Bossa Ticaret Ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 12,42
 • Değişim :3,33 %
 • Hacim TL :41.148.955
 • Hacim Adet :3.447.718
* SG: 08.08.2022 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • BOSSA Hisse Senedi
 • XSADA,XTEKS,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BOSSA | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 247.532.264
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 247.532.264
 • NAKİT DEĞERLER 247.532.264
 • 1.1 Kasa 27.368.103
 • A. Hazır Değerler 27.368.103
 • Kasa 27.368.103
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 92.971.888
 • Acenteler 92.971.888
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 92.971.888
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.015.387
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.015.387
 • İkrazlar 2.015.387
 • 6.1 Kısa Vadeli 78.555.366
 • E. Stoklar 78.555.366
 • İŞTİRAKLER 78.555.366
 • 6. Diğer Stoklar 8.754.917
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.754.917
 • Menkuller 8.754.917
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 209.665.661
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 209.665.661
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 209.665.661
 • 8.1.3 Diğer 37.866.603
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 37.866.603
 • Gayrimenkuller 37.866.603
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 533.144.799
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 533.144.799
 • II. DURAN VARLIKLAR 533.144.799
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 277.410.326
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 277.410.326
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 277.410.326
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 87.134.667
 • Hayat Matematik Karşılığı 87.134.667
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 87.134.667
 • AKTİF TOPLAMI 158.766.252
 • D. Maddi Duran Varlıklar 158.766.252
 • Reasürörler Payı (-) 158.766.252
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 8.871.318
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.871.318
 • Ödenmiş Sermaye 8.871.318
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 962.236
 • F. Diğer Duran Varlıklar 962.236
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 962.236
 • A K T İ F T O P L A M I 780.677.063
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 780.677.063
 • Yeniden Değerleme Fonu 780.677.063
 • 4.1 Bonolar 228.742.829
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 228.742.829
 • Maliyet Artış Fonu 228.742.829
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 102.337.774
 • A. Finansal Borçlar 102.337.774
 • Özel Fonlar 102.337.774
 • B. Ticari Borçlar 108.358.986
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 108.358.986
 • P A S İ F T O P L A M I 108.358.986
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 12.577
 • 2. Borç Senetleri 12.577
 • Alınan Primler 12.577
 • 11.4 Diğer 359.048
 • 2. İştiraklere Borçlar 359.048
 • Hayat Matematik Karşılığı 359.048
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.472.106
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.472.106
 • XII. KARŞILIKLAR 1.472.106
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.036.755
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.036.755
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.036.755
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 11.779.652
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 11.779.652
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 11.779.652
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 228.742.829
 • 8. Borç Reeskontu (-) 228.742.829
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 228.742.829
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 237.383.542
 • Diğer Gelirler 237.383.542
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 237.383.542
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 209.200.261
 • A. Finansal Borçlar 209.200.261
 • TEKNİK GİDERLER (-) 209.200.261
 • 1. Ortaklara Borçlar 566.316
 • 15.4 Kâr veya Zarar 566.316
 • Diğer Giderler (-) 566.316
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 10.178.367
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 10.178.367
 • GENEL GİDERLER (-) 10.178.367
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 14.627.351
 • PASİF TOPLAMI 14.627.351
 • Personel Giderleri (-) 14.627.351
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.811.247
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.811.247
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.811.247
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 314.550.692
 • Faiz Gelirleri 314.550.692
 • III. ÖZ SERMAYE 314.550.692
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 314.550.692
 • A. Sermaye 314.550.692
 • Kar Payı Gelirleri 314.550.692
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 108.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 108.000.000
 • Satış Karları 108.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 149.104.739
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 149.104.739
 • MALİ GİDERLER (-) 149.104.739
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 31.489.253
 • 5. Maliyet Artış Fonu 31.489.253
 • Diğer Giderler (-) 31.489.253
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 41.022.230
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 41.022.230
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 780.677.063
 • P A S İ F T O P L A M I 780.677.063
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 269.117.853
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 269.117.853
 • 1. Satıştan İadeler (-) -201.694.255
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -201.694.255
 • 2. Satış İskontoları (-) 67.423.598
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 67.423.598
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 67.423.598
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 67.423.598
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -20.270.828
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -20.270.828
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -20.888.096
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -20.888.096
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -41.158.924
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -41.158.924
 • 4.1.3 Diğer 26.264.674
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 26.264.674
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 22.053.931
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 22.053.931
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.522.458
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.522.458
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 20.531.473
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 20.531.473
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 20.531.473
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 20.531.473
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 20.531.473
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME
  2. 28.677,00
  3. 10,00
  1. NETAS NETAS TELEKOM.
  2. 22,24
  3. 9,99
  1. DAPGM DAP GAYRIMENKUL
  2. 38,96
  3. 9,99
  1. PARSN PARSAN
  2. 41,00
  3. 9,98
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 4,74
  3. 9,98

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 267,30
  3. -10,00
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 39,94
  3. -9,96
  1. HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI
  2. 3,29
  3. -9,86
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 4,05
  3. -9,80
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,78
  3. -9,64

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,44
  3. -1,71
  1. SKBNK SEKERBANK
  2. 2,29
  3. 3,62
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 3,24
  3. 1,89
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,20
  3. -0,76
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,20
  3. 1,94

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,75
  3. 0,95
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,44
  3. -1,71
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 28,70
  3. 4,06
  1. SISE SISE CAM
  2. 23,90
  3. 2,14
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 52,00
  3. 4,42
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.