Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 4,92
 • Değişim :3,58 %
 • Hacim TL :220.933.879
 • Hacim Adet :45.235.280
* SG: 08.08.2022 - 16:11 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • BESIKTAS FUTBOL YAT. Hisse Senedi
 • XSIST,XSPOR,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : BJKAS | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 342.209.940
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 342.209.940
 • NAKİT DEĞERLER 342.209.940
 • 1.1 Kasa 2.981.730
 • A. Hazır Değerler 2.981.730
 • Kasa 2.981.730
 • B. Menkul Kıymetler 18.501.063
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 18.501.063
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 18.501.063
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 108.841.057
 • Acenteler 108.841.057
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 108.841.057
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 137.590.736
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 137.590.736
 • İkrazlar 137.590.736
 • 6.1 Kısa Vadeli 16.688.921
 • E. Stoklar 16.688.921
 • İŞTİRAKLER 16.688.921
 • 6. Diğer Stoklar 57.606.433
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 57.606.433
 • Menkuller 57.606.433
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 342.209.940
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 342.209.940
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 342.209.940
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 377.809.768
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 377.809.768
 • II. DURAN VARLIKLAR 377.809.768
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 794.648
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 794.648
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 794.648
 • 15.2 Menkul Değerlerin 38
 • C. Finansal Duran Varlıklar 38
 • Reasürörler Payı (-) 38
 • AKTİF TOPLAMI 266.956.397
 • D. Maddi Duran Varlıklar 266.956.397
 • Reasürörler Payı (-) 266.956.397
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 75.615.166
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 75.615.166
 • Ödenmiş Sermaye 75.615.166
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.324.522
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.324.522
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.324.522
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 33.118.997
 • F. Diğer Duran Varlıklar 33.118.997
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 33.118.997
 • A K T İ F T O P L A M I 720.019.708
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 720.019.708
 • Yeniden Değerleme Fonu 720.019.708
 • 4.1 Bonolar 818.231.372
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 818.231.372
 • Maliyet Artış Fonu 818.231.372
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 417.885.824
 • A. Finansal Borçlar 417.885.824
 • Özel Fonlar 417.885.824
 • B. Ticari Borçlar 160.538.644
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 160.538.644
 • P A S İ F T O P L A M I 160.538.644
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.001.247
 • 2. Borç Senetleri 1.001.247
 • Alınan Primler 1.001.247
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.264.305
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.264.305
 • XII. KARŞILIKLAR 4.264.305
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 233.394.365
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 233.394.365
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 233.394.365
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 818.231.372
 • 8. Borç Reeskontu (-) 818.231.372
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 818.231.372
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 424.790.570
 • Diğer Gelirler 424.790.570
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 424.790.570
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 289.248.862
 • A. Finansal Borçlar 289.248.862
 • TEKNİK GİDERLER (-) 289.248.862
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 8.535.913
 • B. Ticari Borçlar 8.535.913
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 8.535.913
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.421.789
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.421.789
 • GENEL GİDERLER (-) 1.421.789
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 32.683.801
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 32.683.801
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 32.683.801
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden -523.002.234
 • Faiz Gelirleri -523.002.234
 • III. ÖZ SERMAYE -523.002.234
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden -523.002.234
 • A. Sermaye -523.002.234
 • Kar Payı Gelirleri -523.002.234
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 240.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 240.000.000
 • Satış Karları 240.000.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.554.256
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.554.256
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 720.019.708
 • P A S İ F T O P L A M I 720.019.708
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 416.039.052
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 416.039.052
 • 1. Satıştan İadeler (-) -273.660.185
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -273.660.185
 • 2. Satış İskontoları (-) 142.378.867
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 142.378.867
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 142.378.867
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 142.378.867
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -12.315.119
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -12.315.119
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.132.102
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -10.132.102
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -22.447.221
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -22.447.221
 • 4.1.3 Diğer 119.931.646
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 119.931.646
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -36.108
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -36.108
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3.866.032
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -3.866.032
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -3.902.140
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -3.902.140
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -3.902.140
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -3.902.140
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -3.902.140
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME
  2. 28.677,00
  3. 10,00
  1. NETAS NETAS TELEKOM.
  2. 22,24
  3. 9,99
  1. DAPGM DAP GAYRIMENKUL
  2. 38,96
  3. 9,99
  1. PARSN PARSAN
  2. 41,00
  3. 9,98
  1. GSRAY GALATASARAY SPORTIF
  2. 4,74
  3. 9,98

Azalan

  1. ASUZU ANADOLU ISUZU
  2. 267,30
  3. -10,00
  1. HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI
  2. 3,29
  3. -9,86
  1. SNGYO SINPAS GMYO
  2. 4,05
  3. -9,80
  1. BRKO BIRKO MENSUCAT
  2. 1,78
  3. -9,64
  1. KZBGY KIZILBUK GYO
  2. 40,26
  3. -9,24

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,47
  3. -0,86
  1. SKBNK SEKERBANK
  2. 2,37
  3. 7,24
  1. TSKB T.S.K.B.
  2. 3,24
  3. 1,89
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANK.
  2. 5,18
  3. -1,15
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 4,24
  3. 2,91

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI
  2. 58,35
  3. 0,26
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 3,47
  3. -0,86
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 28,58
  3. 3,63
  1. SISE SISE CAM
  2. 23,90
  3. 2,14
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,26
  3. -1,17
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.