BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 61,10
 • Değişim :-1,05 %
 • Hacim TL :51.632.544
 • Hacim Adet :842.871
* SG: 19.07.2021 - 12:39 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • BİM MAĞAZALAR Hisse Senedi
 • XTCRT,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : BIMAS | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.344.088.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.344.088.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.344.088.000
 • 1.1 Kasa 969.465.000
 • A. Hazır Değerler 969.465.000
 • Kasa 969.465.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 728.110.000
 • Acenteler 728.110.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 728.110.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 31.683.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 31.683.000
 • İkrazlar 31.683.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.341.045.000
 • E. Stoklar 1.341.045.000
 • İŞTİRAKLER 1.341.045.000
 • 6. Diğer Stoklar 273.785.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 273.785.000
 • Menkuller 273.785.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.344.088.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.344.088.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.344.088.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.593.055.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.593.055.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.593.055.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 4.225.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.225.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4.225.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 193.429.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 193.429.000
 • Reasürörler Payı (-) 193.429.000
 • AKTİF TOPLAMI 2.340.651.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.340.651.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.340.651.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 10.908.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.908.000
 • Ödenmiş Sermaye 10.908.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.743.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 2.743.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 2.743.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 41.099.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 41.099.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 41.099.000
 • A K T İ F T O P L A M I 5.937.143.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.937.143.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 5.937.143.000
 • 4.1 Bonolar 3.713.007.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.713.007.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.713.007.000
 • B. Ticari Borçlar 3.073.809.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3.073.809.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.073.809.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 161.612.000
 • 2. Borç Senetleri 161.612.000
 • Alınan Primler 161.612.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 166.534.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 166.534.000
 • XII. KARŞILIKLAR 166.534.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 14.534.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 14.534.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 14.534.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 232.033.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 232.033.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 232.033.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.713.007.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.713.007.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.713.007.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 126.300.000
 • Diğer Gelirler 126.300.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 126.300.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 77.606.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 77.606.000
 • GENEL GİDERLER (-) 77.606.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 48.694.000
 • PASİF TOPLAMI 48.694.000
 • Personel Giderleri (-) 48.694.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.097.836.000
 • Faiz Gelirleri 2.097.836.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.097.836.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.097.836.000
 • A. Sermaye 2.097.836.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.097.836.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 303.600.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 303.600.000
 • Satış Karları 303.600.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -33.799.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -33.799.000
 • Diğer Giderler (-) -33.799.000
 • F. Net Dönem Karı -27.312.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -27.312.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -27.312.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 340.409.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 340.409.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 5.937.143.000
 • P A S İ F T O P L A M I 5.937.143.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 18.182.295.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 18.182.295.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -15.056.464.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -15.056.464.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 3.125.831.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 3.125.831.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.125.831.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.125.831.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.043.998.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.043.998.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -300.456.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -300.456.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -2.344.454.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -2.344.454.000
 • 4.1.3 Diğer 781.377.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 781.377.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 816.772.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 816.772.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -175.464.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -175.464.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 641.308.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 641.308.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 641.308.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 641.308.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 641.308.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KARYE KARTAL YEN. ENERJI
  2. 9,68
  3. 10,00
  1. HURGZ HÜRRİYET GZT.
  2. 1,43
  3. 10,00
  1. KFEIN KAFEIN YAZILIM
  2. 27,80
  3. 9,97
  1. EDATA E-DATA TEKNOLOJI
  2. 9,82
  3. 9,97
  1. VBTYZ VBT YAZILIM
  2. 17,45
  3. 9,96

Azalan

  1. EKIZ EKİZ KİMYA
  2. 7,00
  3. -6,54
  1. OZBAL ÖZBAL ÇELİK BORU
  2. 13,27
  3. -6,22
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. DENCM DENİZLİ CAM
  2. 6,69
  3. -3,88
  1. SRVGY SERVET GMYO
  2. 74,00
  3. -3,58

TL

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. PEKGY PEKER GMYO
  2. 1,02
  3. -1,92
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,27
  3. -1,30

LOT

  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81
  1. SASA SASA POLYESTER
  2. 29,90
  3. -1,39
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 12,73
  3. -2,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.