Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 11,96
 • Değişim :0,5 %
 • Hacim TL :84.768.525
 • Hacim Adet :7.679.447
* SG: 15.08.2022 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • BILICI YATIRIM Hisse Senedi
 • XIKIU,XKOBI,XSADA,XTEKS,XTUMY,XUSIN,XUTUM : BLCYT | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 104.513.027
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 104.513.027
 • NAKİT DEĞERLER 104.513.027
 • 1.1 Kasa 1.201.446
 • A. Hazır Değerler 1.201.446
 • Kasa 1.201.446
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 78.457.062
 • Acenteler 78.457.062
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 78.457.062
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.072.384
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.072.384
 • İkrazlar 1.072.384
 • 6.1 Kısa Vadeli 19.295.706
 • E. Stoklar 19.295.706
 • İŞTİRAKLER 19.295.706
 • 6. Diğer Stoklar 4.486.429
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.486.429
 • Menkuller 4.486.429
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 104.513.027
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 104.513.027
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 104.513.027
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 148.176.181
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 148.176.181
 • II. DURAN VARLIKLAR 148.176.181
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 7.191
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 7.191
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 7.191
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 306.239
 • 15.3 Diğer 306.239
 • Muallak Hasar Karşılığı 306.239
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 65.710.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 65.710.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 65.710.000
 • AKTİF TOPLAMI 74.084.676
 • D. Maddi Duran Varlıklar 74.084.676
 • Reasürörler Payı (-) 74.084.676
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 9.210
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.210
 • Ödenmiş Sermaye 9.210
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 8.057.420
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 8.057.420
 • Kanuni Yedek Akçeler 8.057.420
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.445
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.445
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.445
 • A K T İ F T O P L A M I 252.689.208
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 252.689.208
 • Yeniden Değerleme Fonu 252.689.208
 • 4.1 Bonolar 53.641.854
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 53.641.854
 • Maliyet Artış Fonu 53.641.854
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 36.996.059
 • A. Finansal Borçlar 36.996.059
 • Özel Fonlar 36.996.059
 • B. Ticari Borçlar 4.902.185
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 4.902.185
 • P A S İ F T O P L A M I 4.902.185
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.045.419
 • 2. Borç Senetleri 3.045.419
 • Alınan Primler 3.045.419
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.848.421
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.848.421
 • XII. KARŞILIKLAR 3.848.421
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 307.436
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 307.436
 • Diğer Teknik Karşılıklar 307.436
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.689.944
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.689.944
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.689.944
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 53.641.854
 • 8. Borç Reeskontu (-) 53.641.854
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 53.641.854
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 49.208.114
 • Diğer Gelirler 49.208.114
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 49.208.114
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 42.978.435
 • A. Finansal Borçlar 42.978.435
 • TEKNİK GİDERLER (-) 42.978.435
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.581.120
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.581.120
 • GENEL GİDERLER (-) 1.581.120
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 149.839.240
 • Faiz Gelirleri 149.839.240
 • III. ÖZ SERMAYE 149.839.240
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 96.186.353
 • A. Sermaye 96.186.353
 • Kar Payı Gelirleri 96.186.353
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 45.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 45.000.000
 • Satış Karları 45.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.690.048
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.690.048
 • MALİ GİDERLER (-) 1.690.048
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -4.523.100
 • 5. Maliyet Artış Fonu -4.523.100
 • Diğer Giderler (-) -4.523.100
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 4.409.253
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 4.409.253
 • 2. ........... Yılı Zararı 53.652.887
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 53.652.887
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 252.689.208
 • P A S İ F T O P L A M I 252.689.208
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 144.445.258
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 144.445.258
 • 1. Satıştan İadeler (-) -101.769.074
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -101.769.074
 • 2. Satış İskontoları (-) 42.676.184
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 42.676.184
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 42.676.184
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 42.676.184
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -626.214
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -626.214
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.421.742
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -6.421.742
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -7.047.956
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -7.047.956
 • 4.1.3 Diğer 35.628.228
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 35.628.228
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 30.460.039
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 30.460.039
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.843.293
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.843.293
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 24.616.746
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 24.616.746
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 24.616.746
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 24.616.746
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 9.480.425
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 15.136.321
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. CMENT CIMENTAS
  2. 41,20
  3. 9,98
  1. CMBTN CIMBETON
  2. 240,30
  3. 9,98
  1. TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF
  2. 6,73
  3. 9,97
  1. COSMO COSMOS YAT. HOLDING
  2. 22,98
  3. 9,95
  1. MANAS MANAS ENERJI YONETIMI
  2. 26,08
  3. 9,95

Azalan

  1. KAPLM KAPLAMIN
  2. 60,75
  3. -10,00
  1. BARMA BAREM AMBALAJ
  2. 43,12
  3. -9,98
  1. GZNMI GEZINOMI SEYAHAT
  2. 62,85
  3. -9,96
  1. INTEM INTEMA
  2. 80,15
  3. -8,45
  1. VKFYO VAKIF YAT. ORT.
  2. 5,91
  3. -7,08

TL

  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,44
  3. 9,90
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,52
  3. -0,56
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,48
  3. 0,74
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 6,64
  3. 0,91
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,39
  3. -5,18

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 63,60
  3. 1,92
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,22
  3. 2,20
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 6,64
  3. 0,91
  1. ODAS ODAS ELEKTRIK
  2. 4,44
  3. 9,90
  1. GARAN GARANTI BANKASI
  2. 18,30
  3. 3,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.