Brisa Bridgestone Sabancı Lastık San.Ve Tic.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 40,08
 • Değişim :-1,96 %
 • Hacim TL :28.221.551
 • Hacim Adet :701.209
* SG: 09.08.2022 - 16:49 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • BRISA Hisse Senedi
 • XKMYA,XSKOC,XTMTU,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : BRISA | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.401.202.356
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.401.202.356
 • NAKİT DEĞERLER 1.401.202.356
 • 1.1 Kasa 194.516.054
 • A. Hazır Değerler 194.516.054
 • Kasa 194.516.054
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 115.529
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 115.529
 • Sigortalılar 115.529
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 755.296.442
 • Acenteler 755.296.442
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 755.296.442
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 16.148.540
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 16.148.540
 • İkrazlar 16.148.540
 • 6.1 Kısa Vadeli 393.225.371
 • E. Stoklar 393.225.371
 • İŞTİRAKLER 393.225.371
 • 6. Diğer Stoklar 41.900.420
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 41.900.420
 • Menkuller 41.900.420
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.401.202.356
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.401.202.356
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.401.202.356
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.051.611.919
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.051.611.919
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.051.611.919
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 76.918.143
 • Devam Eden Yatırımlar 76.918.143
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 76.918.143
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 135.285
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 135.285
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 135.285
 • 16.1 Defter Değeri 185.075.543
 • 3. İştirakler 185.075.543
 • Reasürörler Payı (-) 185.075.543
 • AKTİF TOPLAMI 1.692.960.221
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.692.960.221
 • Reasürörler Payı (-) 1.692.960.221
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 61.023.341
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 61.023.341
 • Ödenmiş Sermaye 61.023.341
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.091.785
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 7.091.785
 • Kanuni Yedek Akçeler 7.091.785
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 28.407.601
 • F. Diğer Duran Varlıklar 28.407.601
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 28.407.601
 • A K T İ F T O P L A M I 3.452.814.275
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.452.814.275
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.452.814.275
 • 4.1 Bonolar 1.075.878.841
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.075.878.841
 • Maliyet Artış Fonu 1.075.878.841
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 407.644.795
 • A. Finansal Borçlar 407.644.795
 • Özel Fonlar 407.644.795
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 6.059.785
 • Net Dönem Karı 6.059.785
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 6.059.785
 • B. Ticari Borçlar 587.509.498
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 587.509.498
 • P A S İ F T O P L A M I 587.509.498
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 13.275.398
 • 2. Borç Senetleri 13.275.398
 • Alınan Primler 13.275.398
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 20.273.264
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 20.273.264
 • Diğer Teknik Karşılıklar 20.273.264
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 33.777.473
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 33.777.473
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 33.777.473
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.075.878.841
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.075.878.841
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.075.878.841
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.693.455.414
 • Diğer Gelirler 1.693.455.414
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.693.455.414
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.622.349.866
 • A. Finansal Borçlar 1.622.349.866
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.622.349.866
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 22.268.055
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 22.268.055
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 22.268.055
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 11.521
 • B. Ticari Borçlar 11.521
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 11.521
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 48.368.213
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 48.368.213
 • GENEL GİDERLER (-) 48.368.213
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 457.759
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 457.759
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 457.759
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 683.480.020
 • Faiz Gelirleri 683.480.020
 • III. ÖZ SERMAYE 683.480.020
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 683.480.020
 • A. Sermaye 683.480.020
 • Kar Payı Gelirleri 683.480.020
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 305.116.875
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 305.116.875
 • Satış Karları 305.116.875
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 54.985.701
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 54.985.701
 • MALİ GİDERLER (-) 54.985.701
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 117.202.932
 • 5. Maliyet Artış Fonu 117.202.932
 • Diğer Giderler (-) 117.202.932
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 117.202.932
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 117.202.932
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.452.814.275
 • P A S İ F T O P L A M I 3.452.814.275
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.294.135.975
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.294.135.975
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.682.952.842
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.682.952.842
 • 2. Satış İskontoları (-) 611.183.133
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 611.183.133
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 611.183.133
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 611.183.133
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -229.225.455
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -229.225.455
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -162.418.329
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -162.418.329
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.540.270
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.540.270
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -393.184.054
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -393.184.054
 • 4.1.3 Diğer 217.999.079
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 217.999.079
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 97.306.929
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 97.306.929
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.103.437
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.103.437
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 95.203.492
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 95.203.492
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 95.203.492
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 95.203.492
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 95.203.492
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DOGUB DOGUSAN
  2. 4,84
  3. 10,00
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL
  2. 22,00
  3. 10,00
  1. NTGAZ NATURELGAZ
  2. 13,98
  3. 9,99
  1. ALKA ALKIM KAGIT
  2. 47,24
  3. 9,96
  1. OBASE OBASE BILGISAYAR
  2. 16,89
  3. 9,96

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 240,60
  3. -9,99
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 3,65
  3. -9,88
  1. AKSUE AKSU ENERJI
  2. 29,04
  3. -9,65
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,61
  3. -9,55
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 36,48
  3. -8,66

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,48
  3. 1,16
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,98
  3. -5,97
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,22
  3. 0,38
  1. ZOREN ZORLU ENERJI
  2. 2,56
  3. 8,02
  1. MOBTL MOBILTEL ILETISIM
  2. 1,99
  3. 5,85

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,65
  3. -0,17
  1. ISCTR IS BANKASI (C)
  2. 5,98
  3. -5,97
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 50,65
  3. -2,60
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,48
  3. 1,16
  1. TUPRS TUPRAS
  2. 281,40
  3. 2,89
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.