.623
 • Kar Payı Gelirleri 371.869.623
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 260.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 260.000.000
 • Satış Karları 260.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 59.824.631
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 59.824.631
 • MALİ GİDERLER (-) 59.824.631
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -136.571
 • 5. Maliyet Artış Fonu -136.571
 • Diğer Giderler (-) -136.571
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 20.177.875
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 20.177.875
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 963.186.693
 • P A S İ F T O P L A M I 963.186.693
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 89.429.758
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 89.429.758
 • 1. Satıştan İadeler (-) -86.404.978
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -86.404.978
 • 2. Satış İskontoları (-) 3.024.780
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 3.024.780
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.024.780
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.024.780
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.796.232
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.796.232
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.525.336
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -8.525.336
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -11.321.568
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -11.321.568
 • 4.1.3 Diğer -8.296.788
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -8.296.788
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -35.023.633
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -35.023.633
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -6.685.255
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -6.685.255
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -28.338.378
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -28.338.378
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -28.338.378
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -28.338.378
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -28.338.378
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG
  2. 6,05
  3. 10,00
  1. VKFYO VAKIF YAT. ORT.
  2. 5,52
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. TKURU TAZE KURU GIDA
  2. 139,20
  3. 9,95

Azalan

  1. BERA BERA HOLDİNG
  2. 16,93
  3. -9,99
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 18,13
  3. -9,98
  1. UZERB UZERTAŞ BOYA
  2. 45,28
  3. -9,98
  1. BAGFS BAGFAŞ
  2. 15,54
  3. -9,97
  1. ISBIR İŞBİR HOLDİNG
  2. 6.000,00
  3. -9,84

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,15
  3. -0,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 14,54
  3. -0,82
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 2,06
  3. -2,83
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,16
  3. -0,37
  1. EREGL EREĞLİ DEMİR CELİK
  2. 17,79
  3. -4,92
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21